This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chwin, Stefan, Slovak Reception

Image of Chwin, Stefan
Chwin, Stefan
(1949–)

Reception

Hanemann je román o osude gdanského Nemca, a zároveň o poľskej rodine prichádzajúcej- ako toľko iných rodín z pohraničia - do mesta zničeného dvoma totalitami, o kon­flikte dvoch kultúr, o vyhnancoch a prišelcoch, o nemožnosti porozu­menia medzi tým, čo je pôvodne ne­mecké a tým, čo má poľské korene.

Príbeh o veľkých emóciách, ná­deji a nenaplnenej láske, dojímavá história nemeckého lekára, ktorý po druhej svetovej vojne zostal v Gdansku, hovorí aj o tom, ako sa na tomto teritóriu stretli dve kultúry, puritán­sky, uhladený protestantizmus a neskrotný, sentimentálny katolicizmus, stáročiami formované emblémy tunajšieho meštianstva s tradíciami a divým barbarstvom privlečeným  odkiaľsi z nedozerných polí Ukrajiny či haličských blát.

Literature ::
Translation ::

minimap