This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (44)

Offset: Limit: <--   -->

Works (559)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (100+50/674)

100. A zakó [Der Rock; de ⇒ hu]
101. A zenéhez [An die Musik ; de ⇒ hu]
102. Ádám [Adam; de ⇒ hu]
103. Advent [Advent ; de ⇒ hu]
104. Advent [Advent ; de ⇒ hu]
105. Agyonütni [Totschlagen; de ⇒ hu]
106. Ahol lakunk [Wo wir wohnen; de ⇒ hu]
107. Áldozat [Opfer; de ⇒ hu]
108. Álommeghajtással [Mit Traumantrieb ; de ⇒ hu]
109. Already the Air Smells of Snow [Die Luft riecht schon nach Schnee; de ⇒ en]
110. (Als die Sonne nicht aufging) [(mikor nem kelt fel a nap); hu ⇒ de]
111. Altató [Schlaflied; de ⇒ hu]
112. Ámen [Amen; de ⇒ hu]
113. Amikor ők művészeket hívnak meg [Wenn die sich Künstler einladen ; de ⇒ hu]
114. Anti-fizika [Antiphysik; de ⇒ hu]
115. Anyagcsere [Kreislauf; de ⇒ hu]
116. Anyám [Meine Mutter ; de ⇒ hu]
117. Anyanyelv [Muttersprache; de ⇒ hu]
118. Apolló archaikus torzója [Archaïscher Torso Apollos; de ⇒ hu]
119. Áradat [Flut; de ⇒ hu]
120. Archaikus Apolló-torzó [Archaïscher Torso Apollos; de ⇒ hu]
121. Arckép [Bildnis; de ⇒ hu]
122. Arco [Arco; de ⇒ hu]
123. (Atemgebende Jahre) [(lélegeztető évek); hu ⇒ de]
124. [Augusztusnál nincsen magányosabb] [[Einsamer nie als im August]; de ⇒ hu]
125. (autumn) [(ősz); hu ⇒ en]
126. Az ablaknál, este [Am Fenster, abends; de ⇒ hu]
127. Az adelsbergi barlang [Die Adelsberger Grotte ; de ⇒ hu]
128. Az ágy szélére hajolva [Über den Bettrand gebeugt; de ⇒ hu]
129. Az alázat... [Du meinst die Demut; de ⇒ hu]
130. Az alkimista [ Der Alchimist ; de ⇒ hu]
131. Az almafáknak is [Auch Apfelbäume; de ⇒ hu]
132. Az álmatlanság összetevői [Ingredienzen der Schlaflosigkeit; de ⇒ hu]
133. Az álmok növekedése [Das Wachsen von Träumen; de ⇒ hu]
134. Az angyal tebenned [Der Engel in dir; de ⇒ hu]
135. Az angyali üdvözlet [Verkündigung; de ⇒ hu]
136. Az angyalok [Die Engel ; de ⇒ hu]
137. Az Antikrisztus [Der Widerchrist ; de ⇒ hu]
138. Az egyszarvú [Das Einhorn ; de ⇒ hu]
139. Az éjszakából font sövény mögött [Hinter der Hecke aus Nacht; de ⇒ hu]
140. Az elalvás dicsérete [Lob des Einschlafens; de ⇒ hu]
141. Az életem nem a meredek óra [Mein Leben ist nicht diese steile Stunde; de ⇒ hu]
142. Az életem táguló körökben... [Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen; de ⇒ hu]
143. Az elrejtőzött [Der Versteckte; de ⇒ hu]
144. Az eltemetett szív [Das begrabene Herz; de ⇒ hu]
145. Az Ember szó [Das Wort Mensch ; de ⇒ hu]
146. Az ember, ki a cipőmet pucolja [Der Mann, der...; de ⇒ hu]
147. Az emberiség határa [Grenzen der Menschheit ; de ⇒ hu]
148. Az emberismerő [Ein Menschenkenner; de ⇒ hu]
149. Az én ölemben [In meinem Schoße ; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap