Szymborska, Wisława: The Three Oddest Words (Trzy słowa najdziwniejsze in English)

Portre of Szymborska, Wisława

Trzy słowa najdziwniejsze (Polish)

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 

Kiedy wymawiam słowo Cisza, 
niszczę ją. 

Kiedy wymawiam słowo Nic, 
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie


The Three Oddest Words (English)

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,
I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,
I make something no non-being can hold.
minimap