This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Jakus Laura 1.

Authors (125)

Offset: Limit: <--   -->

Works (202)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/893)

0. At the edge of muddy water [Zavaros víz partján; hu ⇒ en]
1. Egy süketnémának a bérmálása alkalmából [Einem Taubstummen bei seiner Confirmation ; de ⇒ hu]
2. Epitaffio piangente [Sír (a) felirat; hu ⇒ it]
3. Felhő, nyújtsd kezed nékem… [05. Reich mir die Hand, o Wolke; de ⇒ hu]
4. Lied von der weiblichen Hand [Dal a női kézről. ; hu ⇒ de]
5. Mielőtt elváltunk [Historie om et ekteskap; no ⇒ hu]
6. Weapon in the weak hands [Fegyver a vézna kezekben; hu ⇒ en]
7. {Auf lautem Palmenbaum} [[Zsivajgó pálmafán]; hu ⇒ de]
8. I. Szonett [I. Sonnet; en ⇒ hu]
9. II. Szonett [II. Sonnet; en ⇒ hu]
10. III. Szonett [III. Sonnet; en ⇒ hu]
11. IV. Szonett [IV. Sonnet; en ⇒ hu]
12. V. Szonett [V. Sonnet; en ⇒ hu]
13. VI. Szonett [VI. Sonnet; en ⇒ hu]
14. VII. Szonett [VII. Sonnet; en ⇒ hu]
15. VIII. Szonett [VIII. Sonnet; en ⇒ hu]
16. IX. Szonett [IX. Sonnet; en ⇒ hu]
17. X. Szonett [X. Sonnet; en ⇒ hu]
18. LXXIII. Szonett [LXXIII. Sonnet; en ⇒ hu]
19. 1954 [1954; hu ⇒ fr]
20. 20. März [Március 20; hu ⇒ de]
21. 9.Ekloga [Ecloga IX.; la ⇒ hu]
22. A barátoknak [Den Freuden; de ⇒ hu]
23. A bárók körzetében [Im Kreis der Barone; de ⇒ hu]
24. A béreslegény és a pásztorlányka [Stallknecht und Viehmagd; de ⇒ hu]
25. A berni medve [Dr Bärner-Bär; de ⇒ hu]
26. A child on fire [Hořící dítě; cz ⇒ en]
27. A csigák [Die Schnecken; de ⇒ hu]
28. A csokor [Der Strauß; de ⇒ hu]
29. A Dismal-mocsárok tava [The Lake of the Dismal Swamp; en ⇒ hu]
30. A fecskék [Die Schwalben; de ⇒ hu]
31. A foglyul ejtett nyúl [Der gefangene Hase; de ⇒ hu]
32. A föld, amelyen állunk [La tierra que pisamos; es ⇒ hu]
33. A fonólány [Die Spinnerin; de ⇒ hu]
34. A beteg gyerek [Das kranke Kind; de ⇒ hu]
35. A gyöngytyúk [Das Perlhuhn; de ⇒ hu]
36. A háború dala [Kriegslied; de ⇒ hu]
37. A három cigány [Die drei Zigeuner; de ⇒ hu]
38. A három veréb [Die drei Spatzen; de ⇒ hu]
39. A haza [Die Heimat; de ⇒ hu]
40. A hintaszék az elhagyott teraszon [Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse; de ⇒ hu]
41. A hó karácsonyi dala [Schneelied zu Weihnachten; de ⇒ hu]
42. A Hold-Hegy-Bagoly [Der Mondberg-Uhu; de ⇒ hu]
43. A hordár mondja [Der Lastträger sagt; de ⇒ hu]
44. A kakas [Der Hahn; de ⇒ hu]
45. A kamarazenész esti dala [Nachtgesang des Kammervirtuosen; de ⇒ hu]
46. A Karácsonyfácska [Das Weihnachtsbäumlein; de ⇒ hu]
47. A kedves halála [Der Tod der Geliebten ; de ⇒ hu]
48. A képmutató [Der Grundfalsche; de ⇒ hu]
49. A két szamár [Die beiden Esel; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap