This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Auden, W. H.: Pohrebné blues (Funeral blues in Slovak)

Portre of Auden, W. H.

Funeral blues (English)

(from Two Songs for Hedli Anderson)

 

Stop all the clocks, cut off the telephone,

Prevent the dog from barking with a juicy bone

Silence the pianos and with muffled drum

Bring out the coffin, let the mourners come.

 

Let aeroplanes circle moaning overhead

Scribbling on the sky the message He Is Dead,

Put crepe bows round the white necks of the public doves,

Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

 

He was my North, my South, my East and West,

My working week and my Sunday rest,

My noon, my midnight, my talk, my song;

I thought that love would last for ever; I was wrong.

 

The stars are not wanted now: put out every one;

Pack up the moon and dismantle the sun;

Pour away the ocean and sweep up the wood,

For nothing now can ever come to any good.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.wussu.com/poems

Pohrebné blues (Slovak)

(z dvoch piesní pre Hedli Andersonovú)


Umlčte telefón, tikaniu hodín zaveľte dosť,

Zabráňte štekaniu psa, dajte mu šťavnatú kosť,

Stíšte klavír a bubny nech tlmene znejú,

Vyneste rakvu, trúchliaci nech idú.Nech lietadlá nad hlavou krúžia úpenlivo,

Zvesť na oblohu čmárajúc Halí Ho Večné Ticho,

Krepovými stuhami ozdobte krk mestských holubíc,

Dopravným policajtom nasaďte pár čiernych rukavíc.Odišiel môj Sever, Juh, Východ a Západ,

Môj pracovný týždeň a môj nedeľný súlad,

Moje poludnie, polnoc, hudba a rozprávanie;

Láska je večná, myslel som si, no nie je.Preč s hviezdami, teraz ich všetky zahaste;

Nechcem ten mesiac a slnka ma zbavte;

Vylejte oceán a odstráňte les,

K dobrému nič nezvráti sa dnes.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap