This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: Viac milujúci (The More Loving One in Slovak)

Portre of Auden, W. H.

The More Loving One (English)

Looking up at the stars, I know quite well

That, for all they care, I can go to hell,

But on earth indifference is the least

We have to dread from man or beast.

 

How should we like it were stars to burn

With a passion for us we could not return?

If equal affection cannot be,

Let the more loving one be me.

 

Admirer as I think I am

Of stars that do not give a damn,

I cannot, now I see them, say

I missed one terribly all day.

 

Were all stars to disappear or die,

I should learn to look at an empty sky

And feel its total dark sublime,

Though this might take me a little time.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.thebeckoning.com

Viac milujúci (Slovak)

Keď na hviezdy hľadím, celkom dobre viem,

že im na mne nezáleží a do pekla smiem.

Ale ľahostajnosť na zemi je zďaleka

menším zlom aj pre zver i pre človeka.Aká krása by bola, keby všetky hviezdy

vášnivo pre nás horeli aj bez vďaky?

Ak v láske nezavládne zhoda,

ten viac milujúci nech som ja.Hviezdy ma priviedli do údivu,

veď neodsudzujú ma k zániku.

Teraz, keď ich zas vidím,

o ich nedostatku nehovorím.Ak by všetky hviezdy skonali či stratili sa,

prázdne nebo dívať naučil by som sa.

A cítiť jeho posvätnosť celkovú, tmavú,

poňať ju však mi môže trvať chvíľu, hodnú.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap