This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dickinson, Emily: „Elvettetik gyalázatosságban”! ("Sown in dishonor"! in Hungarian)

Portre of Dickinson, Emily

"Sown in dishonor"! (English)

"Sown in dishonor"!
Ah! Indeed!
May this "dishonor" be?
If I were half so fine myself
I'd notice nobody!

"Sown in corruption"!
Not so fast!
Apostle is askew!
Corinthians 1. 15. narrates
A Circumstance or two!
  
  
(1859)Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://en.wikisource.org/wiki/%22 Sown_in_dishonor%22!

„Elvettetik gyalázatosságban”! (Hungarian)

„Elvettetik gyalázatosságban”!
Aha! Na persze!
Ez „gyalázat” vajon?
Volnék én csak feleilyen
Büszke lennék nagyon!

„Elvettetik romlandóságban”!
Lassan a testtel!
Kancsal Apostol!
Korintusiakhoz 1, 15-ben
Fura Izékbe kóstol!   Az utolsó két sor, máshogyan fordítva (mindkét fordítás szabados):Korintusi 1. 15?
Hagyd ott azt csapostól-papostól!A verset E. D. a barátnőjének küldte el, feltehetőleg valamilyen melléklettel egyetemben, erre vonatkozhat a 3. sor „ezszava: talán valamely nemrég „elvetett” azaz eltemetett csodálnivaló személynek a képére. A két idézet az Újszövetségből származik, a Korintusiakhoz írt első levélből:


1. Korintus 15:42, 43 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben (...)


A vers utolsó utolsó két sorának szó szerinti fordítása:

A Korintusiak[hoz írt] 1[ső levél] 15. [fejezete] elmesél
Egy-két Körülményt!


Hogy mi az az egy-két körülmény, azt nem lehet tudni. A 15. fejezet (l. http://www.immanuel.hu/biblia/biblia.php? konyv=46&fejezet=15&o1=1&o2=2&o3= 3&_k%C3%B6nyv=_Korinthusbeliekhez_ %C3%ADrt_I._lev%C3%A9l ) Jézus feltámadásáról szól, és azt bizonyítja ezzel az eseménnyel, hogy a feltámadás létezik, az ugyanis vita tárgya volt annakidején, voltak, akik tagadták, mert az Ószövetség nem említ ilyesmit. Azt bizonygatja Pál apostol, hogy ha a halottak sohasem támadnak fel, akkor egész földi létünknek semmi értelme. Lehet, hogy ez nem tetszik E. D.-nak, noha neki sincs mindig túl jó véleménye a földi létről. Vagy talán valami ellentmondásra vagy érthetetlen kijelentésre gondol, amit az ő szuperanalitikus agya nem tud befogadni, és amiről szó eshetett a barátnővel folytatott beszélgetések során, pl. az olyasmit, hogy „A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény” stb., vagy hogy 'ha mindenkit gyalázatosságban földelnek el, akkor Jézust is gyalázatosságban földelték el, márpedig ezt aligha akarhatta mondani az a kancsal (ered.: askew = ferde, félrepofozottagyú, lökött, nembecsületes) apostol'.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap