This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herling-Grudziński, Gustaw, Slovak biography

Image of Herling-Grudziński, Gustaw
Herling-Grudziński, Gustaw
(1919–2000)

Biography

Gustaw Herling-Grudziński sa narodil 20. mája 1919 v Kielcach, v Poľsku. Študoval polonistiku na Varšavskej univerzite, kde ho zastihla vojna. V rokoch okupácie Poľska pôsobil v ilegálnom hnutí mladých poľských intelektuálov. Za túto činnosť ho prenasledovali sovietske politické orgány. V marci roku 1940 bol uväznený v Grodne a roku 1941 amnestovaný. Dostal sa do Andersovej armády a zúčastnil sa bojov Poľskej armády o Monte Casino. Osobné skúsenosti a pravda o katynskej masakre ho presvedčili, aby zostal v emigrácii. Pôsobil v Ríme ako redaktor týždenníka Orzeł Biały a mesačníka Kultura. Bolo len prirodzené, že o svojich životných a tvorivých skúsenostiach chcel podať vierohodné literárne svedectvo. Z týchto pohnútok väčšine svojich literárnych diel vtlačil podobu dokumentárnej prózy. Sú to práce spomienkového charakteru (Iný svet, 1951), literárne kritiky a komentáre (Živí a mŕtvi, 1945, Upíry revolúcie, 1969), populárnovedné články a eseje (Gorkij a Pasternak, 1958), denníkové zápisky a záznamy (Cesta na Burmu, 1983, 5 zväzkov Denníkov písaných v noci, 1973, 1980,1984,1989,1998) a veľké množstvo poviedok a noviel vydaných v zbierkach Oltárne krídla, Veža a iné poviedky, Druhý príchod a iné poviedky a črty Zohrané poviedky, Blahoslavená svätica, Epidémia v Neapole, Don Ildebrando, Horúci dych púšte a iných. Syntetické konfrontácie minulosti a prítomnosti vyjadril v knihách Biela noc lásky (1999), v románovej novele Umieračik pre zvonára a v autobiografickej eseji Najkratší sprievodca po sebe samom, ktoré vyšli v roku 2000. Zomrel 5. júla 2000 v Neapole, kde prežil posledných takmer štyridsať rokov svojho života.

Literature ::
Translation ::

minimap