Szymborska, Wisława: Fotografia 11 settembre (Fotografia z 11 września in Italian)

Portre of Szymborska, Wisława

Fotografia z 11 września (Polish)

Skoczyli z płonących pięter w dół
jeden, dwóch, jeszcze kilku
wyżej, niżej.

Fotografia powstrzymała ich przy życiu,
a teraz przechowuje
nad ziemią ku ziemi.

Każdy to jeszcze całość
z osobistą twarzą
i krwią dobrze ukrytą.

Jest dosyć czasu,
żeby rozwiały się włosy,
a z kieszeni wypadły
klucze, drobne pieniądze.

Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,
w obrębie miejsc,
które się właśnie otwarły.

Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić -
opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania.Publisherhttp://noblisci.bnet.pl

Fotografia 11 settembre (Italian)

Saltarono dai piani in fiamme giù
uno due altri ancora
più in alto più in basso.
Una fotografia li ha colti mentre erano vivi
e ora li preserva
sopra il suolo diretti verso il suolo.
Ognuno di loro ancora intero
con il proprio volto
e il sangue ben nascosto.
C'è ancora tempo
perchè i loro capelli siano scompigliati
e perchè chiavi e spiccioli
cadano dalle loro tasche.
Essi si trovano ancora nel reame dell'aria
entro i luoghi
che hanno appena aperto.
Ci sono soltanto due cose che posso fare per loro
descrivere questo volo
e non aggiungere una parola finale.Source of the quotationhttp://www.violettanet.it

minimap