This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Eliot, T. S.: A viziló (The Hippopotamus in Hungarian)

Portre of Eliot, T. S.

The Hippopotamus (English)

Similiter et omnes revereantur Diaconos, ut

mandatum Jesu Christi; et Episcopum, ut Jesum

Christum, existentem filium Patris; Presbyteros

autem, ut concilium Dei et conjunctionem

Apostolorum. Sine his Ecclesia non vocatur; de

quibus suadeo vos sic habeo. *

 

S. IGNATII AD TRALLIANOS.

 

And when this epistle is read among you, cause

that it be read also in the church of the

Laodiceans.

 

The broad-backed hippopotamus

Rests on his belly in the mud;

Although he seems so firm to us

He is merely flesh and blood.

 

Flesh-and-blood is weak and frail,

Susceptible to nervous shock;

While the True Church can never fail

For it is based upon a rock.

 

The hippo's feeble steps may err

In compassing material ends,

While the True Church need never stir

To gather in its dividends.

 

The 'potamus can never reach

The mango on the mango-tree;

But fruits of pomegranate and peach

Refresh the Church from over sea.

 

At mating time the hippo's voice

Betrays inliexions hoarse and odd,

But every week we hear rejoice

The Church, at being one with God.

 

The hippopotamus's day

Is passed in sleep; at night he hunts;

God works in a mysterious way-

The Church can sleep and feed at once.

 

I saw the 'potamus take wing

Ascending from the damp savannas,

And quiring angels round him sing

The praise of God, in loud hosannas.

 

Blood of the Lamb shall wash him clean

And him shall heavenly arms enfold,

Among the saints he shall be seen

Performing on a harp of gold.

 

He shall be washed as white as snow,

By all the martyr'd virgins kiss,

While the True Church remains below

Wrapt in the old miasmal mist.

 

- - - -

* ”Likewise let all respect the deacons as

Jesus Christ, even as the bishop is also

a type of the Father, and the presbyters

as the Council of God and the college

of Apostles. Without these the name of

"Church" is not given.

I am confident that you accept this.”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.online-literature.com/ts-eliot/poems/8/

A viziló (Hungarian)

Similiter et omnes revereantur Diaconos, ut

mandatum Jesu Christi; et Episcopum, ut Jesum

Christum, existentem filium Patris; Presbyteros

autem, ut concilium Dei et conjunctionem

Apostolorum. Sine his Ecclesia non vocatur; de

quibus suadeo vos sic habeo. *

 

S. IGNATII AD TRALLIANOS.

 

És mikor felolvastatik nálatok e levél,

cselekedjétek meg, hogy a laodiceaiak

gyülekezetében is felolvastassék.

 

A széles hátu víziló

A sárban pihen a hasán,

Vélnéd, meg sem mozdítható,

Pedig hát hús és vér csupán.

 

Hús és vér gyönge rendszerint,

Összeroppanhat az ideg;

Az Igaz Egyház meg nem ing,

Mert sziklára építtetett.

 

A víziló csak tántorog,

Míg földi célját kergeti;

Az Igaz Egyház nem mozog,

S begyűlnek osztalékai.

 

A víziló nem ér fel a

Mangó-gyümölcsig, bármi szép –

Import narancs és datolya

Frissíti az Egyház ínyét.

 

Párzás-időn a víziló

Hangja mutál, furcsán rekedt –

Az Egyház ujjong szárnyaló

Hangon, hogy Istenével egy.

 

A víziló egész napot

Alszik, s éjjel vadászni jár;

Istennek útja szent titok –

Az Egyház alva is zabál.

 

A víziló majd szárnyra kel

S elhagyja a lápos szavannát,

Körül angyal-kar énekel

Istent magasztaló hozsannát.

 

A Bárány vére mossa le,

A menny szelíd kart tár neki,

A szentek közt leszen helye,

S arany hárfáját pengeti.

 

A mártir szűzek csókja majd

A hónál fehérebbre mossa —

S az Igaz Egyház lenn marad

Miazmás ködben fulladozva.

 

- - - -

* „Hasonlóképpen, kapjanak meg minden

tiszteletet a diakónusok mint Jézus Krisztus

követei, és a püspökök olyat, mint ami,

az ő Atyjának jár; és tekintsük a presbitereket,

mint Isten tanácsosait, és az apostolok

testületeit. E nevek nélkül nincs "Egyház".

Ajánlom, ezt megfontolásra.”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap