This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Serbian

…/Nedaleko/ {Fehér Illés} (…/Nem túl távol/) – Pintér Tibor
1. septembar 2010. {Fehér Illés} (2010. szeptember 1. ) – Lennert Móger Tímea
100 (Ispred kapije stojim…) {Fehér Illés} (100 (Kapu előtt állok…)) – Kassák Lajos
14 (Jakoška plače...) {Fehér Illés} (14 (Jakoska sír…)) – Kassák Lajos
15 (Zaklinjati se na umetnost…) {Fehér Illés} (15 (Művészetre esküdni…)) – Kassák Lajos
17 (Tad su sa neba…) {Fehér Illés} (17 (Az ég akkor…)) – Kassák Lajos
22. decembar 1970. {Fehér Illés} (1970. december 22.) – Pilinszky János
27 (Zubi žena) {Fehér Illés} (27 (Az asszonyok fogai) ) – Kassák Lajos
32 (Preko nas sunca i oslobođene zvezde……) {Fehér Illés} (32 (Napok és elszabadult csillagok…) ) – Kassák Lajos
52 (Između svetlosti i senke …) {Fehér Illés} (52 (Fény és árnyék között…)) – Kassák Lajos
54 (Rasplesti crvene glave svetiljaka...) {Fehér Illés} (54 (Lámpák vörös fejét kibontani…)) – Kassák Lajos
60 (Dižem te da te vide) {Fehér Illés} (60 (Fölemellek hogy lássanak)) – Kassák Lajos
61 (Ko poznaje stranca…) {Fehér Illés} (61 (Ki ismeri az idegent…)) – Kassák Lajos
63 (Među zgradama predgrađa…) {Fehér Illés} (63 (A külvárosok házai között…)) – Kassák Lajos
64 (Na crnom trapezu…) {Fehér Illés} (64 (Fekete trapézon repülnek…)) – Kassák Lajos
65 (Trube zore nas pozdravljaju…) {Fehér Illés} (65 (A hajnal trombitái köszöntenek…)) – Kassák Lajos
66 (Jedna ruka znakove crta...) {Fehér Illés} (66 (Egy kéz jeleket ír…)) – Kassák Lajos
67 (Neko je devojku u srce ubo…) {Fehér Illés} (67 (Valaki szíven szúrta a lányt…)) – Kassák Lajos
68 (Na zracima tvojih očiju...) {Fehér Illés} (68 (Szemed sugarán…) ) – Kassák Lajos
69 (Krila sunca na dva dela dele naš život …) {Fehér Illés} (69 (A nap szárnyai ketté osztják életünket…)) – Kassák Lajos
73 (Ne otvaram tajnu…) {Fehér Illés} (73 (Nem bontom ki a titkot…)) – Kassák Lajos
74 (To je buđenje golobradih...) {Fehér Illés} (74 (Ez a kamaszok ébredése…)) – Kassák Lajos
76 (U vatru sam gvožđe stavio...) {Fehér Illés} (76 (Vasat tettem a tűzbe…)) – Kassák Lajos
77 (Istupio sam iz kuće…) {Fehér Illés} (77 (Kiléptem a házból…)) – Kassák Lajos
90 (Umrla je moja dragana…) {Fehér Illés} (90 (Meghalt a kedvesem…)) – Kassák Lajos
92 (Prelom je to…) {Fehér Illés} (92 (Kenyértörés ez…)) – Kassák Lajos
94 (Ko hoda u vrtu…) {Fehér Illés} (94 (Ki jár a kertben…)) – Kassák Lajos
95 (U vis sam kamen bacio…) {Fehér Illés} (95 (Egy követ dobtam a magasba…)) – Kassák Lajos
97 (Neka naše šume zazelene...) {Fehér Illés} (97 (Zöldüljenek ki erdőink…)) – Kassák Lajos
98 (Grad je to…) {Fehér Illés} (98 (A város ez…)) – Kassák Lajos
99 (Taj život nije lak...) {Fehér Illés} (99 (Nem könnyű ez az élet…)) – Kassák Lajos
À la recherche… {Fehér Illés} (À la recherche…) – Radnóti Miklós
a. j.* {Fehér Illés} (j. a.) – Györe Balázs
ABC {Fehér Illés} (ABC) – Pintér Tibor
Adađo {Fehér Illés} (Adagio) – Weöres Sándor
Agonia christiana {Fehér Illés} (Agonia christiana) – Pilinszky János
Ako je istina {Fehér Illés} (Ha igaz az) – Pintér Tibor
Ako kažem ja {Fehér Illés} (Ha ént mondok) – Eörsi István
Ako se na to budiš {Fehér Illés} (Ha arra ébredsz) – Podolszki József
Ako te ljubav napušta… {Fehér Illés} (Ha a szerelem elhagyott…) – Garai Gábor
Aksiom {Fehér Illés} (Axióma [A szeretésen]) – Fodor Ákos
Alepo {Fehér Illés} (Aleppó ) – Weiner Sennyey Tibor
Alfa i Omega {Fehér Illés} (Alfa és Omega) – Sebestyén Péter
Ali dotle {Fehér Illés} (De addig) – Rab Zsuzsa
Ama {Fehér Illés} (Hanem) – Jász Attila
Amor {Fehér Illés} (Ámor) – Kondor Béla
Angstrad** {Fehér Illés} (Angstrad) – Tóth Imre
Antarktik: tamo i nazad {Fehér Illés} (Antarktisz: oda-vissza) – Cseke Gábor
Apokrif {Fehér Illés} (Apokrif) – Pilinszky János
Arejon {Fehér Illés} (Arión) – Somlyó György
Ars poetika {Fehér Illés} (Ars poetica) – Rákos Sándor
Atila Jožef {Fehér Illés} (József Attila) – Szilágyi Domokos
Atila Jožef! {Fehér Illés} (József Attila! ) – Nagy László
Aušvic {Fehér Illés} (Auschwitz) – Pilinszky János
Auto-da-fe 1. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 1.) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 10. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 10. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 11. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 11. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 12. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 12. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 13. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 13. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 14. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 14. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 16. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 16.) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 17. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 17. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 18. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 18. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 19. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 19. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 2. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 2. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 20. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 20. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 21. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 21. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 3. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 3. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 4. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 4.) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 5. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 5. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 6. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 6. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 7. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 7. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 8. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 8. ) – Pintér Tibor
Auto-da-fe 9. {Fehér Illés} (Auto-da-fé 9. ) – Pintér Tibor
Autobiografija {Fehér Illés} (Önéletrajz) – Eörsi István
Autoportret iz 2015. {Fehér Illés} (Önarckép, 2015 - ből) – Petrőczi Éva
Bagremovi, vi u bašti {Kiš, Danilo} (Ti akácfák e kertben) – Petőfi Sándor
Balada {Fehér Illés} (Ballada) – Kassák Lajos
Balon {Fehér Illés} (A lufi) – Röhrig Géza
Baš sam zaželeo toplinu... {Fehér Illés} (Éppen egy kis melegre vágytam...) – Cseke Gábor
Bedast suncokret {Fehér Illés} (Bamba napraforgó) – Pintér Tibor
Beseda u sumraku {Fehér Illés} (Oráció sötétedéskor) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Besmislen predosećaj {Fehér Illés} (A védtelen bőr) – Pintér Tibor
Bez GPS-a {Fehér Illés} (GPS nélkül) – Jász Attila
Bez kucanja {Kiš, Danilo} (Kopogtatás nélkül) – József Attila
Bez moći Šamana {Fehér Illés} (Sámántalanodva) – Podolszki József
Bez sjaja {Fehér Illés} (Fénytelen) – Rába György
Bez straha {Fehér Illés} (Félelem nélkül) – Rákos Sándor
[Bez tebe] {Fehér Illés} ([Nélküled] ) – Jász Attila
Bez uvijanja {Fehér Illés} (Csomagolás nélkül) – Ferencz Győző
Bezimeni {Fehér Illés} (A névtelen) – Rákos Sándor
Biser što na površinama voda svetli {Fehér Illés} (A gyöngy ami a vizek szinén világít) – Pintér Tibor
Biti čarobnjak {Fehér Illés} (Bűvésznek lenni) – Lackfi János
Blaženstvo {Fehér Illés} (Boldogság) – Varró Dániel
Blaženstvo {Fehér Illés} (Üdvösség) – Weöres Sándor
Blažovanje (Molitva svetom Blažu) {Fehér Illés} (Balázsolás) – Babits Mihály
Bleda sena pod kožom {Fehér Illés} (A bőr alatt halovány árnyék) – József Attila
Bluza {Fehér Illés} (Egy blúzra) – Petrőczi Éva
Bol je to {Fehér Illés} (Nagyon fáj) – József Attila
Boli {Fehér Illés} (Fáj) – Choli Daróczi, József
Borba sa anđelom {Fehér Illés} (Harc az angyallal) – Kassák Lajos
Bošće {Fehér Illés} (Batyuk) – Röhrig Géza
Bosnia {Fehér Illés} (Bosznia) – Kiss Judit Ágnes
Braćama i sestrama {Fehér Illés} (A testvérekhez) – Szenes Anikó
Brige starenja {Fehér Illés} (Az öregedés gondjai) – Kassák Lajos
Brodski-triptih {Fehér Illés} (Brodszkij-triptichon) – Petrőczi Éva
Budna slika sna sa Majom, detetom {Fehér Illés} (Éber-álomkép Mayával, gyerekkel) – Petri György
C’est la vie {Fehér Illés} (C’est la vie) – Sebestyén Péter
Cargo cult {Fehér Illés} (Cargo Cult ) – Pintér Tibor
Čas žalosti {Fehér Illés} (Szomorúság órája) – Rába György
Čatrnja zore {Fehér Illés} (Hajnali kút) – Acsai Roland
Četrdesetjedna molitva {Fehér Illés} (Negyvenegy hiszekegy) – Acsai Roland
Četvrta elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Negyedik bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Četvrtak, dan praznoverja: kad je najteže {Fehér Illés} (Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb) – Juhász Ferenc
Četvrti put {Fehér Illés} (Negyedszer) – Petrőczi Éva
Ciganska jesen {Fehér Illés} (Cigány ősz) – Rafi Lajos
Ciganska pasija (odlomak) {Fehér Illés} (Cigány passió (részlet)* ) – Choli Daróczi, József
Cigansko stanje {Fehér Illés} (Cigány helyzetállapot) – Rafi Lajos
čika janko {Fehér Illés} (janibá) – Röhrig Géza
Čista srca {Kiš, Danilo} (Tiszta szívvel) – József Attila
Čitav krug {Fehér Illés} (A teljes kör ) – Acsai Roland
Čontvari {Fehér Illés} (Csontváry) – Petrőczi Éva
čovek se cedi, prema vani {Fehér Illés} (az ember szivárog, kifelé) – Sebestyén Péter
„Crna mađija” {Fehér Illés} („Fekete mágia”) – Somlyó György
Crni maj {Fehér Illés} (Fekete május [video]) – Rafi Lajos
Crtež smrti {Fehér Illés} (Halálrajz) – Petri György
Crtež u pesku {Fehér Illés} (Homokrajz) – Podolszki József
Crveni delfni me vuku {Fehér Illés} (Vonszolnak piros delfinek) – Kormos István
Cvrkut u snegu {Fehér Illés} (Tücsökciripelés hóesésben) – Acsai Roland
Da do sunčane pruge stignem … {Fehér Illés} (Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video]) – Petri György
Da li je moguće? {Fehér Illés} (Lehető-e?) – Pintér Tibor
Dalje od Evrope {Fehér Illés} (Távolabb Európától) – Pethes Mária
Dan poljupca {Fehér Illés} (A csók napja) – Gergely Tamás
Današnji dan {Fehér Illés} (A mai nap) – Szabó T. Anna
Današnji dan {Fehér Illés} (A mai nap) – Sebestyén Péter
Darovi ljubavi {Fehér Illés} (A szerelem ajándékai) – Kassák Lajos
Definitivno otpisano {Fehér Illés} (Végleg kihúzva) – Pintér Tibor
Đerđu Raba {Fehér Illés} (Rába Györgynek) – Györe Balázs
Devojke s dinjama {Fehér Illés} (Lányok dinnyével) – Csoóri Sándor
Dim {Fehér Illés} (Füst) – Weöres Sándor
Dnevnik {Fehér Illés} (Napló) – Pintér Tibor
Dnevniku nalik {Fehér Illés} (Naplószerűség) – Lennert Móger Tímea
Do kraja i nazad {Fehér Illés} (Végig és vissza) – Pintér Tibor
Do neba rastući spomenaci {Fehér Illés} (Az égig érő nefelejcsek) – Jancsó Noémi
Do pet minuta {Fehér Illés} (Öt percig ) – Pintér Tibor
dok smo još tu {Fehér Illés} (amíg még itt vagyunk [video]) – Gyukics Gábor
Dokument {Fehér Illés} (Dokumentum) – Rákos Sándor
Doma idem {Fehér Illés} (Hazamegyek) – Utassy József
Dosta {Fehér Illés} (Elég) – Pilinszky János
Dotle živiš {Fehér Illés} (Ameddig élsz) – Balla Zsófia
Dozivanje Lasla Nađa {Fehér Illés} (Nagy László megidézése) – Csoóri Sándor
Draga E. {Fehér Illés} (Kedves É.) – Fekete Vince
Drevni Zlobnik {Kiš, Danilo} (Az ős Kaján) – Ady Endre
Drevno pismo {Fehér Illés} (Avítt levél) – Podolszki József
Druga elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Második bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Druženje s detetom {Fehér Illés} (Barátkozás a gyerekkel) – Kassák Lajos
Družica {Fehér Illés} (A társ) – Weöres Sándor
Dubina {Fehér Illés} (Mélység) – Kassák Lajos
Duet iz Venecije {Fehér Illés} (Velencei duett) – Pintér Tibor
Đula Juhas * {Fehér Illés} (Juhász Gyula) – Weöres Sándor
Dušom nov jezik stvaram {Fehér Illés} (Új beszéden töröm a lelkem) – Podolszki József
Dva {Fehér Illés} (Kettő) – Pilinszky János
Dva glasa {Fehér Illés} (Két hang) – Győrffy Ákos
Dva mišljenja {Fehér Illés} (Két vélemény) – Birtalan Balázs
Dva portreta {Fehér Illés} (Két arckép) – Pilinszky János
Dvostruki izbor {Fehér Illés} (Kettős választás) – Rákos Sándor
Egy emlék {Fehér Illés} (Egy emlék) – Petri György
Ej Šiparice {Fehér Illés} (Hej Lányok) – Pethes Mária
Eknaton u nebu {Fehér Illés} (Ekhnáton az égben) – Nemes Nagy Ágnes
Elegija {Fehér Illés} (Elégia) – Szabó Magda
Elegija lutalice {Fehér Illés} (A csavargó elégiája) – Csoóri Sándor
Elegija zelenog čadra {Fehér Illés} (A zöld sátor elégiája ) – Nagy László
Elektra {Fehér Illés} (Élektra) – Petri György
Enciklike {Fehér Illés} (Enciklikák) – Sebestyén Péter
Epilog {Fehér Illés} (Utóhang) – Lennert Móger Tímea
Epilog {Fehér Illés} (Epilógus) – Ladányi Mihály
Epitaf rabina iz Sorije {Fehér Illés} (A soriai rebe sírfelirata) – Déri Balázs
Etida bede {Fehér Illés} (Nyomor etűd) – Pintér Tibor
Etrurski sarkofag {Fehér Illés} (Etruszk szarkofág) – Vas István
Eureka {Fehér Illés} (Heuréka) – Birtalan Balázs
Euridika {Fehér Illés} (Eurydiké) – Beney Zsuzsa
Exit {Fehér Illés} (Exit) – Tóth Imre
Februar u Gedecu {Fehér Illés} (Güdüci február) – Rafi Lajos
Flora (detalj) {Kiš, Danilo} (Flóra) – József Attila
Flora I-II {Kiš, Danilo} (Flóra I-II) – József Attila
freska {Fehér Illés} (freskó) – Kiss Judit Ágnes
Gagarin {Fehér Illés} (Gagarin) – Szilágyi Domokos
Gde je… {Fehér Illés} (Hol van…) – Váci Mihály
Gde uzalud {Fehér Illés} (Ahol hiába) – Fekete Vince
Geografija {Fehér Illés} (Földrajz) – Tóth Imre
Gilgames u pustinji {Fehér Illés} (Gilgames a sivatagban) – Rákos Sándor
Ginseng {Fehér Illés} (Ginseng) – Pintér Tibor
Glas sa praga {Fehér Illés} (Egy hang a küszöbről) – Cseke Gábor
Glas* {Fehér Illés} (Szó) – Kiss Judit Ágnes
Gledaj: {Fehér Illés} (Nézd: ) – Pintér Tibor
Gljivovina {Fehér Illés} (Gombabor [video]) – Pintér Tibor
Godine godine {Fehér Illés} (Esztendők éve) – Géher István
Golub skitač {Fehér Illés} (Kószagalamb) – Acsai Roland
Gondola smrti {Fehér Illés} (A halálgondola [video]) – Simon Balázs
Gorski kraj Antarktisa {Fehér Illés} (Antarktisz hegyvidéke) – Sebestyén Péter
Gospode moj, na tvojoj udici sam {Fehér Illés} (Horgodra tűztél, uram) – Petri György
Gosti planine {Fehér Illés} (A hegy vendégei) – Acsai Roland
Gotovo {Fehér Illés} (Kész) – Pintér Tibor
Grad {Fehér Illés} (Város) – Bari Károly
Grad je u pletenici kiše {Fehér Illés} (Eső cérnáiban a város) – Fodor András
Građanija {Fehér Illés} (Polgária) – Ladányi Mihály
Granica {Fehér Illés} (Határ ) – Rákos Sándor
Granične linije {Fehér Illés} (Határvonalak) – Kassák Lajos
Greh {Fehér Illés} (Bűn) – Pilinszky János
Greh nevinosti {Fehér Illés} (Ártatlanság bűne ) – Kassák Lajos
Gresi vernosti {Fehér Illés} (A hűség bűnei) – Fodor András
Greška u emitovanju: prvi znak pauze {Fehér Illés} (Adáshiba: első szünetjel) – Sebestyén Péter
Greške pri pranju {Fehér Illés} (Félremosásaim) – Pethes Mária
Grotlo {Fehér Illés} (Kráter) – Pilinszky János
Grudi {Fehér Illés} (Egy mell) – Rákos Sándor
Gutanje zlata {Fehér Illés} (Aranyevés) – Pintér Tibor
Hans Bilov svog majstora, Franca Lista sluša {Fehér Illés} (Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja) – Sebestyén Péter
Harmonija {Fehér Illés} (Harmónia) – Szenes Anikó
Helderlin {Fehér Illés} (Hölderlin) – Kemenczky Judit
Helderlin {Fehér Illés} (Hölderlin) – Pilinszky János
Heraldika {Fehér Illés} (Heraldika) – Acsai Roland
Hijacint… {Fehér Illés} (Hyacinthos…) – Petrőczi Éva
Himna u svako doba {Fehér Illés} (Himnusz minden időben [video]) – Nagy László
Hodam {Fehér Illés} (Captatok) – Tolnai Ottó
Homo labilan {Fehér Illés} (Homo labilis) – Lennert Móger Tímea
Hor {Fehér Illés} (Kórus [video]) – Nagy László
Hvalospev {Fehér Illés} (Hálaének) – Kassák Lajos
I ja dragi, i ti draga {Fehér Illés} (Én is drága, te is drága) – Nagy László
I pisala bi… {Fehér Illés} (És írnék…) – Petrőczi Éva
Igra sa patnjom {Fehér Illés} (Játék a fájdalommal) – Kassák Lajos
Igra zrnca prašine {Fehér Illés} (Porszemek játszadozása) – Cseke Gábor
Ikar {Fehér Illés} (Ikarosz [video]) – Sebestyén Péter
Ikona {Fehér Illés} (Szentkép) – Petrőczi Éva
Ikra {Fehér Illés} (Ikra) – Pintér Tibor
imperativi {Fehér Illés} (imperatívuszok) – Cseke Gábor
In memoriam Bele Kondora {Fehér Illés} (In memoriam Kondor Béla) – Sebestyén Péter
In memoriam P. T. {Fehér Illés} (In memoriam P. T.) – N. Ullrich Katalin
Inkarnacija u srebru {Fehér Illés} (Inkarnáció ezüstben) – Nagy László
Intermeco {Fehér Illés} (Közjáték) – Kassák Lajos
Introitus {Fehér Illés} (Introitusz) – Pilinszky János
Inventura {Fehér Illés} (Leltár) – Sebestyén Péter
Inventura {Fehér Illés} (Leltár) – Bágyoni Szabó István
iskaz {Fehér Illés} (kimutatás) – Pintér Tibor
Iskušenja {Fehér Illés} (Kísértések) – Sebestyén Péter
Ispitivanje Gilgamesa {Fehér Illés} (Gilgames faggatása) – Rákos Sándor
Ispod suknje jedne meduze {Fehér Illés} (Egy medúza szoknyája alatt) – Acsai Roland
Ispod tratine {Fehér Illés} (Fű alatt) – Lennert Móger Tímea
Ispred jednog ormara {Fehér Illés} (Egy szekrény előtt) – Várady Szabolcs
Isterivanje iz Raja {Fehér Illés} (Kiűzetés a Paradicsomból) – Jékely Zoltán
Istupivši iz stvaranja {Fehér Illés} (A teremtésből kilépve) – Podolszki József
Iz beležnice jednog ekshumiranog leša {Fehér Illés} (Egy exhumált tetem noteszéből) – Sebestyén Péter
Iza {Fehér Illés} (Után) – Jász Attila
Iza granice {Fehér Illés} (A határon túl) – Kassák Lajos
Iza mene prošlost {Fehér Illés – Starec, Maša} (Mögöttem a múlt) – Petőfi Sándor
Iza prolaznika {Fehér Illés} (A távozó után) – Justus Pál
Iza prošlog {Fehér Illés} (A múlt után) – Lennert Móger Tímea
Izlegnu se sokoli {Fehér Illés} (A sólymok kikelnek a tojásból) – Acsai Roland
Izložba: Remek-dela Sotone {Fehér Illés} (Tárlat: a Sátán Műremekei) – Szabó Lőrinc
Između {Fehér Illés} (Között) – Nemes Nagy Ágnes
Iznad Hibernicije na brdu {Fehér Illés} (Hibernitia felett a hegyen) – Sebestyén Péter
Iznad mreže {Fehér Illés} (Háló fölött ) – Várady Szabolcs
Iznova {Fehér Illés} (Újfent) – Lennert Móger Tímea
Izvan logora {Fehér Illés} (Kivűl a táboron) – Petrőczi Éva
Izvan tebe živim {Fehér Illés} (Kívüled élek) – Rab Zsuzsa
Ja, Ladislav Listi {Fehér Illés} (Én, Liszti László) – Csehy Zoltán
Jadrasnka elegija {Fehér Illés} (Adriai elégia) – Petrőczi Éva
Jastrebov pir na šušnju {Fehér Illés} (Héja-nász az avaron) – Ady Endre
Jedan – dva – tri... {Fehér Illés} (Egy – kettő – három...) – Szenes Anikó
Jedan jedini pad {Fehér Illés} (Egyetlen zuhanás) – Cseke Gábor
Jedan život jedna smrt {Fehér Illés} (Egy élet egy halál) – Cseke Gábor
Jedna još neoblikovana pesma {Fehér Illés} (Egy még ki nem művelt zene) – Podolszki József
Jedno promašeno veče – ili kasni pogovor Lile {Fehér Illés} (Egy elhibázott este - avagy Lilla kései utószava) – Petrőczi Éva
Jednog lepog dana {Fehér Illés} (Egy szép napon) – Pilinszky János
Jeretici {Fehér Illés} (Eretnekek) – Hervay Gizella
Jesenji anziks {Fehér Illés} (Őszi anzix) – Sebestyén Péter
Jesenski madrigal {Fehér Illés} (Őszi madrigál) – Hárs Ernő
Jin i Jang 18. i 19. deo {Fehér Illés} (Jin és Jang 18. és 19. rész) – Acsai Roland
Jin i Jang: Citat {Fehér Illés} (Jin és Jang: Idézet) – Acsai Roland
Jorgovan {Fehér Illés} (Orgonabokor) – Pethes Mária
Još bi {Fehér Illés} (Volna még) – Kányádi Sándor
Jubilej {Fehér Illés} (Jubileum) – Déri Balázs
juče su tu stajali {Fehér Illés} (itt álltak tegnap) – Pintér Tibor
Julijin grob {Fehér Illés} (Júlia sírja) – Lászlóffy Aladár
Jutarnja pesma {Fehér Illés} (Hajnali ének) – Hell István
Kad je mladi mesec kriknuo {Fehér Illés} (Mikor az újhold sikoltott) – Szécsi Margit
Kad saznaš kako je {Fehér Illés} (Amikor rájössz milyen) – Birtalan Balázs
Kad zima dođe {Fehér Illés} (Ha jön a tél ) – Ladányi Mihály
Kafa, čaj, čitanje {Fehér Illés} (Kávé, tea, olvasgatás) – Jász Attila
Kako {Fehér Illés} (Milyen) – Tóth Imre
Kako da te zovem {Kiš, Danilo} (Minek nevezzelek?) – Petőfi Sándor
Kako sam te čekala? {Fehér Illés} (Hogyan vártalak?) – Beney Zsuzsa
Kakva je bila {Fehér Illés} (Milyen volt… [video]) – Juhász Gyula
Kakvo more ostrva {Fehér Illés} (Micsoda szigettenger) – Simon Balázs
Kaleidoskop {Fehér Illés} (Kaleidoszkóp) – Demény Ottó
Kamene ploče {Fehér Illés} (Kőtáblák) – Ladányi Mihály
Kameno vreme {Fehér Illés} (Kőidő) – Cseke Gábor
Kanarinac {Fehér Illés} (A kanári) – Acsai Roland
Kao {Fehér Illés} (Mint) – Podolszki József
Kao na nekom ostrvu {Fehér Illés} (Mintha egy szigeten) – Jász Attila
Karta srca {Fehér Illés} (Szívtérkép) – Fodor András
Kasna jesen {Fehér Illés} (Késői ősz) – Rafi Lajos
(kedar kuhinjski) {Fehér Illés} ((konyhacédrus)) – Jász Attila
Kiborg {Fehér Illés} (Cyborg) – Pintér Tibor
Knez Potemkin {Fehér Illés} (A knyáz Potemkin) – Kiss József
Ko će ljubav preneti {Fehér Illés} (Ki viszi át a Szerelmet) – Nagy László
Koan {Fehér Illés} (Koan) – Fodor Ákos
Kocke indiga {Fehér Illés} (Indigókockák) – Tolnai Ottó
Kod groba E. P. {Fehér Illés} (E. P. sírjánál) – Pintér Tibor
Koga voliš {Fehér Illés} (Akit szeretsz) – Hajnal Anna
Kohezija {Fehér Illés} (Kohézió) – Pintér Tibor
Kolibri {Fehér Illés} (A kolibri) – Acsai Roland
Kolodvor {Fehér Illés} (Pályaudvar) – Lennert Móger Tímea
Konj umire ptice izleću {Fehér Illés} (A ló meghal a madarak kirepülnek ) – Kassák Lajos
Korak po korak {Fehér Illés} (Fokról-fokra) – Pilinszky János
Koren {Fehér Illés} (Gyökér) – Radnóti Miklós
Korov {Fehér Illés} (Gizgaz) – Pilinszky János
Kraj dečjeg doba {Fehér Illés} (A gyermekkor vége) – Sebestyén Péter
Kralj Kupina {Fehér Illés} (Szederkirály) – Nagy László
(kraljevska drama) {Fehér Illés} ((királydráma)) – Jász Attila
Kraljicu {Fehér Illés} (Királynőt ) – Pintér Tibor
Krhotina {Fehér Illés} (Törmelék) – Pintér Tibor
Krhotina {Fehér Illés} (Töredék) – Fellinger Károly
Krhotina {Fehér Illés} (Töredék) – Rákos Sándor
Krhotine zlatnog doba {Fehér Illés} (Aranykori töredékek) – Jász Attila
Krik {Fehér Illés} (Sikoly) – Fellinger Károly
[Krpu hteo] {Fehér Illés} ([Rongyot akartam]) – Pintér Tibor
Kruna od papira {Fehér Illés} (Papírkorona) – Szécsi Margit
Krvna slika {Fehér Illés} (Vérkép) – Lennert Móger Tímea
Kugle {Fehér Illés} (Gömbök) – Gulyás Pál
Kuli {Fehér Illés} (Kuli) – Weöres Sándor
Kvart želuca {Fehér Illés} (Gyomornegyed) – Pethes Mária
Labudova pesma Folksvagena {Fehér Illés} (Volkswagenhattyúdal) – Petrőczi Éva
Laktajući se u prozoru postavljena pitanja {Fehér Illés} (Költői kérdések az ablakon kikönyökölve) – Cseke Gábor
Laurin valcer {Fehér Illés} (Laura keringő) – Petrőczi Éva
Lebdeći kraj {Fehér Illés} (Lebegő táj) – Csoóri Sándor
Lege artis {Fehér Illés} (Lege artis) – Sebestyén Péter
Legni mila {Fehér Illés} (Feküdj le kedves) – Podolszki József
Lekcija {Fehér Illés} (Lecke) – Petrőczi Éva
Lep je bio svet {Fehér Illés} (Szép volt a világ) – Cseke Gábor
(Leti pesmo…) {Fehér Illés – Starec, Maša} ((Szállj költemény…)) – József Attila
Letnji crtež {Fehér Illés} (Nyári rajz [video]) – Nemes Nagy Ágnes
Leto {Fehér Illés} (Nyár) – Rafi Lajos
Levita {Fehér Illés} (Lévita) – Déri Balázs
Lila lasta {Fehér Illés} (Lila fecske ) – Nemes Nagy Ágnes
Litanija (Na ulici u jesen…) {Fehér Illés} (Litánia (Az őszi utcán…)) – Kosztolányi Dezső
Litanija (U moje doba…) {Fehér Illés} (Litánia (Az én koromban…) [video]) – Kosztolányi Dezső
Ljubav {Fehér Illés} (Szerelem) – Tellér Gyula
Ljubav {Fehér Illés} (Szerelem) – Pethes Mária
Ljubav {Fehér Illés} (Szerelem) – Bari Károly
Ljubav, ljubav {Fehér Illés} (Szerelem, szerelem) – Kassák Lajos
Ljubavna pesma {Fehér Illés} (Szerelmes vers) – Acsai Roland
Ljubavni ciklus iz 1927-28. {Fehér Illés} (Szerelmi ciklus 1927-28-ból) – Radnóti Miklós
Ljubavnici {Fehér Illés} (Szeretők) – Petri György
Lov na vukove {Fehér Illés} (Farkasvadászat) – Kormos István
Ludi su {Fehér Illés} (Bolondok) – Baranyi Ferenc
Luk zbori {Fehér Illés} (A hagyma szól) – Petri György
Mađarski rekviem {Fehér Illés} (Magyar rekviem) – Petrőczi Éva
Majski ples {Fehér Illés} (Májusi tánc) – Kassák Lajos
Majsko bestežinsko stanje {Fehér Illés} (Májusi súlytalanság) – Hárs Ernő
Mala čuda {Fehér Illés} (Kis csodák) – Garai Gábor
Mama {Kiš, Danilo} (Mama) – József Attila
Manjak {Fehér Illés} (Hiány) – Pintér Tibor
Mašinske pesme {Fehér Illés} (Gépversek) – Cseke Gábor
Maslačak {Fehér Illés} (Pitypang) – Karinthy Frigyes
Meditacija {Fehér Illés} (Meditáció) – Ladányi Mihály
Među kakvim polovičnim osećajima {Fehér Illés} (Milyen felemás) – Pilinszky János
Medveđi psalm {Fehér Illés} (Medvezsoltár) – Nagy László
Mefistovski naglavačke {Fehér Illés} (Mefisztótágas) – Baranyi Ferenc
Mesto i vreme {Fehér Illés} (Hely és idő) – Sebestyén Péter
Metafora {Fehér Illés} (Metafora) – Petrőczi Éva
Metafore {Fehér Illés} (Metaforák) – Rákos Sándor
Milost za vas! {Fehér Illés} (Irgalmat magatoknak!) – Rákos Sándor
[Moguća varijanta] {Fehér Illés} ([Lehetséges változat]) – Jász Attila
Moguće je {Fehér Illés} (Lehet) – Rab Zsuzsa
Moj epitaf {Fehér Illés} (Sírfeliratom) – Kassák Lajos
Moj priviđenjima blagoslovljen život {Fehér Illés} (Látomásokkal áldott életem ) – Juhász Ferenc
Moja majka {Kiš, Danilo} (Anyám) – József Attila
moja ruka {Fehér Illés} (kezem) – Pintér Tibor
Moja verenica {Kiš, Danilo} (Az én menyasszonyom) – Ady Endre
Moje drugo rođenje {Fehér Illés} (Második születésem) – Csoóri Sándor
Moje stvaralaštvo {Fehér Illés} (Költészetem) – Kassák Lajos
Moji zamršeni strahovi {Fehér Illés} (Kusza félelmeim) – Podolszki József
Mojsije i Aron {Fehér Illés} (Mózes és Áron) – Déri Balázs
Molba {Fehér Illés} (Kérvény [video]) – Szilágyi Domokos
Molitva Indijanca za mesečevom tišinom {Fehér Illés} (Indián a hold-csöndességét kéri ) – Tornai József
Molitva za decu {Fehér Illés – Starec, Maša} (Ima a gyermekekért) – Szabó Lőrinc
Mom sinu Robertu {Fehér Illés} (Fiamnak Róbertnek) – Rafi Lajos
Monolog {Fehér Illés} (Monológ) – Kassák Lajos
Monolog oveštale žene sahibije cirkusa {Fehér Illés} (A vén cirkuszosné monológja) – Demény Ottó
Most {Fehér Illés} (Híd) – Lennert Móger Tímea
Moto (Ako umrem…)* {Fehér Illés} (Mottó (Ha meghalok…)*) – Kassák Lajos
Moto (Moju knjigu posvećujem siromašnima….)* {Fehér Illés} (Mottó (Könyvemet a szegényeknek ajánlom…)*) – Kassák Lajos
Moto (Oj živote, na leđima...)* {Fehér Illés} (Mottó (Ó élet, ki hátamon…)*) – Kassák Lajos
Moto (Podelio sam sebe…)* {Fehér Illés} (Mottó (Szétosztottam magam…)*) – Kassák Lajos
Moto (Šta da ti donesem…)* {Fehér Illés} (Mottó (Mit hozzak néked…)*) – Kassák Lajos
Moto (Svakome sam…)* {Fehér Illés} (Mottó (Mindenki ismerőse…)*) – Kassák Lajos
Moto (Žarom tvog pogleda…)* {Fehér Illés} (Mottó (Pillantásod tüzével…)*) – Kassák Lajos
Mrtav lađar {Fehér Illés} (Halott hajós) – Choli Daróczi, József
Muza {Fehér Illés} (Múzsa) – Lennert Móger Tímea
Muze se opraštaju {Fehér Illés} (Búcsúznak a múzsák) – Cseke Gábor
Na crvenom snegu {Fehér Illés} (Vörös havon) – Pásztor Béla
Na Dunavu {Kiš, Danilo} (A Dunán) – Petőfi Sándor
Na hridinama stvarnosti {Fehér Illés} (A valóság gránitszirtjein) – Pethes Mária
Na istom ležaju {Fehér Illés} (Egy ágyon, egy kenyéren) – Ratkó József
Na kraju sveta {Fehér Illés} (A világ végén) – Bella István
Na kratko rezan film* {Fehér Illés} (Film rövidre vágva*) – Pintér Tibor
Na marginu jedne tajne {Fehér Illés} (Egy titok margójára) – Pilinszky János
Na nju su se zvezde slepile {Fehér Illés} (Ráragadtak a csillagok) – Acsai Roland
(na noćnoj autostradi) {Fehér Illés} ((éjszakai autópályán)) – Jász Attila
Na presvlaci neba {Fehér Illés} (Az égbolt kárpitján ) – Pethes Mária
Na prstima {Fehér Illés} (Lábujjhegyen) – Beney Zsuzsa
Na sušnom polju mog duha {Fehér Illés} ([Lelkem kiszikkadt mezején...]) – Babits Mihály
Na sve strane razišlim prstima {Fehér Illés} (Szanaszét széledt ujjaimmal) – Bella István
Na tresetištu {Fehér Illés} (A lápon [video]) – Pintér Tibor
Na volujskim kolima {Kiš, Danilo} (A négyökrös szekér) – Petőfi Sándor
Na zidove prokopa napisano {Fehér Illés} (Az aknavájatok falára írva) – Podolszki József
Nade uvek ima {Fehér Illés} (Mindig van remény) – Örkény István
Nadgrobna pesma {Fehér Illés} (Sírvers) – Rákos Sándor
Naglavačke {Fehér Illés} (Tótágas) – Cseke Gábor
Najskladniji kist {Fehér Illés} (A legfinomabb ecset) – Acsai Roland
[Naposletku ipak bi…] {Fehér Illés} ([Végre mégis csak jó…]) – Kassák Lajos
Naprava {Fehér Illés} (Szerkezet) – Pintér Tibor
Napušteni {Fehér Illés} (Elhagyottak) – Pintér Tibor
Naučila sam lekciju {Fehér Illés} (A leckét megtanultam) – Hervay Gizella
Nauka {Fehér Illés} (A tudomány) – Fodor Ákos
(navigare necese est) {Fehér Illés} ((navigare neszesszer est)) – Parti Nagy Lajos
Ne bojte se od kera {Fehér Illés} (Ne féljetek a kutyától) – Podolszki József
Ne mogu zahtevati {Fehér Illés} (Nem kérhetem) – Ferencz Győző
Ne treba se prestrašiti {Fehér Illés} (Nem kell megrémülni) – Csehy Zoltán
Nebo i zemlja {Fehér Illés} (Ég és föld ) – Nagy László
Neće {Fehér Illés} (Nem akar) – Jász Attila
Nečeg nigde nema {Fehér Illés} (Valami nincs sehol [video]) – Váci Mihály
Nek te ne smrt osveži {Fehér Illés} (Ne a halál frissítsen fel) – Györe Balázs
Neka ispričajmo {Fehér Illés} (Hadd mondjuk el ) – Tornai József
Neka nema uspomena {Fehér Illés} (Ne legyen emlék ) – Földes Sándor
Neki drugi zakon {Fehér Illés} (Egy másik törvény) – Rákos Sándor
Nekim mrziteljima {Fehér Illés} (Egynémely gyűlölködőkhöz) – Rákos Sándor
Nemoj s njim ni pričati! {Fehér Illés} (Szóba se állj vele!) – Eörsi István
Nemoj se sablazniti! {Fehér Illés} (Ne botránkozz!) – Rákos Sándor
Nemojte me noću prepustiti {Fehér Illés} (Ne hagyjatok az éjszakára) – Podolszki József
Nemušt {Fehér Illés} (Anyanyelvtelen) – Bágyoni Szabó István
Nepomično {Fehér Illés} (Egyhelyben) – Toldalagi Pál
Nerazumljiva slika {Fehér Illés} (Érthetetlen kép) – Kassák Lajos
Nestašluci {Fehér Illés} (Csínytevések) – Cseke Gábor
Ni to nije {Fehér Illés} (Ez sem) – Cseke Gábor
Ni-znaci {Fehér Illés} (Sem-jelek) – Tandori Dezső
Noćna pesma mučenika {Fehér Illés} (A mártír éji dala) – Sebestyén Péter
Noću jesenje ravnodnevnice {Fehér Illés} (Az őszi napéjegyenlőség éjszakáján) – Rákos Sándor
Nomadi {Fehér Illés} (Barangoló törzsek) – Podolszki József
Nostalgija {Fehér Illés} (Nosztalgia) – Hervay Gizella
Nov maj {Fehér Illés} (Új május) – Rafi Lajos
Nova era {Fehér Illés} (Új korszak) – Rákos Sándor
Nož za kalemljenje {Fehér Illés} (Kacorkés) – Pethes Mária
O filozofiji {Fehér Illés} (A filozófiáról) – Petri György
O grožđu i ostalim slastima {Fehér Illés} (A szőlőről és más örömökről) – Eörsi István
O mojoj bubamari {Fehér Illés} (Katicabogaramról) – Eörsi István
O, što tako kasno... {Fehér Illés} (Ó, mért oly későn...) – Kiss József
Obeležen {Fehér Illés} (A megbélyegzett) – Choli Daróczi, József
Obešen(o) {Fehér Illés} ((F)elkötve) – Lennert Móger Tímea
Obično ujutro dolaziš {Fehér Illés} (Reggel szoktál jönni) – Petri György
Oboje ljudski {Fehér Illés} (Mindkettő emberül ) – Baranyi Ferenc
Obožavanje vrućeg vetra {Fehér Illés} (A forró szél imádata) – Nagy László
Obris {Fehér Illés} (Körvonal) – Csehy Zoltán
Obrtnici {Fehér Illés} (Mesteremberek) – Kassák Lajos
Oči u oči {Fehér Illés} (Szemtől-szembe) – Fodor András
Očima zarobljenika {Fehér Illés} (Látod a tárgyakat) – Pintér Tibor
Oda {Fehér Illés} (Óda) – József Attila
Oda {Kiš, Danilo} (Óda) – József Attila
Oda nedoumice {Fehér Illés} (Tétova óda) – Radnóti Miklós
Odgovor {Fehér Illés} (A válasz) – Sebestyén Péter
Odvažni su {Fehér Illés} (Elszánt emberek) – Podolszki József
Ograđivanje {Fehér Illés} (Elhatárolódás) – Rafi Lajos
Ohrabrenje {Fehér Illés} (Bíztatás) – Rákos Sándor
Okamenjenost {Fehér Illés} (Megkövülés) – Pintér Tibor
(oko kao more) {Fehér Illés} ((szemtenger)) – Jász Attila
Okrilje {Fehér Illés} (Limes) – Sebestyén Péter
Okrugli žig {Fehér Illés} (Körpecsét) – Cseke Gábor
Oktobarska pesma {Fehér Illés} (Októberi ének) – Petrőczi Éva
Oktobarska pesma {Fehér Illés} (Októberi vers) – Pinczési Judit
Omaž {Fehér Illés} (Hommage) – Tandori Dezső
Ona prava {Fehér Illés} (Az igazi) – Károlyi Amy
Ona sa 15 godina {Fehér Illés} (A 15 éves lány) – Petőcz András
onog {Fehér Illés} (azon ) – Pintér Tibor
Opaske uz reči {Fehér Illés} (Kommentár a szavakhoz ) – Sebestyén Péter
Opčinjavanje {Fehér Illés} (Ráolvasás) – Ladányi Mihály
Oplakivanje Bika {Fehér Illés} (Bikasirató) – Devecseri Gábor
Oporuka {Fehér Illés} (Végrendelet) – Justus Pál
Oproštaj {Fehér Illés – Starec, Maša} (Búcsú [video]) – Juhász Gyula
Oproštaj {Fehér Illés} (Búcsú) – Szenes Anikó
oproštaj letelice od papira {Fehér Illés} (a papírrepülő búcsúja [video]) – Sebestyén Péter
Orfej i Euridika {Fehér Illés} (Orpheusz és Eurüdiké) – Petrőczi Éva
Osam redova {Fehér Illés} (Nyolc sor) – Kassák Lajos
Osam redova {Fehér Illés – Starec, Maša} (Nyolc sor) – Demény Ottó
Osam redova {Fehér Illés} (Nyolc sor) – Ladányi Mihály
Osećaj nedostatka {Fehér Illés} (Hiányérzet) – Lennert Móger Tímea
Osma ecloga {Fehér Illés} (Nyolcadik ecloga) – Radnóti Miklós
Ostaju svi... {Fehér Illés} (Mindenki marad...) – Cseke Gábor
Ostalo je samilost {Fehér Illés} (A többi kegyelem) – Pilinszky János
Ostani sa mnom {Fehér Illés} (Maradj velem) – Rafi Lajos
Ostavština {Fehér Illés} (Hagyaték) – Pintér Tibor
Ostavština {Fehér Illés} (Hagyaték) – Ladányi Mihály
Otelovi se {Fehér Illés} (Testet ölt) – Pinczési Judit
Ovo jutro {Fehér Illés} (Ez a reggel) – Birtalan Balázs
pa kome pričam {Fehér Illés} (hát kinek beszélek) – Cseke Gábor
Pantomime {Fehér Illés} (Pantomimek) – Pethes Mária
Paralele {Fehér Illés} (Párhuzamosok) – Ladányi Mihály
Patnja u Ravensbriku {Fehér Illés} (Ravensbrücki passió) – Pilinszky János
Penelopa {Fehér Illés} (Pénelopé ) – Pethes Mária
Penelopa {Fehér Illés} (Pénelopé) – Szilágyi Domokos
Pesma {Fehér Illés} (Ének) – Ladányi Mihály
Pesma {Fehér Illés} (Költemény) – Kassák Lajos
Pesma knjiga iz Pataka {Fehér Illés} (A pataki könyvek éneke) – Petrőczi Éva
Pesma lutalice {Fehér Illés} (Csavargóének) – Rab Zsuzsa
Pesma mojih pesama {Fehér Illés} (Verseim verse) – Nagy László
Pesma o raznolikosti puteva {Fehér Illés} (Dal az utak sokféleségéről) – Pintér Tibor
Pesma o zakonima {Fehér Illés} (Vers a törvényekről) – Hervay Gizella
Pesma po drevnom ugledu {Fehér Illés} (Vers ódon mintára) – Demény Ottó
Pesma u zagradi Op. 12. {Fehér Illés} (Zárójel vers Op. 12.) – Petőcz András
Pesma uz vino {Fehér Illés} (Bordal) – Lennert Móger Tímea
Pesnicima XIX stoleća {Zmaj, Jovan Jovanović} (A XIX. század költői) – Petőfi Sándor
Pesnikova čaša {Fehér Illés} (A költő pohara) – Nagy László
Pet Geret uvežbava svoj poziv {Fehér Illés} (Pat Garrett hivatását gyakorolja) – Sebestyén Péter
petrijev penzum {Fehér Illés} (petri penzum [video]) – Erdős Virág
Pigmalion {Fehér Illés} (Pygmalion) – Pintér Tibor
Pisamce na krila gara {Fehér Illés} (Levélféle pernyeszárnyakra) – Bágyoni Szabó István
Pisanje {Fehér Illés} (Az írás) – Fellinger Károly
Pismo voljenoj {Fehér Illés} (Levél a hitveshez) – Radnóti Miklós
Pitoma noga ili "kad već ekshumiramo" {Fehér Illés} (Kezes láb avagy "ha már exhumálunk") – Pintér Tibor
Plačna-šerna Marija {Fehér Illés} (Síró-kacsintó Mária) – Cseke Gábor
Plamen sveća reče {Fehér Illés} (A gyertyaláng szól) – Petrőczi Éva
Ples leptira {Fehér Illés} (Lepketánc) – Rákos Sándor
Ples ljubavi {Fehér Illés} (Szerelmek tánca) – Szilágyi Domokos
Podeljena samoća {Fehér Illés} (Megosztott magány) – Cseke Gábor
Podsećanje na moj životopis {Fehér Illés} (Pályám emlékezete) – Déri Balázs
Pogodba {Fehér Illés} (Alku) – Cseke Gábor
Pohvala {Fehér Illés} (Dicséret) – Fodor András
Ponovo lavirint {Fehér Illés} (Újra a labirintus) – Déri Balázs
Ponuđeno primirje {Fehér Illés} (Felajánlott béke) – Kassák Lajos
Popovi nakaradnih religija {Fehér Illés} (Torz vallások papjai) – Rákos Sándor
Pored susednog stola {Fehér Illés} (A szomszéd asztalnál) – Szilágyi Domokos
Poruka bake Meri iza svoje smrti {Fehér Illés} (Märy nagymama üzenete halála után) – Kemenczky Judit
Posle kiše {Fehér Illés} (Eső után) – Gyukics Gábor
Posle majskog pljuska {Kiš, Danilo} (Májusi zápor után [video]) – Ady Endre
Poslednja bioskopska predstava {Fehér Illés} (Az utolsó mozielőadás [video]) – Garaczi László
Poslednja žalopojka {Fehér Illés} (Az utolsó rap) – Kiss Judit Ágnes
Poslednje pitanje {Fehér Illés} (Utolsó kérdés) – Hárs Ernő
Poslednje veče {Fehér Illés} (Az utolsó este) – Spiró György
Poslednji letopis {Fehér Illés} (Utolsó krónika) – Sebestyén Péter
Post-egzistencija {Fehér Illés} (Post-existentia) – Weöres Sándor
Postoji država {Fehér Illés} (Van egy ország) – Erdős Virág
Postrojavanje {Fehér Illés} (Sorakozó) – Sebestyén Péter
*** (Potamnjena obličja) {Fehér Illés} (***(Megbarnult alakzatok)) – Pintér Tibor
Potonula zemlja {Fehér Illés} (Elsüllyedt föld) – Hervay Gizella
Potpaljivači {Fehér Illés} (Gyújtogatók) – Fodor András
Potpuna konfuzija {Fehér Illés} (Teljes zavar) – Pintér Tibor
Poverenje {Fehér Illés} (Bizalom [video]) – Garai Gábor
Povezanost {Fehér Illés} (Kötés) – Rab Zsuzsa
Povod za razvod {Fehér Illés} (Válóok) – Sebestyén Péter
Povodom jedne pojave {Fehér Illés} (Egy jelenségre) – Ferencz Győző
Pozan struk cveta na grob Ilone Legeze {Fehér Illés} (Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára) – Pintér Tibor
Pozdrav iz daljine {Fehér Illés} (Távoli üdvözlet) – Kassák Lajos
Pradedova čaša {Fehér Illés} (Ükapám pohara) – Petrőczi Éva
Praznik {Fehér Illés} (Ünnep) – Szilágyi Domokos
Pre-egzistencija {Fehér Illés} (Prae-existentia) – Weöres Sándor
Predomišljanje {Fehér Illés} (Morfondírozás) – Rafi Lajos
Prekoračila prag vrta {Fehér Illés} (Belépett a kerti ajtón) – Eörsi István
Prelazak {Fehér Illés} (Az átkelés) – Acsai Roland
Preobražaj {Fehér Illés} (Átváltozás) – Pilinszky János
Pretnja {Fehér Illés} (Fenyegetés) – Sebestyén Péter
Pretnje {Fehér Illés} (Fenyegetések) – Nagy László
Prevera {Fehér Illés} (Tagadó) – Lennert Móger Tímea
Priča {Fehér Illés} (Mese) – Ladányi Mihály
Priča kuvanog vina {Fehér Illés} (A forralt bor meséje) – Petrőczi Éva
Priče letelice od papira 1. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 1.) – Sebestyén Péter
priče letelice od papira 2. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 2.) – Sebestyén Péter
priče letelice od papira 3. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 3.) – Sebestyén Péter
priče letelice od papira 4. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 4.) – Sebestyén Péter
priče letelice od papira 5. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 5.) – Sebestyén Péter
Prijateljici {Fehér Illés} (Barátnőmnek) – Fellinger Károly
Primer i preklinjanje {Fehér Illés} (Példa és könyörgés) – Petrőczi Éva
Prisećanje trubadura na jednog kralja {Fehér Illés} (A dalnok egy királyra emlékezik ) – Sebestyén Péter
Privlačenje {Fehér Illés} (Vonzás) – Pintér Tibor
Pročitao dve knjige o teoriji muzike {Fehér Illés} (Elolvasott két zeneelméleti könyvet) – Csehy Zoltán
Procvetala ruka {Fehér Illés} (A kivirágzott kéz) – Szécsi Margit
Prolog {Fehér Illés} (Prológus) – Rafi Lajos
Prolog – jednoj praizvedbi {Fehér Illés} (Prológus - egy ősbemutatóhoz) – Petrőczi Éva
Prosjak ljubavi {Fehér Illés} (A szerelem koldusa) – Pethes Mária
Prospero domišlja {Fehér Illés} (Prospero tűnődik) – Géher István
Protu-elegija, mojoj rodnoj kući {Fehér Illés} (Ellen-elégia, szülőházamnak) – Petrőczi Éva
Prozori {Fehér Illés} (Ablakok) – Justus Pál
Prskalica {Fehér Illés} (Csillagszóró) – Demény Ottó
Prva elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Első bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Prvi bioskop {Fehér Illés} (Az első mozi) – Bella István
Prvi čovek {Fehér Illés} (Az első ember) – Pinczési Judit
Prvo jutro {Fehér Illés} (Az első reggel) – Spiró György
Prvo napastovanje Bonfido Gatija {Fehér Illés} (Bonfido Gatti első megkísértése) – Sebestyén Péter
Psalmus Eroticus {Fehér Illés} (Psalmus Eroticus) – Somlyó György
Ptice {Fehér Illés} (Madarak) – Jobbágy Károly
Pun mesec {Fehér Illés} (Holdtölte) – Kassák Lajos
Pustinja ljubavi {Fehér Illés} (A szerelem sivataga) – Pilinszky János
Putovanje tokom Božićnih praznika {Fehér Illés} (Adventi utazás) – Petrőczi Éva
Rađanje galame {Fehér Illés} (A lárma születése) – Birtalan Balázs
*** (radost) {Fehér Illés} (*** (öröm) ) – Pintér Tibor
Radosti {Fehér Illés} (Örömök) – Cseke Gábor
Ragnarek {Fehér Illés} (Ragnarök) – Tóth Imre
Rasna vila {Fehér Illés} (Fajtündér) – Pintér Tibor
Rastanak {Fehér Illés} (Az elválók) – Tandori Dezső
Razbistravanje {Fehér Illés} (A helyzet tisztázása) – Sebestyén Péter
Razglednice (1 - 2) {Fehér Illés} (Razglednicák (1-2)) – Radnóti Miklós
Razglednice (3 - 4) {Fehér Illés} (Razglednicák (3-4)) – Radnóti Miklós
Razgovor cvetova {Fehér Illés} (Virágok beszélgetése) – Sárközi György
Razgovor sa kosovima {Fehér Illés} (Beszélgetés a rigókkal) – Acsai Roland
Razgovor sa vetrom {Fehér Illés} (Beszélgetés a széllel) – Cseke Gábor
Reč oproštaja {Fehér Illés} (Búcsúszó) – Lennert Móger Tímea
Recept harmoničnog života {Fehér Illés} (A harmonikus élet receptje ) – Eörsi István
Reči na ploči škriljca {Fehér Illés} (Szavak a palatáblán) – Bella István
Recitator {Fehér Illés} (A versmondó) – Nagy László
Rekao sam jednoj devojci: {Fehér Illés} (Mondtam egy lánynak:) – Kassák Lajos
Rekvijem za jednom ženom {Fehér Illés} (Requiem egy asszonyért) – Kassák Lajos
Relativan grad {Fehér Illés} (A relatív város) – Rafi Lajos
Replika {Fehér Illés} (Replika) – Rákos Sándor
Rezbar ružinog drveta {Fehér Illés} (Aki rózsafát farag) – Sebestyén Péter
Ribe u mreži {Fehér Illés} (Halak a hálóban) – Pilinszky János
Riđobradi {Fehér Illés} (A Rőtszakállú) – Rab Zsuzsa
Robovi {Fehér Illés} (Rabszolgák) – Kassák Lajos
Roda {Fehér Illés} (Gólya) – Csoóri Sándor
Rođendanska čestitka {Fehér Illés} (Születésnapi köszöntő) – Pethes Mária
Rođenje {Fehér Illés} (Születés) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Romansa {Fehér Illés} (Románc) – Forbáth Imre
Rukopis Baha {Fehér Illés} (Bach kézírása) – Petrőczi Éva
Ruku daj {Fehér Illés – Starec, Maša} (Tedd a kezed) – József Attila
[S krvlju i crnim rešetkama] {Fehér Illés} ([Vérrel és fekete ráccsal]) – Kassák Lajos
S tobom sam {Fehér Illés} (Veled vagyok) – Kassák Lajos
Sahrana u jesen {Fehér Illés} (Temetés ősszel ) – Pintér Tibor
Sam sa morem {Kiš, Danilo} (Egyedül a tengerrel [video]) – Ady Endre
Samo janje {Fehér Illés} (Csak a bárány) – Bella István
Samo mala Tit*… {Fehér Illés} (Csak kis Tit…) – Petrőczi Éva
Samo mi… {Fehér Illés} (Csak mi…) – Fodor András
Samo osoba {Fehér Illés} (Csak egy személy) – Petri György
Samohod {Fehér Illés} (Örökmozgó) – Pilinszky János
San {Fehér Illés} (Ein Traum) – Sebestyén Péter
San a Ciganskom gradu {Fehér Illés} (Álom a Cigányvárosról ) – Szécsi Margit
Saslušanje {Fehér Illés} (Kihallgatás) – Rákos Sándor
Savez {Fehér Illés} (Szövetség) – Rafi Lajos
Sebi odgovori {Fehér Illés} (Magadnak felelj) – Fodor Ákos
Sećajte se ga! {Fehér Illés} (Emlékezzetek rá!) – Kassák Lajos
Sećaš li se još? {Fehér Illés} (Emlékszel- még?) – Pintér Tibor
Sedma ecloga {Fehér Illés} (Hetedik ecloga) – Radnóti Miklós
Senka smrti 1. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 1. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 2. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 2. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 3. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 3. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 4. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 4. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 5. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 5. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 6. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 6. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 7. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 7. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 8. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 8. [video]) – Szilágyi Domokos
Senka smrti 9. {Fehér Illés} (Halál árnyéka 9. [video]) – Szilágyi Domokos
(senka) {Fehér Illés} ((árnyék)) – Jász Attila
Šetnja na ledu {Fehér Illés} (Jégséta) – Lennert Móger Tímea
Šezdesetšest stepenica Omara Khajama {Fehér Illés} (Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka ) – Sebestyén Péter
Sicilajska odbrana {Fehér Illés} (Szicíliai védelem) – Sebestyén Péter
Sininen hetkinen {Fehér Illés} (Sininen hetkinen) – Acsai Roland
Sinkopa ničega {Fehér Illés} (A semmi szinkópája) – Pethes Mária
Siromah Jorik {Fehér Illés} (Szegény Yorick) – Kormos István
Sjaji, Margita {Fehér Illés} (Csillogj, Margitka) – Szabédi László
Sklapajuća opscena {Fehér Illés} (Záródó délibáb ) – Pintér Tibor
Skromna romansa {Fehér Illés} (Szerény románc) – Vozári Dezső
Skut {Fehér Illés} (Fátyol) – Cseke Gábor
Slava mrtve tačke {Fehér Illés} (A mélypont ünnepélye) – Pilinszky János
Slepa trka {Fehér Illés} (Vakvágta) – Fodor Ákos
Slika života {Fehér Illés} (Létkép) – Pethes Mária
Slobodne vežbe 1. {Fehér Illés} (Szabad gyakorlatok 1.) – Sebestyén Péter
Slobodne vežbe 2. {Fehér Illés} (Szabad gyakorlatok 2.) – Sebestyén Péter
Smanjivanje {Fehér Illés} (Fogyatkozás) – Déri Balázs
Smešno malo mesto {Fehér Illés} (Nevetségesen kicsi hely) – Cseke Gábor
Smotak {Fehér Illés} (Tekercs) – Rákos Sándor
Smrću kažnjavaju {Fehér Illés} (Halállal büntetnek) – Podolszki József
Sneži {Fehér Illés} (A hóesésben) – Benjámin László
Soba do neba rastućih spomenaka {Fehér Illés} (Az égig érő nefelejcsek szobája ) – Jancsó Noémi
Sobu tegli {Fehér Illés} (Egy szobát hordoz) – Jász Attila
Sodavoda {Fehér Illés} (Szikvíz) – Pintér Tibor
Spev gavrana {Fehér Illés} (Holló-ének [video]) – Áprily Lajos
Srebrni most {Fehér Illés} (Ezüsthíd) – Utassy József
Sredstvo za stišavanje boli {Fehér Illés} (Fájdalomcsillapító) – Fellinger Károly
Sretna je ta šibica {Fehér Illés} (Boldog a gyufa) – Szenes Anikó
St.-ova poslednja malina {Fehér Illés} (St. utolsó málnája) – Pintér Tibor
Stado Boga Marsa {Fehér Illés} (Marsisten nyája) – Kassák Lajos
Stairway to heaven {Fehér Illés} (Stairway to heaven) – Fekete Vince
Starac na jugu {Fehér Illés} (Bácsi, délen) – Kemény István
Stare, izbledele monete {Fehér Illés} (Régi, megfakult érmék) – Acsai Roland
Stari {Fehér Illés} (Öregszik) – Gergely Tamás
Stari Ciganin {Kiš, Danilo} (A vén cigány) – Vörösmarty Mihály
Starost {Fehér Illés} (Öregség) – Rákos Sándor
Stavrogin se oprašta {Fehér Illés} (Sztavrogin elköszön) – Pilinszky János
Stavrogin se vraća {Fehér Illés} (Sztavrogin visszatér) – Pilinszky János
Stepenice ni gore, ni dole {Fehér Illés} (Lépcsők se föl, se le) – Tandori Dezső
Stigme {Fehér Illés} (Stigmák) – Pintér Tibor
Stopama mađarskih školaraca {Fehér Illés} (Magyar deákok nyomában) – Petrőczi Éva
Strah {Fehér Illés} (Félelem) – Nemes Nagy Ágnes
Stratište zimi {Fehér Illés} (Vesztőhely télen) – Pilinszky János
Stvarnost praznine {Fehér Illés} (A semmi valósága) – Kassák Lajos
Sud {Fehér Illés} (Ítélet) – Fodor Ákos
Suknja od bisera {Fehér Illés} (Gyöngyszoknya) – Nagy László
Sumnjičav kos {Fehér Illés} (A kételkedő rigó) – Ferencz Győző
Suprugo moja... {Fehér Illés} (Én feleségem...) – Kosztolányi Dezső
Susreti {Fehér Illés} (Találkozások) – Pilinszky János
Sutra je pomerena {Fehér Illés} (a holnap eltolódott) – Pintér Tibor
Svaka pahuljica snega {Fehér Illés} (Minden hópehely ) – Acsai Roland
Svaki sat je stao {Fehér Illés} (Minden óra megállt) – Cseke Gábor
Svakodnevnice sa nešto začina {Fehér Illés} (Hétköznapok némi fűszerrel ) – Kassák Lajos
Svet {Fehér Illés} (A világ) – Pintér Tibor
Svet igara {Fehér Illés} (Játékvilág) – Pintér Tibor
Svima {Fehér Illés} (Mindenkihez) – Kassák Lajos
Svisni {Fehér Illés} (Szakadj bele) – Podolszki József
Ta mala luč {Fehér Illés} (Az a kis fény ) – Pintér Tibor
Tajanstveno {Fehér Illés} (Titokzatos) – Pintér Tibor
tanane raspukline stabilitet {Fehér Illés} (hajszálrepedések stabilitás* [video]) – Pintér Tibor
tapkanje u mestu {Fehér Illés} (helybenjárás) – Gyukics Gábor
Tas vage {Fehér Illés} (A mérleg serpenyője) – Kassák Lajos
Tebe više nigde nema {Fehér Illés} (Te már sehol se vagy) – Nadányi Zoltán
Tebi {Fehér Illés} (Neked) – Pintér Tibor
Tek drška stolice {Fehér Illés} (Csak a szék ) – Pintér Tibor
Tek ona svetlost {Fehér Illés – Starec, Maša} (Csak az a fény) – Bella István
Teoretski pejzaž kao alegorija {Fehér Illés} (Elméleti tájkép mint allegória) – Ferencz Győző
Tetošenje {Fehér Illés} (Gondozó) – Cseke Gábor
Ti, ko noću pevaš {Fehér Illés} (Te, ki az éjben énekelsz) – Hajnal Anna
Tih očaj {Fehér Illés} (Csöndes kétségbeesés) – Kassák Lajos
Tiha mala balada {Fehér Illés} (Halk kis ballada ) – Kassák Lajos
Time Generator {Fehér Illés} (Time Generator) – Pintér Tibor
Tiranin {Fehér Illés} (A diktátor) – Kassák Lajos
Tišina {Fehér Illés} (Csönd) – Bella István
tišina prostora {Fehér Illés} (terek csendje) – Pintér Tibor
Tišina trajnosti krika {Fehér Illés} (Kiáltásnyi csönd) – Rákos Sándor
to {Fehér Illés} (ez [video]) – Erdős Virág
Tokom jednog života {Fehér Illés} (Egy életen keresztűl) – Pilinszky János
Toliko pljušti {Fehér Illés} (Annyira zuhog) – Pethes Mária
Torbarenje je zabranjeno {Fehér Illés} (Házalni tilos) – Cseke Gábor
Trebalo bi krenuti {Fehér Illés} (El kéne indulni) – Balla Zsófia
Treća elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Harmadik bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Treća simfonija {Fehér Illés} (Harmadik szimfónia) – Weöres Sándor
Treća zadnja reč Isusa {Fehér Illés} (Jézus harmadik utolsó szava) – Simon Balázs
Treće računanje vremena {Fehér Illés} (A harmadik időszámítás) – Acsai Roland
Trećeg dana počeo je padati sneg {Fehér Illés} (A harmadik nap esni kezdett a hó) – Csoóri Sándor
Treći put {Fehér Illés} (Harmadszor) – Gergely Ágnes
(treptaj belutaka)* {Fehér Illés} ((kövek rezgése)*) – Jász Attila
Tričarija {Fehér Illés} (Csecse-becse) – Pintér Tibor
Triolet {Fehér Illés} (Triolett) – Pintér Tibor
Trščar {Fehér Illés} (Nádas [video]) – Fekete István
Trubadur se oprašta od svoje Kraljice {Fehér Illés} (A trubadúr elköszön Királynőjétől ) – Sebestyén Péter
Tu i sad {Fehér Illés} (Itt és most) – Pilinszky János
Tu i tamo/ Četrdeset mojih cigara {Fehér Illés} (Itt, ott / Negyven cigarettám) – Tandori Dezső
(Tu za leđima mi stajaše Bog) {Fehér Illés – Starec, Maša} ((Az Isten itt állt a hátam mögött…)) – József Attila
Tvoje oči su me najduže volele {Fehér Illés} (A két szemed szeretett legtovább) – Nadányi Zoltán
U dva reda {Fehér Illés} (Kétsoros) – Sebestyén Péter
U gvozdenocrnoj srpskoj noći {Fehér Illés} (Vasfekete szerb éjszakában ) – Justus Pál
U istrajnom hodu {Fehér Illés} (Kitartó menetelésben) – Podolszki József
U jednom smeru {Fehér Illés} (Egyirányú) – Kiss Judit Ágnes
U kući sa bardakom {Fehér Illés} (A bokályos házban) – Petrőczi Éva
U martu na doku {Fehér Illés} (Márciusban a mólón) – Birtalan Balázs
U naše doba {Fehér Illés} (A mi időnkben) – Sebestyén Péter
U početku (Varijanta A) {Fehér Illés} (Kezdetben (A változat)) – Lennert Móger Tímea
U početku (Varijanta B) {Fehér Illés} (Kezdetben (B változat)) – Lennert Móger Tímea
U početku je {Fehér Illés} (Kezdetben van) – Hárs Ernő
U predjesenskoj tišini {Fehér Illés} (Őszülő csendben) – Podolszki József
U sablje obučen tulipan {Fehér Illés} (Kardokba öltözött tulipán) – Bari Károly
U spomen Bleza Paskala {Fehér Illés} (Blaise Pascal emlékezetére) – Sebestyén Péter
U spomen F. M. Dostojevskog {Fehér Illés} (In memoriam F. M. Dosztojevszkij) – Pilinszky János
U tom polumraku {Fehér Illés} (Ebben a félhomályban) – Bella István
U zadnje vreme {Fehér Illés} (Újabban) – Eörsi István
U zemlji plovi {Fehér Illés} (Úszik a földben) – Balla Zsófia
Učenje o ljubavi {Fehér Illés} (Tanítás a szerelemről ) – Baranyi Ferenc
Udar {Fehér Illés} (A becsapódás) – Pintér Tibor
Uljem uprljana noć {Fehér Illés} (Az éjszaka olajszennyeződése) – Acsai Roland
Uloge {Fehér Illés} (Szerepek) – Eörsi István
Umesto ars poetike {Fehér Illés} (Ars poetica helyett) – Choli Daróczi, József
Unesi {Fehér Illés} (Emeld be) – Pintér Tibor
Upozorenje {Fehér Illés} (Intelem) – Pilinszky János
Upozorenje I. II. {Fehér Illés} (Figyelmeztető I. II. ) – Pintér Tibor
Usiljeni marš {Tišma, Aleksandar} (Erőltetett menet) – Radnóti Miklós
Usiljeni marš {Fehér Illés} (Erőltetett menet) – Radnóti Miklós
Uskrs sokola {Fehér Illés} (A sólyom húsvétja) – Acsai Roland
Uspavana Venera {Fehér Illés} (Az alvó Vénusz) – Térey János
Uvažen gost {Fehér Illés} (Illusztris vendég) – Rákos Sándor
Uzdah slepca {Fehér Illés} (A vak sóhaja) – Kassák Lajos
Uzvik u proleće {Fehér Illés} (Kiáltás a tavaszban) – Kassák Lajos
Vama i mojoj majci {Fehér Illés} (Nektek és anyámnak) – Balogh Attila
Varijacija {Fehér Illés} (Variáció) – Petrőczi Éva
Varijacije na jednu temu. {Fehér Illés} (Változatok egy témára) – Pintér Tibor
Varijacije na nema {Fehér Illés} (Variációk a nincsre) – Bágyoni Szabó István
Varijacije na otrcanu frazu {Fehér Illés} (Változatok egy közhelyre) – Eörsi István
Varvarska molitva {Fehér Illés} (Barbár imádság) – Csoóri Sándor
Već me ne voliš {Fehér Illés} (Már nem szeretsz) – Rákos Sándor
Veče furundžije {Fehér Illés} (A kályhacsináló estéje) – Petrőczi Éva
Večernji odbrambeni govor neženje {Fehér Illés} (Agglegény esti védőbeszéde ) – Ladányi Mihály
Večernji razgovor {Fehér Illés} (Esti beszélgetés) – Szenes Anikó
Večna Ana {Fehér Illés} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Vedro {Fehér Illés} (Derűs) – Pintér Tibor
Velik dan {Fehér Illés} (Nagynap) – Lennert Móger Tímea
Veliki petak {Fehér Illés} (Nagypéntek) – Demény Ottó
Venac {Fehér Illés} (Koszorú) – Illyés Gyula
Venac od reči na grob Otilije Šolti {Fehér Illés} (Szókoszorú Solt Ottilia sírjára) – Petri György
Vernost {Fehér Illés} (Hűség) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Verovao sam, stićićeš {Fehér Illés} (Azt hittem, megérkezel) – Pintér Tibor
Verujem {Fehér Illés} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Verujem u iskupitelju {Fehér Illés} (Hiszek a megváltóban) – Podolszki József
Verujem u vasioni {Fehér Illés} (Hiszek a világmindenségben) – Podolszki József
[vetar noć bezgranično sneženje...] {Fehér Illés} ([a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...]) – Zalán Tibor
Vidim plavu lampu u gibanju {Fehér Illés} (Látok kék lámpát lengeni) – Csoóri Sándor
Vijanje {Fehér Illés} (Kergetőzés) – Rákos Sándor
Vodeno čudo** {Fehér Illés} (Vizicsoda*) – Pintér Tibor
Vodozemna neman {Fehér Illés} (Kétéltű szörny) – Pilinszky János
Voleo bih da ostavim {Fehér Illés – Starec, Maša} (Szeretném itthagyni) – Petőfi Sándor
[voli voli] {Fehér Illés} ([szeresd szeresd]) – Györe Balázs
Volim maglu {Fehér Illés} (Szeretem a ködöt) – Fekete István
Vreme izbačen iz koloseka {Fehér Illés} (Kizökkent idő) – Fekete Vince
Vreme svetla {Fehér Illés} (Fényidő) – Jász Attila
Vrteška, No. II. {Fehér Illés} (A körhinta, No. II.) – Petrőczi Éva
Vrtlar biću {Fehér Illés – Starec, Maša} (Kertész leszek) – József Attila
Za čitaoca {Fehér Illés} (Au lecteur) – Szabó T. Anna
Za jednom izgubljenog {Fehér Illés} (Ki egyszer elveszett) – Hárs Ernő
Za moj rođendan {Fehér Illés} (Születésnapomra) – Györe Balázs
Za ponavljanje {Fehér Illés} (Mondogatnivaló) – Petri György
za rastanak {Fehér Illés} (válásra) – Györe Balázs
Za tobom lutam {Fehér Illés} (Utánad kószálok) – Ladányi Mihály
Za zagovornika {Fehér Illés} (A szólamvezetőre) – Györe Balázs
Žablje oko {Fehér Illés} (Békaszem) – Pintér Tibor
Začarani dvorac {Fehér Illés} (Elvarázsolt kastély) – Nagy László
Zadatak {Fehér Illés} (Feladat) – Székely János
Zadovoljština {Fehér Illés} (Elégtétel) – Eörsi István
Zadržavanje {Fehér Illés} (Marasztaló) – Rafi Lajos
Zamislimo {Fehér Illés} (Képzeljük el) – Podolszki József
Zanos {Fehér Illés} (Mámor) – Juhász Ferenc
Zapitkivanje staraca {Fehér Illés} (Az öregek faggatása) – Oravecz Imre
započeta lepota. Pravila slikanja ikona {Fehér Illés} (megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai ) – Jász Attila
Zar verujete {Fehér Illés} (Azt hiszitek) – Bari Károly
Zasenjeno {Fehér Illés} (Leárnyékolt) – Podolszki József
Zaspala si u vozu {Fehér Illés} (Elaludtál a vonaton) – Acsai Roland
Zavet {Fehér Illés} (Fogadalom) – Fodor Ákos
Zdenac dubine prošlosti {Fehér Illés} (Múltmélyi kút) – Pintér Tibor
Železne kopče {Fehér Illés} (Vaspántok) – Rab Zsuzsa
Želja {Fehér Illés} (Kívánság) – Kányádi Sándor
Želja {Fehér Illés} (Jókívánság) – Fodor Ákos
Želja {Fehér Illés} (Kívánság) – Szilágyi Domokos
Zemlja bajki {Fehér Illés} (Meseország [video]) – Ladányi Mihály
zemlja nebo cesta voda {Fehér Illés} (a föld az ég az út a víz) – Cseke Gábor
Zemunica puža {Fehér Illés} (Csigaház ) – Acsai Roland
Žena u zelenom ruhu {Fehér Illés} (A zöldruhás asszony) – Choli Daróczi, József
Ženka {Fehér Illés} (Nőstény) – Lennert Móger Tímea
Žensku, ako joj je šezdesetpet… {Fehér Illés} (A nőcit, hogyha hatvanöt…) – Petrőczi Éva
Zima {Fehér Illés} (Tél [video]) – Szilágyi Domokos
Zimski {Fehér Illés} (Télies) – Pintér Tibor
Životopis {Fehér Illés} (Életrajz) – Cseke Gábor
Životopis ljubavi {Fehér Illés} (A szerelem életrajza) – Pethes Mária
Zlatan labud ... – uspomena na pomoć-paket, iz 1956. – {Fehér Illés} (Az arany hattyú… – segélycsomag-emlék, 1956-ból –) – Petrőczi Éva
Zlatna kiša {Fehér Illés} (Aranyeső) – Ferencz Győző
Zločin i ispaštanje {Fehér Illés} (Bűn és bűnhődés) – Pilinszky János
Zmaj i njegov križar {Fehér Illés} (A sárkány és lovagja ) – Szécsi Margit
Žmureći {Fehér Illés} (Félszemmel) – Fodor András
Znaci {Fehér Illés} (Jelek) – Jász Attila
Znaj, tamo sam ostala {Fehér Illés} (Tudd, mindig ott maradtam) – Hajnal Anna
Znaš da oprosta nema [video] {Fehér Illés – Starec, Maša} (Tudod, hogy nincs bocsánat) – József Attila
žoci {Fehér Illés} (zsoci) – Röhrig Géza
Zora {Fehér Illés} (Hajnal) – Szilágyi Domokos
Zveckaj {Fehér Illés} (Pöcögtess) – Pintér Tibor
Zver {Fehér Illés} (Vadállat) – Rákos Sándor
Zvezda je iznad tebe {Fehér Illés} (Fölötted egy csillag) – Garai Gábor
Zvonara {Fehér Illés} (Templomtorony) – Fodor Ákos
боја мора је одраз неба на води {Ződi Erna} (a tenger színe az ég tükörképe a vízen) – Gyukics Gábor
гробље код реке Саване {Ződi Erna} (Temető a Savannah folyónál) – Gyukics Gábor
Љубавно писмо {Трифковић, Коста} (Izolda levele) – Baka István
месечев кишобран {Ződi Erna} (holdernyő) – Gyukics Gábor
обична са две коцке шећера {Ződi Erna} (egy szimpla két cukorral ) – Gyukics Gábor
Петроград поново {Степанов, Милан} (Szentpéterváron újra) – Baka István
подневна плима и хемичар {Ződi Erna} (a déli dagály és a kémikus) – Gyukics Gábor
производ {Ződi Erna} (készítmény) – Gyukics Gábor
пропали експеримент {Ződi Erna} (rontott kísérlet ) – Gyukics Gábor
столице {Ződi Erna} (székek) – Gyukics Gábor
Literature ::
Translation ::

minimap