This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Jakus Laura 1.

Authors (150)

Offset: Limit: <--   -->

Works (237)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/1243)

0. „She is Thrumming Everything” [„Mindent elpenget”; hu ⇒ en]
1. >>A szerelem könyvéből<< 1836 [Aus dem »Buch der Liebe« 1836 5.; de ⇒ hu]
2. I. Szonett [I. Sonnet; en ⇒ hu]
3. II. Szonett [II. Sonnet; en ⇒ hu]
4. III. Szonett [III. Sonnet; en ⇒ hu]
5. IV. Szonett [IV. Sonnet; en ⇒ hu]
6. V. Szonett [V. Sonnet; en ⇒ hu]
7. VI. Szonett [VI. Sonnet; en ⇒ hu]
8. VII. Szonett [VII. Sonnet; en ⇒ hu]
9. VIII. Szonett [VIII. Sonnet; en ⇒ hu]
10. IX. Szonett [IX. Sonnet; en ⇒ hu]
11. X. Szonett [X. Sonnet; en ⇒ hu]
12. LXXIII. Szonett [LXXIII. Sonnet; en ⇒ hu]
13. 1954 [1954; hu ⇒ fr]
14. 20. März [Március 20; hu ⇒ de]
15. 7.szonett [7. sonnet; fr ⇒ hu]
16. 9.Ekloga [Ecloga IX.; la ⇒ hu]
17. A barátoknak [Den Freuden; de ⇒ hu]
18. A bárók körzetében [Im Kreis der Barone; de ⇒ hu]
19. A béreslegény és a pásztorlányka [Stallknecht und Viehmagd; de ⇒ hu]
20. A berni medve [Dr Bärner-Bär; de ⇒ hu]
21. A bor ereje [Lessing: Die Stärke des Weins ; de ⇒ hu]
22. A child on fire [Hořící dítě; cz ⇒ en]
23. A csalogány [Die Nachtigall ; de ⇒ hu]
24. A csigák [Die Schnecken; de ⇒ hu]
25. A csillagok alatt [Unter den Sternen; de ⇒ hu]
26. A csokor [Der Strauß; de ⇒ hu]
27. A Dismal-mocsárok tava [The Lake of the Dismal Swamp; en ⇒ hu]
28. A fákat rázza az őszi szél [Der Herbstwind rüttelt die Baume; de ⇒ hu]
29. A fecskék [Die Schwalben; de ⇒ hu]
30. A fecskék [Die Schwalben; de ⇒ hu]
31. A foglyul ejtett nyúl [Der gefangene Hase; de ⇒ hu]
32. A föld, amelyen állunk [La tierra que pisamos; es ⇒ hu]
33. A fonólány [Die Spinnerin; de ⇒ hu]
34. A beteg gyerek [Das kranke Kind; de ⇒ hu]
35. A gyermek [Das Kind als der Storch ein neues bringen sollte, für sich allein; de ⇒ hu]
36. A gyermek amikor a gólya egy újszülöttet hozott, ezt mondja magában [Das Kind als der Storch ein neues bringen sollte, für sich allein; de ⇒ hu]
37. A gyöngytyúk [Das Perlhuhn; de ⇒ hu]
38. A háború dala [Kriegslied; de ⇒ hu]
39. A három cigány [Die drei Zigeuner; de ⇒ hu]
40. A három veréb [Die drei Spatzen; de ⇒ hu]
41. A haza [Die Heimat; de ⇒ hu]
42. A hintaszék az elhagyott teraszon [Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse; de ⇒ hu]
43. A hó karácsonyi dala [Schneelied zu Weihnachten; de ⇒ hu]
44. A Hold-Hegy-Bagoly [Der Mondberg-Uhu; de ⇒ hu]
45. A holdjuh [Das Mondschaf; de ⇒ hu]
46. A hordár mondja [Der Lastträger sagt; de ⇒ hu]
47. A kakas [Der Hahn; de ⇒ hu]
48. A kamarazenész esti dala [Nachtgesang des Kammervirtuosen; de ⇒ hu]
49. A Karácsonyfácska [Das Weihnachtsbäumlein; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap