The page of N. Ullrich Katalin, Translations from Hungarian

Image of N. Ullrich Katalin
N. Ullrich Katalin
(1951–)
de 
 
el 
 
 
en 
 
 
hr 
 
 
hu 
 

Translations

... /Not too far/ (English) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
(after funeral) (English) ⇐ Benő Attila :: (temetés után) (Hungarian)
(Ap)peal* (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
(belated spring) (English) ⇐ Benő Attila :: (megkésett tavasz) (Hungarian)
(book) (English) ⇐ Benő Attila :: (könyv) (Hungarian)
(charity) (English) ⇐ Benő Attila :: (jótékonykodás) (Hungarian)
(from 'Etudes') (English) ⇐ Fodor Ákos :: (Gyakorlatok-ból) (Hungarian)
(high up) (English) ⇐ Benő Attila :: (magasban) (Hungarian)
(My dear friends...) (English) ⇐ József Attila :: (Drága barátim...) (Hungarian)
(Novi Sad, 2000) (English) ⇐ Benő Attila :: (Újvidék, 2000) (Hungarian)
(otherworlds) (English) ⇐ Benő Attila :: (másvilágok) (Hungarian)
(sand-history) (English) ⇐ Benő Attila :: (homok-történelem) (Hungarian)
(saying something) (English) ⇐ Benő Attila :: (megszólalás) (Hungarian)
(snow-patch) (English) ⇐ Benő Attila :: (hófolt) (Hungarian)
(solstice) (English) ⇐ Benő Attila :: (napforduló) (Hungarian)
(victory) (English) ⇐ Benő Attila :: (győzelem) (Hungarian)
(view) (English) ⇐ Benő Attila :: (kilátás) (Hungarian)
[As the sea] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Ahogy a tenger] (Hungarian)
[Bars? wall?] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Rács? fal?] (Hungarian)
[Every single moment] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Az élet minden] (Hungarian)
[From your illness] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Betegségedből] (Hungarian)
[I love you, I say.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Szeretlek, mondom.] (Hungarian)
[I’m a letter] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Levél vagyok] (Hungarian)
[if it is closer] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [ha közelebb van] (Hungarian)
[Love destroys and] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A szerelem lerombol és] (Hungarian)
[Not even those perfect] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Egy tökéletes] (Hungarian)
[Peace is something else] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A béke más] (Hungarian)
[Some people quickly run.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Van, ki gyorsan fut.] (Hungarian)
[Someone who would write] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Annak, ki írna] (Hungarian)
[Though you’re a doctor] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Attól még, hogy orvos vagy] (Hungarian)
[We’re making] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kapaszkodókat] (Hungarian)
[Who- and whatever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kit, mit nem volnál] (Hungarian)
[Whoever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Akire nagyon] (Hungarian)
[Your melting image] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Oldódó képed] (Hungarian)
22 December, 1970 (English) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian) [audio]
2x2 (English) ⇐ Fodor Ákos :: 2x2 (Hungarian)
A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb (English) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
A Dreamt Rhyme Put Into Verse (English) ⇐ Ferencz Győző :: Álmodott rím versbe szerkesztése (Hungarian)
A Ground For Divorce (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
A New Grade of Crisis (English) ⇐ Fodor Ákos :: Újabb válság-fok (Hungarian)
A Partly Kissed Kiss (English) ⇐ Ady Endre :: Félig csókolt csók (Hungarian)
A Piece Of Poetry (English) ⇐ Pilinszky János :: Költemény (Hungarian) [audio]
A Scaffold In Winter (English) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian) [audio]
A Side-Glance Is Enough (English) ⇐ Csukás, István :: Elég egy oldalpillantás (Hungarian)
A Tale About How People Love (English) ⇐ Somlyó György :: Mese arról, ki hogyan szeret (Hungarian) [video]
About My Ladybird (English) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
Absence (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Accident (English) ⇐ Pilinszky János :: Baleset (Hungarian)
Adults (English) ⇐ Fodor Ákos :: A felnőttek (Hungarian)
Advice (English) ⇐ Fodor Ákos :: Útravaló (Hungarian)
All The Rest Is Mercy (English) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
An Exercise (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy gyakorlat (Hungarian)
And I'll Watch (English) ⇐ Pilinszky János :: Majd elnézem (Hungarian)
And I’ll Smile (English) ⇐ Demény Ottó :: És mosolygok (Hungarian)
And Yet (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégse (Hungarian)
Angry For And Not Against You (English) ⇐ József Attila :: Érted haragszom, nem ellened (Hungarian)
Answer (English) ⇐ Pilinszky János :: Felelet (Hungarian)
Application (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Ars Poetica (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ars poetica (Hungarian)
Asynchronous (English) ⇐ Fodor Ákos :: Aszinkron (Hungarian)
At The Nearby Table (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
Attraction (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Autumn (English) ⇐ József Attila :: Ősz (Hungarian)
Autumn Card (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Autumn Sketch (English) ⇐ Pilinszky János :: Őszi vázlat (Hungarian)
Axiom (Besides love) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Axiom (whereso) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma (ahol) (Hungarian)
Backwards (English) ⇐ Pilinszky János :: Visszafele (Hungarian)
Bad Exposure (English) ⇐ Pilinszky János :: Rossz fölvétel (Hungarian)
Ballad (English) ⇐ József Attila :: Ballada (Hungarian) [audio]
Barbarian Autumn Lines (detail) (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár őszi vers (részlet) (Hungarian)
Barefooted Psyche (English) ⇐ Tóth Imre :: Mezítlábas Psyché (Hungarian)
Basho-Hommage (English) ⇐ Fodor Ákos :: Basho-hommage (Hungarian)
Be Not Afraid (English) ⇐ Jókai Anna :: Ne féljetek (Hungarian)
Before (English) ⇐ Pilinszky János :: Mielőtt (Hungarian)
Before Epiphany (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vízkereszt előtt (Hungarian)
Begging To Stay (English) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
Bird (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Madár (Hungarian)
Blessed (English) ⇐ Mezey Katalin :: Boldog (Hungarian)
blue (English) ⇐ Röhrig Géza :: kék (Hungarian)
Book Of The Old (detail) (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Öregek könyve (részlet) (Hungarian) [video]
Broadcasting Failure: First Interval Signal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Catching Sight Of His Homeland (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Mikor szülőföldje határát megpillantja (Hungarian)
Christmas (Church Bells Chiming...) (English) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)
Church Tower (English) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)
Circus Maximus (English) ⇐ Fodor Ákos :: Circus Maximus (Hungarian)
City (English) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Civilization (English) ⇐ Fodor Ákos :: Civilizáció (Hungarian)
Cold Wind (English) ⇐ Pilinszky János :: Hideg szél (Hungarian)
Coming New Year (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Új esztendő (Hungarian)
Conceal The Miracle (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Rejtsétek el a csodát (Hungarian)
Confession (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vallomás (Hungarian)
Continuity (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Folytonosság (Hungarian)
Crime And Punishment (English) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian) [audio]
Dawn In A Southern Town (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Hajnal felé egy déli városban (Hungarian)
De Profundis (English) ⇐ Sebestyén Péter :: De profundis (Hungarian)
Dearer Homeland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Kedvesebb hazát (Hungarian)
Deathly Villanelle (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Halálos villanella (Hungarian)
Dedication (English) ⇐ Áprily Lajos :: Ajánlás (Hungarian)
Dénouement (English) ⇐ Pilinszky János :: Végkifejlet (Hungarian)
Diamond (English) ⇐ József Attila :: Gyémánt (Hungarian)
Difference (English) ⇐ Pilinszky János :: Különbség (Hungarian)
(Don't be hasty...) (English) ⇐ József Attila :: (Ne légy szeles…) (Hungarian)
Done (English) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
Drama (English) ⇐ Fodor Ákos :: Dráma (Hungarian)
Drawing Off (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Távolodóban (Hungarian)
Earlier Finger-work (English) ⇐ Ferencz Győző :: Régebbi ujjgyakorlat (Hungarian)
Educational Guidance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Nevelési tanácsadó (Hungarian)
Ein Traum (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
Encounters (English) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Encyclicals (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Enough (English) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian) [audio]
Entirely And For Nothing (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Semmiért egészen (Hungarian)
Epilogue (English) ⇐ Pilinszky János :: Utószó (Hungarian) [video]
Epilogue (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian) [audio]
Epitaph (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sírfelirat (Hungarian)
Eternity (English) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Hungarian)
Evening (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Este (Hungarian)
Evening Defence Speech Of A Bachelor (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Evening Halo (English) ⇐ Tóth Árpád :: Esti sugárkoszorú (Hungarian)
Every Breath (English) ⇐ Pilinszky János :: Minden lélekzetvétel (Hungarian)
Exit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Exit (Hungarian)
Exuberant Haiku: About Beauty (English) ⇐ Fodor Ákos :: Túlcsorduló haiku: a szépségről (Hungarian)
(eye-sea) (English) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
Fable (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian) [audio]
Fairyland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video] [audio]
Fake Stone And Sand (English) ⇐ Károlyi Amy :: Műkő és homok (Hungarian)
Fall (English) ⇐ Ratkó József :: Ősz (Hungarian)
Fear (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
Film Cut Short (English) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Finds (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lelet (Hungarian)
Fragment (All The Time…) (English) ⇐ József Attila :: Töredék (Örökkön…) (Hungarian) [audio]
fresco (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
From The Notebook Of An Exhumed Corpse (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
Full Moon (English) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Fundamental Rules (English) ⇐ Fodor Ákos :: Alapszabályok (Hungarian)
Funeral In Autumn (English) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Game-rule (English) ⇐ Fodor Ákos :: Játék-szabály (Hungarian)
Gentle Prayer (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Szelíd fohász (Hungarian)
Gentle... (English) ⇐ Károlyi Amy :: Gyengéd... (Hungarian)
Gently As The Breeze (English) ⇐ Váci Mihály :: Szelíden, mint a szél (Hungarian)
Geography (English) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Getting It Right (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Gift (English) ⇐ Márai Sándor :: Ajándék (Hungarian)
Ginseng (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Gipsy Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Gipsy State Of Affairs (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
God Grant Me (English) ⇐ Nagy László :: Adjon az Isten (Hungarian) [audio]
Going Home (English) ⇐ Károlyi Amy :: Hazatérés (Hungarian)
Good Wish (English) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Grace (English) ⇐ Pilinszky János :: Kegyelem (Hungarian)
Grief (English) ⇐ József Attila :: A bánat (Hungarian)
Haiku-Rondeau (English) ⇐ Fodor Ákos :: Haiku-rondó (Hungarian)
Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Haunting (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A visszajáró (Hungarian)
Hölderlin (English) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian) [audio]
Hommage à Isaac Newton (English) ⇐ Pilinszky János :: Hommage à Isaac Newton (Hungarian)
Horrible Weapon (English) ⇐ Illyés Gyula :: Szörnyű fegyver (Hungarian)
How Ambivalent (English) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Hygiene (English) ⇐ Fodor Ákos :: Higiéné (Hungarian)
Hymn About Peace (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Himnusz a békéről (Hungarian)
I Believe (English) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
I Could Have Lived Beautifully (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Élhettem volna gyönyörűen (Hungarian)
I Lived In A World (English) ⇐ Kálnoky László :: Olyan világban éltem (Hungarian)
I Woke Up In God’s Palm (English) ⇐ Hamvas Béla :: Isten tenyerén ébredtem (Hungarian)
I'm With You (English) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
Icarus (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
If it's true (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
If You Leave Me (English) ⇐ József Attila :: Ha elhagysz (Hungarian)
If You Wake Up (English) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
Impact (English) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Impromptu (English) ⇐ Fodor Ákos :: Impromptu (Hungarian)
In Memoriam Béla Kondor (English) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In Memoriam F. M. Dostoyevsky (English) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian) [audio]
In Memoriam P. T. (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
In Memoriam Prof. K. H. G. (English) ⇐ Örkény István :: In memoriam Dr. K. H. G. (Hungarian)
In Memory Of Blaise Pascal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
In Our Times (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
In Two Lines (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
Indians And Death (English) ⇐ Pásztor Béla :: Indiánok és a halál (Hungarian)
Infinitive (English) ⇐ Pilinszky János :: Infinitívusz (Hungarian)
Inventory (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
It's Not The Final Moment (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Nem a végső perc (Hungarian)
Just Sleep (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Aludj (Hungarian)
Last Chronicle (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Last Will (English) ⇐ Reményik Sándor :: Végrendelet (Hungarian)
Last Year, April (English) ⇐ Tóth Imre :: Tavaly, április (Hungarian)
Late Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
Lay Now Your Hand (English) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian) [audio]
Learn by Heart This Poem of Mine (English) ⇐ Faludy György :: Tanuld meg ezt a versemet (Hungarian)
Legacy (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Letters, Lines (English) ⇐ Pilinszky János :: Betűk, sorok (Hungarian)
Life Sentence (English) ⇐ Pilinszky János :: Életfogytiglan (Hungarian) [audio]
Lift over (English) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Limit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Longing (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Vágy (Hungarian)
Love Sometimes (English) ⇐ Ladányi Mihály :: A szerelem olykor... (Hungarian)
Love Song (English) ⇐ Tamkó Sirató Károly :: Virágének (Hungarian)
Love Story (two lines from the poem 'Vakvágta') (English) ⇐ Fodor Ákos :: Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (Hungarian)
mammarosa (English) ⇐ Röhrig Géza :: rózsamama (Hungarian)
Man (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Az ember (Hungarian)
Man Here (English) ⇐ Pilinszky János :: Az ember itt (Hungarian)
man's seeping, away (English) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
March On The Pier (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
Marshland (English) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Meditation (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Meeting János Pilinszky Not Realized (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Hungarian)
Metamorphoses (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozások (Hungarian)
Metamorphosis (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Metaphor (English) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metronome (English) ⇐ Pilinszky János :: Metronóm (Hungarian)
Mode Of Preparation (English) ⇐ Fodor Ákos :: Elkészítési javaslat (Hungarian)
Motto (English) ⇐ Fésűs Éva :: Mottó (Hungarian)
Mozart-contact (English) ⇐ Fodor Ákos :: Mozart-kontakt (Hungarian)
Muzzy Sunflower (English) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
My Coat of Arms (English) ⇐ Pilinszky János :: Címerem (Hungarian)
My God (English) ⇐ Ferencz Győző :: Az én istenem (Hungarian)
(My heart's been wandering around a lot...) (English) ⇐ József Attila :: (Az én szivem sokat csatangolt…) (Hungarian) [audio]
My Mother A Black Rose (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Anyám fekete rózsa (Hungarian)
My Other Self (English) ⇐ Rafi Lajos :: Második énem (Hungarian)
New Age (English) ⇐ Fodor Ákos :: New Age (Hungarian)
Norwegian Girls (English) ⇐ Weöres Sándor :: Norvég leányok (Hungarian) [video]
Not To Hit Back (English) ⇐ József Attila :: Milyen jó lenne nem ütni vissza (Hungarian)
Nothing Else (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyéb nem (Hungarian)
Obeisance To The Second (English) ⇐ Fodor Ákos :: Főhajtás a második előtt (Hungarian)
Objective Case (English) ⇐ Károlyi Amy :: Tárgyeset (Hungarian)
Odysseus Grown Weary (English) ⇐ Rónay György :: A megfáradt Odysseus (Hungarian)
Old Lovers (English) ⇐ Orbán Ottó :: Öreg szerelmesek (Hungarian)
Omega (English) ⇐ Pilinszky János :: Omega (Hungarian)
On A Phenomenon (English) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
On Red Snow (English) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
On The Back Of A Photograph (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy fénykép hátlapjára (Hungarian)
On The Coast (English) ⇐ Pilinszky János :: A tengerpartra (Hungarian)
Onto The Margin Of A Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian) [audio]
On The Third Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Harmadnapra (Hungarian) [audio]
Once. Always Only Once. (English) ⇐ Hamvas Béla :: Egyszer. Mindig csak egyszer. (Hungarian)
One Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
One Must Learn (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tanulni kell (Hungarian)
One Word (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy szó (Hungarian)
One-way (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
Onto The Margin Of A Passion (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szenvedély margójára (Hungarian)
Optimism (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Optimizmus (Hungarian)
Our Father (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Miatyánk (Hungarian)
Pain (English) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Past Returns (English) ⇐ Petőcz András :: Visszatér a múlt (Hungarian)
Pebble (English) ⇐ Fodor Ákos :: Kavics (Hungarian)
Pengő Street, Budapest (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Pengő utca, Budapest (Hungarian)
Perpetuum Mobile (English) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian) [audio]
Pilate (English) ⇐ Pilinszky János :: Pilátus (Hungarian)
Poems Around The Poem (Details) (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Versek a vers körül. Részletek. (Hungarian)
Prayerless Prayer (English) ⇐ Devecseri Gábor :: Imátlan ima (Hungarian)
Present For Those Staying Here (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Ajándék az ittmaradónak (Hungarian)
Private Judgement (English) ⇐ Pilinszky János :: Különitélet (Hungarian)
Private With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
Provision (English) ⇐ Áprily Lajos :: Útravaló (Hungarian)
Psalm (English) ⇐ Pilinszky János :: Zsoltár (Hungarian)
Question (English) ⇐ Pilinszky János :: Kérdés (Hungarian)
Quoted From The Great Cookbook (English) ⇐ Fodor Ákos :: Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (Hungarian)
Rain-Front (English) ⇐ Tóth Imre :: Esőfront (Hungarian)
Reconstruction (English) ⇐ Tóth Imre :: Rekonstrukció (Hungarian)
Regardless (English) ⇐ Dsida Jenő :: Tekintet nélkül (Hungarian)
Requiem (English) ⇐ Bari Károly :: Rekviem (Hungarian)
RIP - Rust In Peace (English) ⇐ Fejes Endre :: Rozsdatemető (Hungarian)
Scriptum (details) (English) ⇐ Károlyi Amy :: Scriptum (részletek) (Hungarian)
Searching For The Prodigal Son (English) ⇐ Pilinszky János :: A tékozló fiú keresése (Hungarian)
Second Bornholm Elegy (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Secret (English) ⇐ Fodor Ákos :: Titok (Hungarian)
Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Titok (Hungarian)
Self-portrait 1944 (English) ⇐ Pilinszky János :: Önarckép 1944-ből (Hungarian)
September (English) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Hungarian)
Silent Evening Psalm (English) ⇐ József Attila :: Csöndes estéli zsoltár (Hungarian)
Smilelast Wills (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vígrendeletek (Hungarian)
You Watched So Long (English) ⇐ Reményik Sándor :: Addig nézegetted (Hungarian)
Social Life (English) ⇐ Fodor Ákos :: Társasélet (Hungarian)
Some Ethics (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy kis etika (Hungarian)
Someone (English) ⇐ Pilinszky János :: Valaki (Hungarian)
Someone Said A Prayer For Me (English) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
Song About The Diversity Of Ways (English) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Space And Time (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Spaces (English) ⇐ Pilinszky János :: Terek (Hungarian) [audio]
Stavrogin Returns (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian) [audio]
Stavrogin Takes Leave (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian) [video] [audio]
Stay With Me (English) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Stigmas (English) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Still (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégis (Hungarian)
Still There Would Be (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Strange Autumn Lines (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Felemás őszi ének (Hungarian)
Structure (English) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Summa (English) ⇐ Fodor Ákos :: Summa (Hungarian)
Summer (English) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Sunday Before Christmas (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Aranyvasárnap (Hungarian)
Swagging (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Tántorgó (Hungarian)
Synopsis Of A Romance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy románc szinopszisa (Hungarian)
Tabernacle (English) ⇐ Pilinszky János :: Tabernákulum (Hungarian)
Te Deum (English) ⇐ Sík Sándor :: Te Deum (Hungarian)
Temptations (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Tete-á-tete With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
That Happens (English) ⇐ Pilinszky János :: Van ilyen (Hungarian)
That Little Light (English) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
That's Where It Starts (English) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Hungarian)
The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya') (English) ⇐ Dragomán György :: A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (Hungarian)
The Death Of A Literary Translator (English) ⇐ Kálnoky László :: A műfordító halála (Hungarian)
The End Of Gloom (English) ⇐ Petőcz András :: A szomorúság pusztulása (Hungarian)
The fable (English) ⇐ Pilinszky János :: Fabula (Hungarian) [video] [audio]
The Forsaken (English) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
The horse dies the birds fly off (Closing Part) (English) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (Hungarian)
The Inventor (English) ⇐ Dragomán György :: A feltaláló (Hungarian)
The Lake (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A tó (Hungarian)
The Last Rap (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
The Meaning Of Life (English) ⇐ Örkény István :: Az élet értelme (Hungarian)
The One And Only (English) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
The One You Love (English) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
The Seventh Circle of Hell (English) ⇐ Pilinszky János :: A pokol hetedik köre (Hungarian)
The Sky Is Sullen (English) ⇐ Pintér Tibor :: Mogorva az ég (Hungarian) [video]
The Sock With A Hole (English) ⇐ Lázár Ervin :: A lyukas zokni (Hungarian)
The spouse (English) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
The Translator (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fordító (Hungarian)
The Translator (Detail) (English) ⇐ Reményik Sándor :: A fordító (Részlet) (Hungarian)
The Troubles Of Getting Old (English) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
The Way I Started (English) ⇐ Pilinszky János :: Amiként kezdtem (Hungarian) [audio]
The world’s (English) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
they stood here yesterday (English) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Thirst (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A szomj (Hungarian) [video]
Though My Colour's Black (English) ⇐ Pilinszky János :: Bár színem fekete (Hungarian)
Thrum (English) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Thy Will... (English) ⇐ Reményik Sándor :: A te akaratod... (Hungarian)
To Aunt Mári (English) ⇐ Pilinszky János :: Mári néninek (Hungarian) [video]
To S. W. (English) ⇐ Pilinszky János :: S. W.-hez (Hungarian)
To You (English) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
Today (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
tomorrow is shifted (English) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Totally Confused (English) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Towards Noah's Ark (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Noé bárkája felé (Hungarian)
Towards Unpopularity (English) ⇐ Reményik Sándor :: A népszerűtlenség felé (Hungarian)
Trust (English) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Turmoil (English) ⇐ Pilinszky János :: Zűrzavar (Hungarian)
Two (English) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian) [audio]
Two Hexameters (English) ⇐ József Attila :: Két hexameter (Hungarian) [video]
Two Opinions (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Two Portraits (English) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian) [audio]
unclejani (English) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Under the Skirt of a Jellyfish (English) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Unprotected skin (English) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
Van Gogh's Prayer (English) ⇐ Pilinszky János :: Van Gogh imája (Hungarian)
Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Hungarian)
Verdict (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
War (English) ⇐ Fodor Ákos :: Háború (Hungarian)
Warning (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Warning I. II. (English) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Water-miracle*** (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
Weedy (English) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Weihnachten (Glocken klingen...) (German) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)
What Can Poets Do? (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A költő mit tehet? (Hungarian)
When You Realize What It’s Like (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Where And How? (English) ⇐ Pilinszky János :: Merre, hogyan? (Hungarian)
Who Will Take Love (English) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian) [video] [audio]
Why (English) ⇐ Károlyi Amy :: Miért (Hungarian)
Winter Sky (English) ⇐ Pilinszky János :: Téli ég alatt (Hungarian)
Wintry (English) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Wish (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Without Knocking (English) ⇐ József Attila :: Kopogtatás nélkül (Hungarian) [video]
Word (English) ⇐ Károlyi Amy :: Szó (Hungarian)
Workshop-haiku (English) ⇐ Fodor Ákos :: Műhely-haiku (Hungarian)
Xenia (English) ⇐ Fodor Ákos :: Xénia (Hungarian)
Yes, The Leaves (English) ⇐ Pilinszky János :: Igen, a lomb (Hungarian)
You See Objects (English) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
You Think (English) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Your Hand, My Hand (English) ⇐ Pilinszky János :: Kezed, kezem (Hungarian)

(Editor of this page: N.Ullrich Katalin)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap