This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Works translated to Czech

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Works

1969 {Novotná, Jarmila} (1969 [video])
Jet do Lvova {Lehárová, Daniela } (Jechać do Lwowa)
Majestát snu {Novotná, Jarmila} (Majestat snu)
Město ve kterém bych chtěl bydlet {Novotná, Jarmila} (Miasto w którym chciałabym zamieszkac)
Mystika pro začátečníky {Novotná, Jarmila} (Mystyka dla początkujących)
Pokoj {Novotná, Jarmila} (Pokój)
Psát polsky {Zatloukal, Jiří} (Pisać po polsku)
Staršímu bratrovi {Novotná, Jarmila} (Starszemu bratu)
Literature ::
Translation ::

minimap