This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Solotruk, Martin, Slovak biography

Image of Solotruk, Martin
Solotruk, Martin
(1970–)
 

Biography

Narodil sa 17. júla 1970 v Bratislave. Gymnázium Jura Hronca v Bratislave ukončil v roku 1988, potom študoval kombináciu slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1988 – 1994).

Pre jeho profesný rast boli rovnako dôležité viaceré dlhodobé študijné pobyty, stáže a štipendiá, ako napr. na Azusa Pacific University, Los Angeles, USA, (január – júl 1991); University of Warwick, Veľká Británia, (január – júl 1993); USIA Winter Institute in American Studies at University of Delaware (február – apríl 1998); New York State Summer Writers Institute at Skidmore College, USA (júl 2006, 2007).

Vo februári 2012 získal na FiFUK titul PhD. v odbore translatológia za prácu „Preklad polysémie ako rozhodujúci činiteľ básnického prekladu“. Po ukončení postgraduálneho štúdia angličtiny (1994 – 1997) pôsobí ako odborný asistent Amerických štúdií a literatúry na Katedre anglického jazyka Univerzity Komenského v Bratislave. Externe pracoval v súkromnej televízii a v reklamnej agentúre. Spolu s P. Šulejom organizuje od roku 2003 v Bratislave medzinárodný festival poézie Ars Poetica. Pravidelne sa zúčastňuje na literárnych festivaloch po celom svete (Česká republika, Írsko, Kolumbia, Poľsko, Slovinsko, USA, Veľká Británia). Ukážky z jeho tvorby boli knižne a časopisecky publikované v angličtine, češtine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, slovinčine a španielčine.

Preklady jeho tvorby vyšli knižne v angličtine, nemčine, španielčine, holandčine a hindčine, vybrané texty v prekladoch do dvanástich jazykov, o. i. aj v profilových antológiách Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei (Verlag Das Wunderhorn, 2014), a New European Poets (Graywolf Press, 2008), A Fine Line: New Poetry from Eastern and Central Europe (Arc Publications, 2004).

V roku 2007 získal Cenu Jána Hollého za preklad knihy Ted Hughes: Krá.  Divadelné hry v jeho preklade boli uvedené na viacerých scénach, ako napr. Divadlo Astorka Korzo 90, Štúdio L + S, Slovenské národné divadlo, Slovenské komorné divadlo Martin a inde. Vydal tiež niekoľko knižných (Ashbery, Simic, Forché, a i.) a desiatky kratších prekladov, najmä svetovej poézie.

Zdroje:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/martin-solotruk#curriculum_vitae
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/clenovia-katedry/solotruk-martin/
http://www.arspoetica.sk/ars-poetica/martin-solotruk-zivotopis

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap