The page of Zagajewski, Adam, Hungarian bibliography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Bibliography

Poezja:
Komunikat. Kraków, 1972. (debiut literacki)
Sklepy mięsne. Kraków, 1975. (ukształtowanie poetyki nowofalowej)
List. Oda do wielości. Paryż, 1983.
Jechać do Lwowa. Londyn, 1985.
Płótno. Paryż, "Zeszyty Literackie", 1990.
Ziemia ognista. Poznań, 1994.
Trzej aniołowie. Kraków, 1998.
Pragnienie. Kraków, 1999.
Powrót. Kraków, 2003.
Anteny. Kraków 2005. (Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Literackiego, maj 2006 r.)

Powieści i proza:
Ciepło, zimno. Warszawa, 1975.
Słuch absolutny. Kraków, 1979.
Cienka kreska. Kraków, 1983.

Eseje:
Świat nieprzedstawiony. Kraków, 1974.
Drugi oddech. Kraków, 1978.
Solidarność i samotność. "Zeszyty literackie", 1986.
Dwa miasta. Paryż-Kraków, 1991.
W cudzym pięknie. Poznań, 1998.
Obrona żarliwości. Kraków, 2002.
Poeta rozmawia z filozofem. Warszawa, 2007.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap