This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Czech

Anna Édesová {Novomeský, Ladislav} (Édes Anna) – Kosztolányi Dezső
Apokryf {Gál, Evžen – Štroblová, Jana} (Apokrif) – Pilinszky János
Ars poetica {Hradský, Ladislav – Kamil Bednář} (Ars poetica) – József Attila
Attila József {Hradský, Ladislav – Kamil Bednář} (József Attila) – József Attila
Básníci XIX. století {Pražak, Richard – Rákos, Petr} (A XIX. század költői) – Petőfi Sándor
Básnik Hortobádĕ {Bednař, Kamil} (A Hortobágy poétája) – Ady Endre
Bez vlasti {Novotný, Pavel} (Hazátlanul) – Határ Győző
Blažená smutná píseň {Rossova, Anna – Daněk, Václav} (Boldog, szomorú dal) – Kosztolányi Dezső
Bouře {Szymanowska, Lucie} (Vihar) – Nemes Nagy Ágnes
Bože {Hradský, Ladislav – Kamil Bednář} (Istenem) – József Attila
Červený dostavník {Zadražilová, Míla} (Utazás a vörös postakocsin) – Krúdy Gyula
Chladné dny {Anna Rossová} (Hideg napok) – Cseres Tibor
Chlapci z Pavelské ulice {Hradský, Ladislav} (A Pál utcai fiúk) – Molnár Ferenc
Člověk bez osudu {Pošová, Katerina} (Sorstalanság) – Kertész Imre
Čtyřverší {Daněk, Václav} (Négysoros) – Pilinszky János
Deník ze sklepa {Milan Navrátil} (Pincenapló) – Nagy Lajos
Deštivé léto {Szymanowska, Lucie} (Esős nyár) – Tóth Krisztina
Email {Svoboda, Robert} (Email) – Varró Dániel
Figurína nevěsty a rádiovka {Gál, Evžen} (Műmenyasszony és twist-pulóver) – Parti Nagy Lajos
Filosofie vína {Svoboda, Robert – Lebeda, Ondřej – Csoma Borbála} (A bor filozófiája) – Hamvas Béla
Harmonia cælestis (131, 132) {Gálová, Dana} (Harmonia Cælestis (131, 132)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (141) {Gálová, Dana} (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Hymnus v každé době {Milan Navrátil – Daněk, Václav} (Himnusz minden időben [video]) – Nagy László
Inventář je hotov {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Kész a leltár) – József Attila
Jadvižin polšář {Novotný, Pavel} (Jadviga párnája (1. részlet)) – Závada Pál
Jadvižin polšář {Novotný, Pavel} (Jadviga párnája (2. részlet)) – Závada Pál
Já jsem syn Goga i Magoga {Halas, František} (Góg és Magóg fia vagyok én) – Ady Endre
Jednoverší XVII {Israel Efraim} (Egysoros versek XVII) – Weöres Sándor
Jitřní opojení {Rossova, Anna – Daněk, Václav} (Hajnali részegség [video]) – Kosztolányi Dezső
Job {Slavík, Ivan – Szymanowska, Lucie} (Jób) – Székely Magda
Jsem tady, máš mě nehledat {Novotný, Pavel – Szymanowska, Lucie} (Jelen vagyok, hát ne keress) – Bertók László
"Jsi žid?" {Gálová, Adéla} (Zsidó vagy?) – Németh Gábor
Jsi zpátky a sonety šly na pláž {Gál, Evžen – Szymanowska, Lucie} (Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek) – Parti Nagy Lajos
Kaddiš za nenarozené ditě {Gálová, Dana} (Kaddis a meg nem született gyermekért) – Kertész Imre
Kalif čápem {Anna Rossová} (A gólyakalifa) – Babits Mihály
Kazinczy Ferenc a Brno {Marcela Husová} (Fogságom naplója) – Kazinczy Ferenc
Kdo lásku pronese {Milan Navrátil – Daněk, Václav} (Ki viszi át a Szerelmet) – Nagy László
Kočičí hra {Valentová, Anna} (Macskajáték) – Örkény István
Kosmopolitická poesie {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Kosmopolita költészet) – Arany János
K otevření mostu {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Híd-avatás) – Arany János
Krám lyšáka za šírání {Gál, Evžen – Bogdan Trojak} (Rókatárgy alkonyatkor) – Parti Nagy Lajos
Kuli {Israel Efraim – Daněk, Václav} (Kuli) – Weöres Sándor
Kurátor {Rossova, Anna} (A látogató) – Konrád György
Ladislav V. {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (V. László) – Arany János
Malá maďarská pornografie {Rossova, Anna} (Kis Magyar Pornográfia) – Esterházy Péter
Matka Matyášova {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Mátyás anyja) – Arany János
Mezi {Szymanowska, Lucie} (Között) – Nemes Nagy Ágnes
Miloval jsem svou ženu. II. {Magda Reinerová} (A feleségem története. II.) – Füst Milán
Miloval jsem svou ženu I. {Magda Reinerová} (A feleségem története. I.) – Füst Milán
Mily Papá {Milan Navrátil} (Kedves Bópeer…!) – Déry Tibor
Myslím {Gál, Evžen – Štroblová, Jana} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Nadeje umira posledni {Valentová, Anna} (Mindig van remény) – Örkény István
NÁDĔJE UMÍRÁ POSLEDNÍ. Minutové grotesky {Valentová, Anna} (Mindig van remény) – Örkény István
Na jednom egyptském náhrobku {Štroblová, Jana – Jan Mészáros} (Egy egyiptomi sírkövön…) – Füst Milán
Na přivitanou Thomasu Mannovi {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Thomas Mann üdvözlése) – József Attila
Narozeniny Horatia {Szymanowska, Lucie} (Horatius születésnapja) – Orbán Ottó
Naše prsty {Luděk Kubišta – Robert Svoboda} (Ujjaink) – Szabó Lőrinc
Nebojte se {Valentová, Anna} (Ne féljetek) – Jókai Anna
Nejkratší novela {Novotný, Pavel} (A legrövidebb novella) – Darvasi László
Nikdy ani slovo {Zeman, Jiří} (Soha egy szót se) – Tóth Krisztina
Óda {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Óda) – József Attila
Otcovi přátelé {Szymanowska, Lucie} (Apa barátai) – Kemény István
Pan Pavel Pató {Kamil Bednář – L. Hrádský} (Pató Pál úr) – Petőfi Sándor
Pendragonská legenda {Eva Irmanová} (A Pendragon legenda) – Szerb Antal
Pes {Szymanowska, Lucie} (Kutya) – Tóth Krisztina
Písmena latinské abecedy {Novotný, Pavel} (A latin betűk) – Hajnóczy Péter
Plavovlasý ciklón {Ester Sládková} (A szőke ciklon) – Rejtő Jenő
Pod značkou X. (detail) {Valentová, Anna} (Az Ikszek (részlet)) – Spiró György
Příběhy Sindbádovy - Rozina {Valentová, Anna} (Szindbád - Rozina) – Krúdy Gyula
Protokol {Gálová, Dana} (Jegyzőkönyv) – Kertész Imre
Ráno {Svoboda, Robert} (Reggel) – Varró Dániel
Rodinný dům s mansardou {Ana Okrouhlá} (Családi ház manzárddal) – Kertész Ákos
Satanské tango {Kolmanová, Simona} (Sátántangó) – Krasznahorkai László
S čistým srdcem {Bednař, Kamil – Hradský, Ladislav} (Tiszta szívvel) – József Attila
Škola na hranici (detail) {Zadražilová, Míla} (Iskola a határon (részlet)) – Ottlik Géza
sms {Svoboda, Robert} (sms) – Varró Dániel
sms #2 {Robert Svoboda} (sms #2) – Varró Dániel
sms #6 {Robert Svoboda} (sms #6) – Varró Dániel
Spoluviník {Novotná, Drahomara} (A cinkos) – Konrád György
Staromódní příběh {Anna Rossová} (Régimódi történet) – Szabó Magda
Štěstí {Robert Svoboda} (Boldogság) – Varró Dániel
Tak se baví panstvo {Arno Kraus} (Úri muri) – Móricz Zsigmond
Tam daleko… {Pokorný, Jindřich – Heé, Veronika} (Messze, messze) – Babits Mihály
Tótovi {Valentová, Anna} (Tóték) – Örkény István
UČME SE CIZÍM JAZYKŮM!. Minutové grotesky {Valentová, Anna} (Tanuljunk idegen nyelveket!) – Örkény István
Večerní otázka {Pokorný, Jindřich – Heé, Veronika} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
Věta na mém mateřském rameni {Novotný, Pavel} (Egy mondat anyai vállamon) – Esterházy Péter
V Paříži byl podzim {Halas, František} (Párizsban járt az ősz) – Ady Endre
Vše za nic {Luděk Kubišta – Robert Svoboda} (Semmiért egészen) – Szabó Lőrinc
Železo a mitra {Magda Reinerová} (A kiközösítő) – Déry Tibor
Život a literatura {Gálová, Dana} (Élet és irodalom) – Esterházy Péter
Zlatý drak {Rossova, Anna} (Aranysárkány) – Kosztolányi Dezső
Zpět do nebe {Kolmanová, Simona} (Vissza az égbe) – Tandori Dezső
Zpovídání starců {Tomáš Vašut} (Az öregek faggatása) – Oravecz Imre
Literature ::
Translation ::

minimap