This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Croatian

Ana je vječna {Čolaković, Enver} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Autoportret {Čolaković, Enver} (Önarckép) – Juhász Gyula
Čokonaj {Letić, Jovica} (Csokonai) – Petőfi Sándor
Crni glasovir {Čolaković, Enver} (A fekete zongora) – Ady Endre
Daleko... daleko... {Čolaković, Enver} (Messze, messze) – Babits Mihály
Fortissimo {Čolaković, Enver} (Fortissimo*) – Babits Mihály
Franzu Listu {Čolaković, Enver} (Liszt Ferenchez ) – Vajda János
Gospodin lihvar {Čolaković, Enver} (Zsugori uram) – Csokonai Vitéz Mihály
Honeggerovu glazbu slušam {Čolaković, Enver} (Honegger zenéjét hallgatom ) – Kassák Lajos
Igra zvona {Čolaković, Enver} (Harangjáték) – Juhász Gyula
Iza onih modrih gorskih bila… {Letić, Jovica} (Azokon a szép kék hegyeken túl…) – Petőfi Sándor
Jedna rečencia o tiraniji {Čolaković, Enver} (Egy mondat a zsarnokságról) – Illyés Gyula
Kako da te nazovem {Letić, Jovica} (Minek nevezzelek?) – Petőfi Sándor
Kino {Čolaković, Enver} (Mozi) – Heltai Jenő
Krajem septembra {Letić, Jovica} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Ljubavna pjesma ždrebokožnoj čuturici {Čolaković, Enver} (Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz) – Csokonai Vitéz Mihály
Ljudevitu Gulacsiju {Čolaković, Enver} (Gulácsy Lajosnak ) – Juhász Gyula
Ljudi {Čolaković, Enver} (Az emberek [video]) – Vörösmarty Mihály
Luda {Letić, Jovica} (Az őrült) – Petőfi Sándor
Na izmaku godine {Letić, Jovica} (Az év végén) – Petőfi Sándor
Nakon dvadeset godina {Čolaković, Enver} (Húsz év múlva) – Vajda János
Neko se za mene molio {Fehér Illés} (Valaki értem imádkozott [video]) – Reményik Sándor
One su noći {Čolaković, Enver} (Azon az éjjel ) – Kosztolányi Dezső
Pesma kurjaka {Letić, Jovica} (A farkasok dala) – Petőfi Sándor
Pesma pasa {Letić, Jovica} (A kutyák dala) – Petőfi Sándor
Pjesma jedne glupe krave {Čolaković, Enver} (Egy buta tehén éneke ) – Kassák Lajos
Pljuštavo neprekidno pismo {Fehér Illés – Čolaković, Enver} (Záporos, folytonos levél) – Kaffka Margit
Pobjeda {Čolaković, Enver} (Diadal) – Heltai Jenő
Poput madrigala {Čolaković, Enver} (Madrigál-féle ) – Heltai Jenő
Posmrtni govor {Čolaković, Enver} (Halotti beszéd) – Kosztolányi Dezső
Predgovor {Čolaković, Enver} (Előszó) – Karinthy Frigyes
Pusta, zimi {Letić, Jovica} (A puszta, télen) – Petőfi Sándor
Razmišljanja u knjižnici {Čolaković, Enver} (Gondolatok a könyvtárban) – Vörösmarty Mihály
Samoći {Čolaković, Enver} (A magánossághoz) – Csokonai Vitéz Mihály
Sedma ekloga {Čolaković, Enver} (Hetedik ecloga) – Radnóti Miklós
Simboli (Štanze) {Fehér Illés – Čolaković, Enver} (Szimbólumok (Stanzák) ) – Babits Mihály
Sporo je hodala žaba od kamena* {Fehér Illés} (A kő-béka lassan ment* [video]) – Weöres Sándor
Stari glumac {Čolaković, Enver} (Öreg színész ) – Juhász Gyula
Stihovi podsjećanja {Čolaković, Enver} (Emléksorok) – Vajda János
Sudbina {Čolaković, Enver} (A sorshoz ) – Babits Mihály
Svatovska {Čolaković, Enver} (Menyegző) – Nagy László
Tjeskoba {Čolaković, Enver} (Elfojtódás) – Kölcsey Ferenc
U Gutenbergov album {Čolaković, Enver} (A Guttenberg-albumba) – Vörösmarty Mihály
Udovica u tramvaju {Čolaković, Enver} (Özvegy a villamosban ) – Kosztolányi Dezső
Velški bardi {Čolaković, Enver} (A walesi bárdok) – Arany János
Vječna Ana {Fehér Illés} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Literature ::
Translation ::

minimap