This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Mucsi Antal

Authors (0+10/156)

3. Aston, Luise [de]
6. Baisch, Otto [de]
7. Baka Elek [hu]
Offset: Limit: <--   -->

Works (0+50/605)

0. A bagoly [Bozzay Pál; hu]
1. „A bánat dalai”-ból [Ady Endre; hu]
2. A Baráttság [Csokonai Vitéz Mihály; hu]
3. A befagyott tó [Kempelen Farkas; hu]
4. A befalazott diák [Ady Endre; hu]
5. A betük sivatagában [József Attila; hu]
6. A búbos galamb [Greguss Ágost; hu]
7. A búcsúzó szerelem [Beöthy László; hu]
8. A civódó magyar [Ady Endre; hu]
9. A délibáb üzenete [Ady Endre; hu]
10. A földnek szive [Martos Ferenc; hu]
11. A futóbab [Kótay Lajos; hu]
12. A gólya [Petőfi Sándor; hu]
13. A halál [Szentessy Gyula; hu]
14. A három bálvány [Varságh János; hu]
15. A hazafi [Kisfaludy Károly; hu]
16. A hóhoz [Szabó István; hu]
17. A honti erdőben [Sajó Sándor; hu]
18. A jámbor tehén [József Attila; hu]
19. A kanyargó Tisza partján [Dóczy József; hu]
20. A kávéházban [Semlyéni Aladár; hu]
21. A kis Tisza hídján [Juhász Gyula; hu]
22. A költészethez [Szendrey Júlia; hu]
23. A költő és a szőlővessző [Petőfi Sándor; hu]
24. A lant [Pálmay József; hu]
25. A legszebb muzsika [Benedek Elek; hu]
26. A lepke [Arany János; hu]
27. A levél [Szentessy Gyula; hu]
28. A magyar becsületszó [Medgyes Lajos; hu]
29. A magyar nyelv [Pósa Lajos; hu]
30. A magyar nyelv [Rudnyánszky Gyula; hu]
31. A magyar politikusokhoz [Petőfi Sándor; hu]
32. A magyar szó [Pósa Lajos; hu]
33. A Margit-szigeten [Gárdonyi Géza; hu]
34. A mécsvirág kinyílik [Radnóti Miklós; hu]
35. A megfagyott gyermek [Eötvös József; hu]
36. A megfagyott madárka [Mikszáth Kálmán; hu]
37. A megismétlődött teremtés [Sziráky Dénes Sándor; hu]
38. A megvalósult álom. [Jörgné Draskóczy Ilma; hu]
39. A nagy víz emlékére [Juhász Gyula; hu]
40. A nagyszájú hazafiak [Jókai Mór; hu]
41. A Nap [Jörgné Draskóczy Ilma; hu]
42. A nap [Fehér Géza; hu]
43. A nép nevében [Petőfi Sándor; hu]
44. A Nílus himnusza [Radnóti Miklós; hu]
45. A nő szive [Ábrányi Kornél; hu]
46. A nyári Tiszánál [Juhász Gyula; hu]
47. A Poétákhoz [Barcsay Ábrahám; hu]
48. A régi víz felett [Juhász Gyula; hu]
49. A sarkcsillag [Mezei Ernő; hu]
Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+8/8)

0. A szamár [Der Esel; de ⇒ hu]
1. Baum wird’ ich, wenn [Fa leszek, ha…; hu ⇒ de]
2. Ende September [Szeptember végén; hu ⇒ de]
3. Geheimnis [Titok; hu ⇒ de]
4. Mama [Mama; hu ⇒ de]
5. Mit reinem Herzen [Tiszta szívvel; hu ⇒ de]
6. Schlaflied [Altató; hu ⇒ de]
7. Stille Wunder [Csendes csodák; hu ⇒ de]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap