The page of Kery, Leslie A., Translations from Hungarian

Image of Kery, Leslie A.
Kery, Leslie A.
(1935–)
hu 
 

Translations

(Do fly, my verse…) (English) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Hungarian) [audio]
(I'm searching parched fields…) (English) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Hungarian)
(It came to me…) (English) ⇐ József Attila :: (Már régesrég...) (Hungarian) [video]
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) (English) ⇐ József Attila :: (Talán eltünök hirtelen...) (Hungarian) [audio]
A beetle locked in amber's hold (English) ⇐ Hajnal Anna :: Borostyánkőbe zárt bogár (Hungarian)
A bit of grammar (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Kis nyelvtan (Hungarian)
A chime of bells (English) ⇐ Juhász Gyula :: Harangjáték (Hungarian)
A decade later (English) ⇐ Balla Zsófia :: Tíz év után (Hungarian)
A found caravan journal (English) ⇐ Illyés Gyula :: Megtalált karaván-napló (Hungarian)
A madrigal for autumn (English) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Hungarian)
A strain (English) ⇐ Heltai Jenő :: Dal (Hungarian)
A teaching about love (English) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Hungarian)
Adagio (English) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Hungarian)
After Anna (English) ⇐ Juhász Gyula :: Anna után (Hungarian)
After the resurrection (English) ⇐ Juhász Gyula :: Föltámadás után (Hungarian)
Agonia christiana (English) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
All Souls' Day (English) ⇐ Baka István :: Halottak napja (Hungarian)
All's well my Lord (English) ⇐ Ady Endre :: Rendben van, Uristen (Hungarian)
Among the graves of strangers (English) ⇐ Juhász Gyula :: Idegen sírok közt (Hungarian)
An invitation (English) ⇐ Tóth Árpád :: Hívogató (Hungarian)
Anna forever (English) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Arrival of the Lord (English) ⇐ Ady Endre :: Az Úr érkezése (Hungarian)
At a nudist beach (English) ⇐ Utassy József :: Nudista strandon (Hungarian)
Ballad of a poor man (English) ⇐ József Attila :: Szegényember balladája (Hungarian) [audio]
Because we're seated facing… (English) ⇐ Illyés Gyula :: Mert szemben ülsz velem... (Hungarian) [video]
Below the belt (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Övön alul (Hungarian)
Blood and gold (English) ⇐ Ady Endre :: Vér és arany (Hungarian) [video]
Blue woodlands of the past (English) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Hungarian)
Both manfully (English) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Hungarian)
Boulevard dawn (English) ⇐ Tóth Árpád :: Körúti hajnal (Hungarian)
Bridge (English) ⇐ Demény Ottó :: Híd (Hungarian)
But why? (English) ⇐ Tóth Árpád :: Miért? (Hungarian)
By my son's cradle (English) ⇐ Ady Endre :: A fiam bölcsőjénél (Hungarian) [video]
By the foot of Mount Zion (English) ⇐ Ady Endre :: A Sion-hegy alatt (Hungarian)
Circus maximus (English) ⇐ Baka István :: Circus maximus (Hungarian)
Conceal The Miracle (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Rejtsétek el a csodát (Hungarian)
Concert (English) ⇐ Juhász Gyula :: Koncert (Hungarian)
Confession (English) ⇐ Heltai Jenő :: Vallomás (Hungarian)
Cooled world (English) ⇐ Pilinszky János :: Kihűlt világ (Hungarian)
Dandelion (English) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Hungarian)
Darkness (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sötétség (Hungarian)
Dawn (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Hungarian)
Dawn well (English) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Hungarian)
Dog (English) ⇐ Baka István :: Kutya (Hungarian)
Dream (English) ⇐ Kormos István :: Álom (Hungarian)
Dreams in the snow (English) ⇐ Demény Ottó :: Álom a havon (Hungarian)
Eating gold (English) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Hungarian)
Elegy (English) ⇐ Illyés Gyula :: Elégia (Hungarian)
Epitaph for a killed love (English) ⇐ Juhász Gyula :: Megölt szerelem sírkövére (Hungarian)
Eternal life (English) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Hungarian)
Eurydice (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Hungarian)
Existentia (English) ⇐ Weöres Sándor :: Existentia (Hungarian)
Faith (English) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Hungarian)
Farewell poem of a Hellenist Arab bard (English) ⇐ Füst Milán :: Egy hellenista arab költő búcsúverse (Hungarian)
Farm hand graveyard (English) ⇐ Illyés Gyula :: Béres temető (Hungarian)
Flag (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zászló (Hungarian)
For one once lost (English) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Hungarian)
Forced March (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian) [video]
Foreword (English) ⇐ Karinthy Frigyes :: Előszó (Hungarian) [video]
Forget-me-not (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Nefelejcs (Hungarian)
Freedom and love (English) ⇐ Petőfi Sándor :: Szabadság, szerelem (Hungarian)
Freedom of the beginning (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: A kezdet szabadsága (Hungarian)
Genesis (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Eredet (Hungarian)
Glistens, is gone (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Csillog, de eltűnik (Hungarian)
Guests of the mountain (English) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Hungarian)
Hell for leather (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Hungarian)
Hesitant ode (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian) [video]
How did I await you? (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Hungarian)
How each perceives me, so I am to him… (English) ⇐ Weöres Sándor :: Ki minek gondol, az vagyok annak...* (Hungarian)
I love you (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Szeretlek (Hungarian)
I stand (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Állok… (Hungarian)
I watch over your eyes (English) ⇐ Ady Endre :: Őrizem a szemed (Hungarian) [video] [audio]
I, God's broken cello, shall be silent (English) ⇐ Tóth Árpád :: Isten törött csellója, hallgatok (Hungarian)
I’m dreaming of coloured inks (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Mostan színes tintákról álmodom (Hungarian)
In a snow-fall (English) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Hungarian)
In books of every kind I am an entry (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Hungarian)
In front of Good Prince Silence (English) ⇐ Ady Endre :: Jó Csönd-herceg előtt (Hungarian)
In front of the mirror (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tükör előtt (Hungarian)
In the beginning (English) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Hungarian)
In the cathedral of Szeged (English) ⇐ Gyukics Gábor :: A szegedi Dómban (Hungarian)
Journey after war (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Utazás háború után (Hungarian)
Joys (English) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Hungarian)
Kaleidoscope (English) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Hungarian)
Kin of Death (English) ⇐ Ady Endre :: A Halál rokona (Hungarian) [video]
Knickers on the clothes-line (English) ⇐ Eörsi István :: Bugyi a szélben (Hungarian)
Lame Venus (English) ⇐ Páskándi Géza :: Sánta Vénusz (Hungarian)
Lament of yesterday's yesterday (English) ⇐ Ady Endre :: Tegnapi tegnap siratása (Hungarian)
Lege artis (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Hungarian)
Like a madrigal (English) ⇐ Heltai Jenő :: Madrigál-féle (Hungarian)
Line-up (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Hungarian)
Love cycle 1927-28 1. (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (Hungarian)
Lovers (English) ⇐ Petri György :: Szeretők (Hungarian)
Marriage therapy (English) ⇐ Petri György :: Házasságterápia (Hungarian)
Monologue of the old circus proprietress (English) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Hungarian)
My fire, my blaze (English) ⇐ Utassy József :: Tüzem, lobogóm (Hungarian)
My most vivid memory (English) ⇐ Demény Ottó :: Legtisztább emlékem (Hungarian)
My older twin brother (English) ⇐ Bella István :: Ikerbátyám (Hungarian)
My thanks to Thee (English) ⇐ Ady Endre :: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (Hungarian)
Night (English) ⇐ Bari Károly :: Éjszaka (Hungarian)
Nightmare (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Lidércnyomás (Hungarian)
Nihil (English) ⇐ Karinthy Frigyes :: Nihil (Hungarian)
Noon (English) ⇐ Pilinszky János :: Dél (Hungarian)
Not lifted up by anyone (English) ⇐ József Attila :: Nem emel föl (Hungarian)
Ode to an afghan minister assuming office (English) ⇐ Illyés Gyula :: Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Hungarian)
On tip-toe (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Hungarian)
One ought to go (English) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Hungarian)
Only that light (English) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Hungarian)
Only the lamb (English) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Hungarian) [video]
Orpheus (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus (Hungarian)
Our house (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A mi házunk (Hungarian)
Passion (English) ⇐ Pilinszky János :: Passió (Hungarian)
Penelope (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Hungarian)
Picture postcards (1-2) (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Hungarian) [audio]
Picture postcards (3-4) (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Hungarian) [video] [audio]
Pictures (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Képek (Hungarian)
Plans gone up in smoke (English) ⇐ Petőfi Sándor :: Füstbement terv (Hungarian)
Post-existentia (English) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Hungarian)
Prae-existentia (English) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Hungarian)
Presence (English) ⇐ Rónay György :: Jelenlét (Hungarian)
Rachmaninov's piano (English) ⇐ Baka István :: Rachmaninov zongorája (Hungarian)
Room with a sea-view (English) ⇐ Petőcz András :: A tengerre néző szoba (Hungarian)
Rose of autumn (English) ⇐ Reviczky Gyula :: Őszi rózsa (Hungarian)
Seaweed (English) ⇐ Orbán Ottó :: Tengeri fű (Hungarian)
September (English) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Hungarian)
She rises at dawn like the bakers (English) ⇐ József Attila :: Hajnalban kel föl, mint a pékek (Hungarian)
Siblings (English) ⇐ Illyés Gyula :: Testvérek (Hungarian)
Silence (English) ⇐ Bella István :: Csönd (Hungarian)
Smile (English) ⇐ Petri György :: Mosoly (Hungarian)
Snow on the heights (English) ⇐ Sík Sándor :: Hó a hegyeken (Hungarian)
Stake and tree (English) ⇐ Somlyó György :: Bot és fa (Hungarian)
Starting point (English) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Hungarian)
Stork (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Hungarian)
Stretching (English) ⇐ Szép Ernő :: Nyujtózás (Hungarian)
Suicide of love (English) ⇐ Karinthy Frigyes :: Szerelmi öngyilkosság (Hungarian)
Susie (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Zsuzsika (Hungarian)
The black piano (English) ⇐ Ady Endre :: A fekete zongora (Hungarian) [video] [audio]
The brooding bear (English) ⇐ Weöres Sándor :: A medve töprengése (Hungarian) [video]
The complete circle (English) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Hungarian)
The conductor (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: A kalauz (Hungarian)
The end of childhood (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Hungarian)
The fifteen-year-old girl (English) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)
The final question (English) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Hungarian)
The final wish (English) ⇐ Reviczky Gyula :: Utolsó vágy (Hungarian)
The first morning (English) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Hungarian)
The guest (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A vendég (Hungarian)
The horses of death (English) ⇐ Ady Endre :: A halál lovai (Hungarian)
The kobold choir's morning song (English) ⇐ Kemény István :: A koboldkórus délelőtti dala (Hungarian)
The lazy fly (English) ⇐ Eörsi István :: A lusta légy (Hungarian)
The little beast (English) ⇐ Csoóri Sándor :: A kis fenevad (Hungarian)
The lyric I and what he put in brackets (English) ⇐ Petri György :: A lírai én meg amit zárójelbe tett (Hungarian)
the man (English) ⇐ Röhrig Géza :: férfi (Hungarian)
The old neighbour (English) ⇐ Rába György :: Az öreg szomszéd (Hungarian)
The old player (English) ⇐ Juhász Gyula :: Öreg színész (Hungarian)
The old poet (English) ⇐ Rónay György :: Az öreg költő (Hungarian)
The one (English) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
The other one (English) ⇐ Heltai Jenő :: A másik (Hungarian)
The pocket song (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Zseb - dal (Hungarian)
The reply (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Hungarian)
The Rose (English) ⇐ Balla Zsófia :: A rózsa (Hungarian)
The sea (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tenger (Hungarian)
The sea (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A tenger (Hungarian)
The sheath (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A burok (Hungarian)
The silence (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A csend (Hungarian)
The swing of silence (English) ⇐ Utassy József :: A csend hintája (Hungarian)
The tears of fish (English) ⇐ Pásztor Béla :: Halak sírása (Hungarian)
The tossed stone (English) ⇐ Ady Endre :: A föl-földobott kő (Hungarian)
The way of Orpheus (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Orpheus útja (Hungarian)
The weightlessness of May (English) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Hungarian)
This I decided! (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Így döntöttem! (Hungarian)
To the great Whale (English) ⇐ Ady Endre :: A nagy Cethalhoz (Hungarian)
To the ocean (English) ⇐ Baka István :: A tengerhez (Hungarian)
To time (English) ⇐ Juhász Gyula :: Az időnek (Hungarian)
Top hat (English) ⇐ Arany János :: Cilinder (Hungarian)
Tree (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fa (Hungarian)
Two geese (English) ⇐ Reviczky Gyula :: A két lúd (Hungarian)
Under November skies (English) ⇐ Illyés Gyula :: Novemberi ég alatt (Hungarian)
Untitled poem (English) ⇐ Szép Ernő :: Vers cím nélkül (Hungarian)
Venit summa dies… (English) ⇐ Juhász Gyula :: Venit summa dies... (Hungarian)
What are you? (English) ⇐ Szilágyi György :: Hanyas vagy? (Hungarian) [video]
What was her blondness like? (English) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Hungarian) [video]
When my dear one crossed the street (English) ⇐ József Attila :: Mikor az uccán átment a kedves (Hungarian)
When the world ended (English) ⇐ Bella István :: A világ végén (Hungarian)
Widow in the tram (English) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Özvegy a villamosban (Hungarian)
Wild West Europe (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Wild West Európa (Hungarian)
Winter road (English) ⇐ Baka István :: Téli út (Hungarian)
With a pure heart (English) ⇐ József Attila :: Tiszta szívvel (Hungarian) [video] [audio]
Words (English) ⇐ Juhász Gyula :: Szavak (Hungarian)
You listen to my sick heart (English) ⇐ Ady Endre :: Beteg szívemet hallgatod (Hungarian)
You're beautiful (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Szép vagy (Hungarian)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap