This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sibinović, Miodrag, Serbian biography

Image of Sibinović, Miodrag
Sibinović, Miodrag
(1937–)
 

Biography

Miodrag Sibinović,*Rođen 6. septembra 1937. u Zaječaru. Osnovnu školu učio u Koželju, Minićevu i Knjaževcu, gimnaziju u Knjaževcu i Negotinu. Grupu za ruski jezik i književnost Katedre za istočne i zapadne slovenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu upisao septembra 1955, a diplomirao oktobra 1959. godine. Na toj Katedri od 15. juna 1960, sa jednom godinom prekida zbog odsluženja vojnog roka (Bileća, Bihać), radi na predmetu Ruska književnost, prošavši sva nastavnička zvanja — od pripravničkog (profesor srednje škole dodeljen na rad fakultetu), preko asistentskog i docentskog, do zvanja vanrednog i redovnog profesora Filološkog fakulteta; tokom tog perioda Katedra je, posle podele bivšeg Filozofskog na Filološki i Filozofsko-istorijski, pripala Filološkom fakultetu.

Doktorat književnih nauka stekao je 1970. godine (tema: Ljermontov u srpskoj književnosti do 2. svetskog rata).

Naučni savet Moskovskog državnog univerziteta 14. juna 1996. izabrao ga je u zvanje počasnog doktora Moskovskog univerziteta.

Kao honorarni nastavnik radio je na univerzitetima u Novom Sadu, Skoplju i Prištini. Kao mladi docent, dve godine je proveo na radu na Katedri za slovensku filologiju Filološkog fakulteta u Moskvi, gde je držao vežbanja iz srpskohrvatskog jezika i kolegijalni kurs sa T. P. Popovom Uvod u teoriju prevođenja (na materijalu rusko-srpskih književnih veza).

Na svom matičnom fakultetu i na fakultetima na kojima je bio angažovan kao honorarni nastavnik držao je sledeće kurseve: Uvod u nauku o književnosti, Ruska narodna književnost, Stara ruska književnost, Ruska književnost XVIII veka, Ruska književnost prve polovine XIX veka, Ruska poezija sredine XIX veka, Uvod u teoriju prevođenja, Ruska lirska poezija XVIII i XIX veka (specijalni kurs), Ruska poema (specijalni kurs), Poetika Sergeja Jesenjina (specijalni kurs). Njegovi kursevi iz ruske narodne književnosti i teorije prevođenja zapravo su prvi kursevi iz ovih naučnih disciplina na beogradskoj slavistici i Beogradskom univerzitetu.

 Na Filološkom fakultetu u Beogradu, osim slavistima, predmet Uvod u teoriju prevođenja predavao je i studentima orijentalistike (grupa za turski i grupa za arapski jezik i književnost), studentima grupe za kineski jezik i književnost i grupe za japanski jezik i književnost — u saradnji sa profesorima i lektorima odgovarajućih jezika. Godinu dana je, zamenjujući prof. dr Radivoja Konstantinovića dok se on nalazio na odsustvu za kontinuirani naučni rad, Uvod u teoriju prevođenja predavao dva semestra i studentima grupe za francuski jezik i književnost.

Taj predmet je godinu dana predavao, takođe, studentima prevodilačkog usmerenja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skoplju — dok tamošnji Fakultet nije dobio kvalifikovanog nastavnika za teoriju prevođenja iz sopstvene sredine.

Njegova knjiga O prevođenju (1990) bila je osnovni udžbenik za sve srednjoškolce prevodilačkog smera u Srbiji (koji su učili francuski, nemački, engleski i ruski jezik).

http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=915.0

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap