This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herling-Grudziński, Gustaw, Slovak Reception

Image of Herling-Grudziński, Gustaw
Herling-Grudziński, Gustaw
(1919–2000)

Reception

Označili ho za nepriateľa komunizmu a jeho odchod do západnej emigrácie nazvali vlastizradou. Predpovedali mu zánik v mori cudzoty a „smrteľnú sklerózu" duchovných a umeleckých hodnôt, spôsobenú beznádejným vyprázdnením živých jazykových a národných zdrojov. Gustaw Herling-Grudziński, jeden z popredných predstaviteľov poľskej emigrantskej literatúry, vtedy napísal: „Spisovateľa možno metaforicky prirovnať k sochárovi: ak sa mu podarí vyviezť zo svojho rodného kraja veľký kus jazykového materiálu, môže z neho úspešne ťažiť celý život dokonca i v cudzine. Odtrhnutie (od rodného prostredia) mu občas aj prospieva: citlivými prstami nachádza v materiáli vlastného jazyka tvary a formy, k akým by sa pod tlakom živej reči asi nikdy nedopracoval..." (Kultúra, 1961). Herling-Grudziński veľmi presne sformuloval tvorivý potenciál spisovateľov, ktorí po druhej svetovej vojne odišli do emigrácie a ďalšie literárne aktivity „modelovali" z jazykového, citového a morálneho materiálu, ktorý si zobrali zo sebou. Platnosť týchto slov a neúčinnosť jedovatých útokov proti nim najvýraznejšie dokumentoval vlastnou literárnou tvorbou, jej charakterom, umeleckými hodnotami a úspechmi, ktoré dosiahol a stále dosahuje nielen v zahraničnom, ale aj v domácom čitateľskom a spoločenskom prostredí.

Literature ::
Translation ::

minimap