This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Goethe, Johann Wolfgang von, Hungarian biography

Image of Goethe, Johann Wolfgang von
Goethe, Johann Wolfgang von
(1749–1832)

Biography

"Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Ő volt Goethe."
Szerb Antal: Száz vers. Negyedik kiadás. Budapest, 1957.


***


Johann Wolfgang Goethe (1749. augusztus 28., Frankfurt am Main – 1832. március 22., Weimar)
A német irodalom mindmáig legnagyobb klasszikusa. A líra, a dráma és a próza műfajában egyaránt remekművek sorát alkotta.
Jómódú polgári családban született 1749-ben. Jogi képzést kapott, és eredeti hivatása is jogász volt, de úgy értett a fizikához és az anatómiához, mint a szaktudósok. Eljutott nemcsak a színigazgatóságig, de a miniszterségig is.
Alig lépett ki a kamaszkorból, már zajos és botrányos irodalmi sikereket aratott. Huszonöt évesen jelentette meg első regényét, Az ifjú Werther szenvedései c. alkotást, ami világhírűvé tette; noha a mű cselekménye igen egyszerű: Werther, egy fiatalember reménytelenül szerelmes egy lányba, aki máshoz megy férjhez. A társadalomban egyéb téren sem képes, származási különbségek miatt, érvényesülni. Élete értelmét veszti, s végül főbe lövi magát. Az öngyilkossággal végződő regény hatására a fiatalok tömegesen lettek öngyilkosok, ezért nem egy helyen betiltották a könyv árusítását.
Goethének számos más híres alkotása van, legfőképp azonban a Faust szerzőjeként él a világ tudatában. Egész életén át dolgozott rajta, ez szellemi önéletrajza. Faust - az emberiség jelképes megtestesítője - az élet célját és értelmét keresi, s a drámai költemény azt az utat mutatja be, amíg megtalálja a választ az emberi lét legalapvetőbb kérdésére: szabad földön, szabad néppel, munkával alakítani a valóságot.
Goethe hatása az európai gondolkodásra és művészetre mindmáig óriási, ahogy a magyar irodalomra is az. A XX. sz. első évtizedeiben drámáit Babits Mihály, a Faustot pedig Sárközi György fordította magyarra. Művei újabb fordításai közül jelentősek Vas István versfordításai és Jékely Zoltán Faust-átdolgozása.


http://hu.wikipedia.org/
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap