Babits Mihály: Tam daleko… (Messze, messze in Czech)

Portre of Babits Mihály

Messze, messze (Hungarian)

Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.

Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.
A lég sürű, a föld kopár.
Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár.

Svájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló. Major felhők felett.
Sötétzöld völgyek, jégmező:
harapni friss a levegő.

Némethon. Város, régi ház:
emeletes tető, faváz.
Cégérek, kancsók, ó kutak,
hizott polgárok, szűk utak

Frankhon. Vidám, könnyelmü nép.
Mennyi kirakat, mennyi kép!
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:
masina, csengő, kürt, harang.

Angolhon. Hidak és ködök.
Sok kormos kémény füstölög.
Kastélyok, parkok, labdatér,
mért legelőkön nyáj kövér.

Svédhon. Csipkézve hull a fjord.
sötétkék vízbe durva folt.
Nagy fák és kristálytengerek,
nagyarcu szőke emberek.

Ó mennyi város, mennyi nép,
Ó mennyi messze szép vidék!
Rabsorsom milyen mostoha,
hogy mind nem láthatom soha!Source of the quotationMEK

Tam daleko… (Czech)


Španělsko. Louky jeden květ,
lomený stín a minaret.
Modrá noc padá na donu,
teskníce v šeru balkónu.

Vlašsko. Mdlý opar blankytu,
kudrny mráčků v zenitu,
déšť fontán, pršky prostoru,
stvol myrty, trosky mramoru.

Helada skal a rozvalin,
noc kuřák mlh, štít smutný stín.
Pusto. Vzduch sotva zavíří.
Protěže, smrky, pastýři.

Švýcary. Dvorce v oblacích,
lanovky, kamzíci a sníh.
Zeleň luk, ledovatý štít
a vítr ostrý jako břit.

Německo. Domy z dávných let,
vývěsní štíty uprostřed,
hrázdění, tíseň parkánů,
džbán, studna, pupky měštanů.

Francie. Šťastný nepokoj,
Kuplet, zvuk rohu, zvonek, stroj,
hemžení, shon, až zamrazí,
a výklady a obrazy.

Británie. Kouř, mlhy, most,
park, hřiště, panská usedlost.
Komíny kouří na pozdrav.
Na čtvercích pastvin stáda krav.

Švédsko, kraj fjordů. Krajky vod
a stromy, obří chorovod.
Průzračné moře, modrý třpyt,
kostnaté tváře, plavý lid.

Překrásné cíle dlouhých cest!
Kolik je lidí, krajů, měst
i kolik mříží! Kvůli nim
nikdy vás všechny nespatřím!


PublisherOdeon, Praha
Source of the quotationVelká generace. Básníci Nyugatu

Related videos


minimap