This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Thomas, Dylan: Dianie v počasí srdca (A Process In The Weather Of The Heart in Slovak)

Portre of Thomas, Dylan

A Process In The Weather Of The Heart (English)

A process in the weather of the heart
Turns damp to dry; the golden shot
Storms in the freezing tomb.
A weather in the quarter of the veins
Turns night to day; blood in their suns
Lights up the living worm.

A process in the eye forwarns
The bones of blindness; and the womb
Drives in a death as life leaks out.

A darkness in the weather of the eye
Is half its light; the fathomed sea
Breaks on unangled land.
The seed that makes a forest of the loin
Forks half its fruit; and half drops down,
Slow in a sleeping wind.

A weather in the flesh and bone
Is damp and dry; the quick and dead
Move like two ghosts before the eye.

A process in the weather of the world
Turns ghost to ghost; each mothered child
Sits in their double shade
A process blows the moon into the sun,
Pulls down the shabby curtains of the skin;
And the heart gives up its dead.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpoemhunter.com

Dianie v počasí srdca (Slovak)

Dianie v počasí srdca
na sucho vlhkosť premieňa; zlatá strela
v mrznúcom hrobe vybuchuje.
Počasie vo štvrti žíl
noc na deň premieňa; krv ich sĺnk
živého červa ožaruje.

Dianie v oku pripomína
budúcu slepotu kostiam; a lono
do smrti vháňa, keď sa život kľuje.

Temnota v počasí oka
je spola jeho svetlom; more dohlboka
na bezuhlú zem sa derie.
Semeno, ktoré vyrásť dá lesu z lona,
poltí svoj plod; a zvoľna
polovica ho padá v spiacom vetre.

Počasie v kostiach a v mäse
vlhké je a suché; živý a mŕtvy pohybujú sa
jak dvaja duchovia popred oči.

Dianie v počasí sveta
na ducha ducha premieňa; každé zrodené dieťa
v ich podvojnom tieni sedáva.
Dianie vdychuje mesiac do slnka,
strháva ošúchanú záclonku pokožky;
a srdce mŕtveho svojho vydáva.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ
Source of the quotationJán Stacho - Preklady
Bookpage (from–to)277-278
Publication date

minimap