This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Romanian

A doua elegie din Bornholm {P. Tóth Irén} (Második bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
A treia {Bandi András} (A harmadik) – Pilinszky János
Abecedarul tălmăcirii și răstălmăcirii {P. Tóth Irén} (ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről) – Kosztolányi Dezső
Acum şi aici {Bandi András} (Itt és most) – Pilinszky János
Aer vreau! {Bandi András} (Levegőt!) – József Attila
Agonia christiana {P. Tóth Irén} (Agonia christiana) – Pilinszky János
aici stăteau ieri {P. Tóth Irén} (itt álltak tegnap) – Pintér Tibor
Ajunge {P. Tóth Irén} (Elég) – Pilinszky János
Albastrul de seară {P. Tóth Irén} (Az esti kék) – Pintér Tibor
Am învăţat lecţia {Bandi András} (A leckét megtanultam) – Hervay Gizella
Amenințare {P. Tóth Irén} (Fenyegetés) – Sebestyén Péter
Amintire {Bandi András} (Emlék) – Radnóti Miklós
Amor {P. Tóth Irén} (Ámor) – Kondor Béla
Anexă {Bandi András} (Csatolmány) – Markó Béla
Aniversare {Bandi András} (Születésnapomra) – József Attila
Anna pe veci {Bandi András} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Apelu {Alenxandru Jurcan} (Szózat) – Vörösmarty Mihály
Apocrif {P. Tóth Irén} (Apokrif) – Pilinszky János
Ascultă-mă {P. Tóth Irén} (Ide hallgass) – Dsida Jenő
Astfel am semnalat {P. Tóth Irén} (Ekképp jeleztem) – Petri György
Auschwitz {P. Tóth Irén} (Auschwitz) – Pilinszky János
Autoportret din 1944 {Bandi András} (Önarckép 1944-ből) – Pilinszky János
avionul de hârtie {P. Tóth Irén} (a papírrepülő búcsúja [video]) – Sebestyén Péter
Balonul {Bandi András} (A lufi) – Röhrig Géza
Barză {Bandi András} (Gólya) – Csoóri Sándor
Bătrânul Dumnezeu {Bandi András} (A megvénhedt Isten) – Petőcz András
Bogcele {Bandi András} (Batyuk) – Röhrig Géza
Buruieni {P. Tóth Irén} (Gizgaz) – Pilinszky János
Calul moare, păsările îşi iau zborul (fragment) {Volceanov, George} (A ló meghal a madarak kirepülnek (Nyitó részlet)) – Kassák Lajos
Camera cu vedere spre mare {Bandi András} (A tengerre néző szoba) – Petőcz András
Cantata profana {Bandi András} (Cantata profana) – Bartók Béla
Cântec {P. Tóth Irén} (Virágének) – Tamkó Sirató Károly
Cântec naiv despre soţia {Bandi András} (Együgyű dal a feleségről) – Radnóti Miklós
Carte poștală de toamnă {P. Tóth Irén} (Őszi anzix) – Sebestyén Péter
Casă {P. Tóth Irén} (Bérház) – Kondor Béla
Câteva poezii {Bandi András} (Egy pár vers) – Tandori Dezső
Catren {P. Tóth Irén} (Négysoros) – Pilinszky János
Ce mare de insule {P. Tóth Irén} (Micsoda szigettenger) – Simon Balázs
Ce poate face poetul? {P. Tóth Irén} (A költő mit tehet?) – Szilágyi Domokos
Cel care {Bandi András} (Mint aki) – Nemes Nagy Ágnes
Cine duce Dragostea {Bandi András} (Ki viszi át a Szerelmet) – Nagy László
Clarificarea situației {P. Tóth Irén} (A helyzet tisztázása) – Sebestyén Péter
Coeziune {P. Tóth Irén} (Kohézió) – Pintér Tibor
Coloane {P. Tóth Irén} (Oszlopok) – Kondor Béla
Comentariu la cuvinte {P. Tóth Irén} (Kommentár a szavakhoz ) – Sebestyén Péter
Conferință despre culori {P. Tóth Irén} (Értekezés a színekről [video]) – Kondor Béla
Cor {P. Tóth Irén} (Kórus [video]) – Nagy László
Crăciun {Bandi András} (Karácsony) – Szilágyi Domokos
Crăciun (Clopot sună) {Bandi András} (Karácsony (Harang csendül)) – Ady Endre
Crater {P. Tóth Irén} (Kráter) – Pilinszky János
Creangă {Bandi András} (Ág) – Hervay Gizella
Criticilor mei. De aniversare. Plagiat! {Bandi András} (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!) – Kovács András Ferenc
Criză {Bandi András} (Krízis) – Petri György
Csontváry {Bandi András} (Csontváry) – Petrőczi Éva
Cum începusem {P. Tóth Irén} (Amiként kezdtem) – Pilinszky János
Cuvânt {Bandi András} (Szó) – Kiss Judit Ágnes
Cuvinte neînțelese unei servitoare liliachii {P. Tóth Irén} (Érthetetlen szóhalmaz violaszínű cselédnek) – Kondor Béla
Dansează femeia din deşert {Bandi András} (Táncol a sivatagi nő ) – Petőcz András
De ce {Bandi András} (Miért) – Károlyi Amy
Deșertul dragostei {P. Tóth Irén} (A szerelem sivataga) – Pilinszky János
Despre filozofie {P. Tóth Irén} (A filozófiáról) – Petri György
Despre Nagy Imre {P. Tóth Irén} (Nagy Imréről) – Petri György
Din carnetul unui cadavru exhumat {P. Tóth Irén} (Egy exhumált tetem noteszéből) – Sebestyén Péter
Doar tu mă-nteresezi {Bandi András} (Te érdekelsz csak) – Faludy György
Dorinţă {Bandi András} (Kívánság) – Szilágyi Domokos
Dormi {P. Tóth Irén} (Aludj) – Radnóti Miklós
Două {Bandi András} (Kettő) – Pilinszky János
Două formule {P. Tóth Irén} (Két képlet) – Kondor Béla
Două miniaturi {Bandi András} (Két miniatűr) – Hervay Gizella
Două păreri {P. Tóth Irén} (Két vélemény) – Birtalan Balázs
Două portrete {P. Tóth Irén} (Két arckép) – Pilinszky János
(Dragostea poetului e foc de paie…) {Bandi András} ((Költő szerelme szalmaláng…)) – József Attila
Dumnezeu {Bandi András} (Isten) – Reményik Sándor
Dumnezeul cerşetor {Bandi András} (A kéregető Isten) – Petőcz András
Dumnezeul se plimbă {Bandi András} (Sétálgat az Isten) – Petőcz András
După cules {Bandi András} (Szüret után) – Utassy József
Durere {P. Tóth Irén} (Fáj) – Choli Daróczi, József
Durerea {Bandi András} (Fájdalom) – Hervay Gizella
E o ţară {Bandi András} (Van egy ország) – Erdős Virág
Ein Traum {P. Tóth Irén} (Ein Traum) – Sebestyén Péter
Epilog {P. Tóth Irén} (Utószó) – Pilinszky János
Epitaf {Bandi András} (Sírfelirat ) – Dsida Jenő
Eu cred {P. Tóth Irén} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Eu ochii îţi voi păzi {Bandi András} (Őrizem a szemed [video]) – Ady Endre
Evrica {P. Tóth Irén} (Heuréka) – Birtalan Balázs
Exerciții libere {P. Tóth Irén} (Szabad gyakorlatok 1.) – Sebestyén Péter
Exerciții libere 2. {P. Tóth Irén} (Szabad gyakorlatok 2.) – Sebestyén Péter
Existenţă {Bandi András} (Existentia) – Weöres Sándor
Farfurii zburătoare {Bandi András} (Repülő csészealjak) – Faludy György
Fata de 15 ani {Bandi András} (A 15 éves lány) – Petőcz András
Fermecătoare {Bandi András} (Bájoló) – Radnóti Miklós
Fiecare zi se sfârșește cu seară {P. Tóth Irén} (Minden nap esttel végződik) – Dsida Jenő
Freamăt de toamnă {Bandi András} (Az őszi lárma [video]) – Ady Endre
frescă {Bandi András} (freskó) – Kiss Judit Ágnes
Fum {Bandi András} (Füst) – Weöres Sándor
Gaura acului {Bandi András} (Tű Foka) – Páskándi Géza
Geografie {Bandi András} (Földrajz) – Tóth Imre
Grădinar fiind {Bandi András} (Kertész leszek) – József Attila
Hai, bărbăție {P. Tóth Irén} (Férfikor, így jöjj! [video]) – Tőzsér Árpád
Iată, un minut {P. Tóth Irén} (Íme, egy perc) – Kondor Béla
Ikaros {P. Tóth Irén} (Ikarosz [video]) – Sebestyén Péter
Îmbrăţişarea Femeii Mici {Bandi András} (A Kicsi Asszony ölelése) – Petőcz András
În a treia zi {Bandi András} (Harmadnapon) – Pilinszky János
În drum spre antipatie {Bandi András} (A népszerűtlenség felé) – Reményik Sándor
În faţa porţii {Bandi András} (A kapú előtt) – Dsida Jenő
În genunchi {Bandi András} (Térden) – Nemes Nagy Ágnes
În haină albă, uşoară {Bandi András} (Könnyű, fehér ruhában) – Petőcz András
În loc de ars poetica {Bandi András} (Ars poetica helyett) – Choli Daróczi, József
In memoriam J. A. {Bandi András} (In memoriam J. A.) – Gergely Ágnes
In memoriam Kondor Béla {P. Tóth Irén} (In memoriam Kondor Béla) – Sebestyén Péter
În mocirlă {P. Tóth Irén} (A lápon [video]) – Pintér Tibor
În ultima vreme Dumnezeul {Bandi András} (Mostanság az Isten) – Petőcz András
Îndrăgostiţii {Bandi András} (Szeretők) – Petri György
Înmormântare toamna {P. Tóth Irén} (Temetés ősszel ) – Pintér Tibor
Inscripție {P. Tóth Irén} (Felirat) – Petri György
Invidie {Bandi András} (Irigykedő) – Utassy József
Joia mare {P. Tóth Irén} (Nagycsütörtök) – Dsida Jenő
József Attila {Bandi András} (József Attila) – Szilágyi Domokos
Jurnal {P. Tóth Irén} (Napló) – Pintér Tibor
Jurnal {P. Tóth Irén} (Napló) – Pilinszky János
La jumat de drum al vieţii {Bandi András} (Az emberélet útjának felén ) – Markó Béla
La marginea Tisei {Goga, Octavian} (A Tisza-parton) – Ady Endre
La masa vecină {Bandi András} (A szomszéd asztalnál) – Szilágyi Domokos
La mormântul lui E. P. {P. Tóth Irén} (E. P. sírjánál) – Pintér Tibor
La sfârşit de septembrie {Bandi András} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Lauda mării {Bandi András} (A tenger dicsérete) – Petőcz András
Linişte {Bandi András} (Csend) – Hervay Gizella
Litere, rânduri {P. Tóth Irén} (Betűk, sorok) – Pilinszky János
Loc și timp {P. Tóth Irén} (Hely és idő) – Sebestyén Péter
Lumini {P. Tóth Irén} (Fényjelek) – Kassák Lajos
M-ai pus pe cârligul tău, Doamne {P. Tóth Irén} (Horgodra tűztél, uram) – Petri György
M-ai făcut copil {Bandi András} (Gyermekké tettél) – József Attila
Mai încet, mai lent {P. Tóth Irén} (Halkabban, lassabban) – Kondor Béla
Mama {Bandi András} (Mama) – József Attila
Mamă {P. Tóth Irén} (Anyám) – Simon Balázs
Mama lui Mátyás {Bandi András} (Mátyás anyja) – Arany János
Mâna ta, mâna mea {P. Tóth Irén} (Kezed, kezem) – Pilinszky János
Mantră {Bandi András} (Mondogatnivaló) – Petri György
Marinar mort {Bandi András} (Halott hajós) – Choli Daróczi, József
Marș forțat {P. Tóth Irén} (Erőltetett menet) – Radnóti Miklós
Mesaj albastru-turcoaz {Bandi András} (Türkiz-kék üzenet ) – Petőcz András
Mesaj către nimica {P. Tóth Irén} (Üzenet a semmibe) – Kassák Lajos
Mică gramatică {Bandi András} (Kis nyelvtan) – Radnóti Miklós
Mireasa Mea {Goga, Octavian} (Az én menyasszonyom) – Ady Endre
Mişcarea {Bandi András} (A mozdulat) – Nemes Nagy Ágnes
Motiv {Bandi András} (Motívum) – Utassy József
Muzică nocturnă {P. Tóth Irén} (Kis éjizene) – Pilinszky János
N-aveam dreptul {P. Tóth Irén} (Nem volt jogom) – Zelk Zoltán
Nemărginit {Bandi András} (Végtelenül) – Utassy József
Noapte {Bandi András} (Éjszaka) – Radnóti Miklós
Noaptea, când dormi {P. Tóth Irén} (Éjjel az alvó mellett) – Kosztolányi Dezső
Nostalgie {Bandi András} (Nosztalgia) – Hervay Gizella
Noţiune {Bandi András} (Fogalom) – Páskándi Géza
Nr. 27281 {Bandi András} (A 27281) – Röhrig Géza
Nu știu {P. Tóth Irén} (Nem tudom [video]) – Kondor Béla
Numai necaz {P. Tóth Irén} (Csupa baj) – Kondor Béla
Număr {Bandi András} (Házszám) – Páskándi Géza
O propoziţie despre dragoste {Bandi András} (Egy mondat a szeretetről ) – Markó Béla
Oare cine? {Bandi András} (De ki?) – Markó Béla
Pace, groază {P. Tóth Irén} (Béke, borzalom) – Radnóti Miklós
Păducel {Bandi András} (Galagonya [video]) – Weöres Sándor
Patetica {Bandi András} (Pathetica) – Páskándi Géza
Patimă {Bandi András} (Passió) – Pilinszky János
Pe spate… {Bandi András} (Hanyatt...) – Páskándi Géza
Pe stea interzisă {P. Tóth Irén} (Tiltott csillagon) – Pilinszky János
Pe ultima fotografie a lui József Attila {Bandi András} (József Attila utolsó fényképére) – Weöres Sándor
Pe viață {P. Tóth Irén} (Életfogytiglan) – Pilinszky János
Pe vremea noastră {P. Tóth Irén} (A mi időnkben) – Sebestyén Péter
Peisaj montan în Antarctica {P. Tóth Irén} (Antarktisz hegyvidéke) – Sebestyén Péter
pensumul petri {P. Tóth Irén} (petri penzum [video]) – Erdős Virág
Perspectivă {Bandi András} (Prespektíva) – Markó Béla
Pieirea tristeţii {Bandi András} (A szomorúság pusztulása) – Petőcz András
Plângând, plângând, plângând {Bandi András} (Sírni, sírni, sírni [video]) – Ady Endre
Plângere {P. Tóth Irén} (Panasz) – Pilinszky János
Pod de argint {Bandi András} (Ezüsthíd) – Utassy József
Poem {P. Tóth Irén} (Költemény) – Pilinszky János
Poet în secolul XX {P. Tóth Irén} (Költő a huszadik században) – Kosztolányi Dezső
Poezie barbară de toamnă (fragment) {Bandi András} (Barbár őszi vers (részlet)) – Csoóri Sándor
Poezie la întâi noiembrie {Bandi András} (Vers november elsején ) – Petőcz András
Poezie scufundată {Bandi András} (Elsüllyedt költemény) – Reményik Sándor
Portret {Bandi András} (Arckép) – Radnóti Miklós
poveștile avionului de hârtie 1. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 1.) – Sebestyén Péter
poveștile avionului de hârtie 2. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 2.) – Sebestyén Péter
poveștile avionului de hârtie 3. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 3.) – Sebestyén Péter
Preschimbare {Bandi András} (Átváltozás) – Pilinszky János
Preschimbări {Bandi András} (Átváltozások) – Pilinszky János
Pribeagul {Bandi András} (A bujdosó) – Radnóti Miklós
Prima elegie din Bornholm {P. Tóth Irén} (Első bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Printre ei trăiesc {P. Tóth Irén} (Közöttük élek) – Dsida Jenő
Protecție siciliană {P. Tóth Irén} (Szicíliai védelem) – Sebestyén Péter
Rămas bun {Bandi András} (Búcsú [video]) – Juhász Gyula
Rămășițe {P. Tóth Irén} (Maradék) – Kondor Béla
Rândunică violetă {Bandi András} (Lila fecske ) – Nemes Nagy Ágnes
Răspuns {Bandi András} (Válasz) – Szabó Lőrinc
Razgledniţe (3-4) {Bandi András} (Razglednicák (3-4)) – Radnóti Miklós
Razgledniţe (1-2) {Bandi András} (Razglednicák (1-2)) – Radnóti Miklós
Reconstrucţie {Bandi András} (Rekonstrukció) – Tóth Imre
Risipitorul {Bandi András} (A tékozló) – Tandori Dezső
Rondel {P. Tóth Irén} (Rondo) – Kondor Béla
Ruga lui Van Gogh {Bandi András} (Van Gogh imája) – Pilinszky János
Rugă pentru copii {Bandi András} (Ima a gyermekekért) – Szabó Lőrinc
Să mă joc {Bandi András} (Játszani) – Szabó Lőrinc
Să tai copcă e bine {P. Tóth Irén} (Léket vágni jó) – Tolnai Ottó
Să-mi dea Domnul {Bandi András} (Adjon az Isten) – Nagy László
Sensul vieții {P. Tóth Irén} (Az élet értelme) – Örkény István
Septembrie {Bandi András} (Szeptember) – Pilinszky János
Septembrie {Bandi András} (Szeptember ) – Gárdonyi Géza
Serbarea adâncului {P. Tóth Irén} (A mélypont ünnepélye) – Pilinszky János
Sfârșit {P. Tóth Irén} (Végkifejlet) – Pilinszky János
Sfârșit de septembrie {Jebeleanu, Eugen} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Sfârșitul copilăriei {P. Tóth Irén} (A gyermekkor vége) – Sebestyén Péter
Singur {Bandi András} (Egyedül) – Szabó Lőrinc
Situaţie {Bandi András} (Helyzet) – Páskándi Géza
Strada noastră {Bandi András} (A mi utcánk) – Kányádi Sándor
Sub centură {Bandi András} (Övön alul) – Szilágyi Domokos
Sunt cu tine {P. Tóth Irén} (Veled vagyok) – Kassák Lajos
Szárszó {Bandi András} (Szárszó) – Utassy József
Sztavrogin îşi ia rămas bun {Bandi András} (Sztavrogin elköszön) – Pilinszky János
Sztavrogin se reântoarce {Bandi András} (Sztavrogin visszatér) – Pilinszky János
Tăietorii de lemne {Bandi András} (Favágók) – Páskándi Géza
Tanti Mariei {Bandi András} (Mári néninek) – Pilinszky János
Te iubesc {Bandi András} (Szeretlek) – Szabó Lőrinc
Tereza din Calcutta {Bandi András} (Kalkuttai Teréz) – Faludy György
Ție {P. Tóth Irén} (Neked) – Pintér Tibor
Ție, celui care citește {P. Tóth Irén} (Hozzád, ki olvasod) – Petri György
Toamna-i aici, din nou-i aici {Bandi András} (Itt van az ősz, itt van újra) – Petőfi Sándor
Tragedia omului {Octavian Goga} (Az ember tragédiája) – Madách Imre
Trece o rândunică... {P. Tóth Irén} (Egy fecske átsuhan...) – Dsida Jenő
Trecutul se reântoarce {Bandi András} (Visszatér a múlt) – Petőcz András
Triptichon est-european {Bandi András} (Kelet-európai triptichon) – Tóth Krisztina
Tristeţea fadă a verbului a fi {Bandi András} (A puszta létige szomorúsága) – Tandori Dezső
Tristeţea Femeii Mici {Bandi András} (A Kicsi Asszony szomorúsága) – Petőcz András
Tu, de-acolo... {P. Tóth Irén} (Hé, te ott...) – Nagy Horváth Ilona
Ultimul Tatăl nostru {Bandi András} (Az utolsó miatyánk) – Dsida Jenő
Un dumnezeu am dezgropat {Bandi András} (Egy istent kiástam) – Páskándi Géza
Un fragment de fericire {P. Tóth Irén} (Egy boldogságtöredék) – Kondor Béla
Unde umblă? {P. Tóth Irén} (Vajon hol jár?) – Dsida Jenő
Va fi iarnă {Bandi András} (Tél lesz) – Petri György
Valuri {P. Tóth Irén} (Hullámok) – Kondor Béla
Voal {Bandi András} (Fátyol) – Pilinszky János
Vrajă {Bandi András} (Varázs) – Petri György
Vreau să părăsesc {Bandi András} (El akarom hagyni) – Csoóri Sándor
Vrei să-mi fii tovarăș de joacă? {P. Tóth Irén} (Akarsz-e játszani) – Kosztolányi Dezső
Ziua de azi {P. Tóth Irén} (A mai nap) – Sebestyén Péter
Ziua închise {P. Tóth Irén} (Nappal behunyva) – Kondor Béla
Zori {Bandi András} (Hajnal) – Radnóti Miklós
Zori de februarie {Bandi András} (Februári hajnal) – Petri György
Literature ::
Translation ::

minimap