This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kapuściński, Ryszard , Slovak Reception

Image of Kapuściński, Ryszard
Kapuściński, Ryszard
(1932–2207)

Reception

V knihe Eben dal autor prednosť pred chronologicky radenými udalosťami, politologickými či sociologickými analýzami skôr atmosfére, zachyteniu prostredia, pocitom rozprávača, zážitkom takým odlišným od tých, aké sa dajú prežiť v Európe. Kapuściński vie, že nemožno poznať krajinu, oblasť či mesto, ak človek nežije medzi tamojšími ľuďmi. Vie, že ak sa chce s obyvateľmi zblížiť, musí akceptovať také isté riziko, na aké sa podujímajú tamojší ľudia; z tohto hľadiska nie je kniha o Afrike reportážou o africkej politike či histórii, ale o tom, akú cenu má na tomto kontinente kúsok tieňa, o tom, ako sa cestuje autobusom pod nemilosrdne páliacim slnkom, o tom, ako sa človek bojí, keď mu na púšti zlyhá auto. Talent Kapuścińského spočíva práve v tom, že hoci rozpráva o obyčajných veciach, komponuje svoje príbehy tak, aby cez ne prinášal poznanie o komplikovaných procesoch odohrávajúcich sa v Afrike, o príčinách súčasného stavu tejto časti sveta.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap