The page of Fehér Illés, Translations from Hungarian

Image of Fehér Illés
Fehér Illés
(1941–)
1000 translations:
de 
 
 
en 
 
 
hr 
 
 
 
ru 
 
 
sr 
 
 
 

Translations

…/Nedaleko/ (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
(kedar u kuhinji) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (konyhacédrus) (Hungarian)
(kraljevska drama) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (királydráma) (Hungarian)
(Leti pesmo…) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Szállj költemény…) (Hungarian) [audio]
(more oka) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
(na noćnoj autostradi) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (éjszakai autópályán) (Hungarian)
(senka) (Serbian) ⇐ Jász Attila :: (árnyék) (Hungarian)
(Tu za leđima mi stajaše Bog) (Serbian) ⇐ József Attila :: (Az Isten itt állt a hátam mögött…) (Hungarian) [video]
[Bez tebe] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Nélküled] (Hungarian)
[Krpu hteo] (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: [Rongyot akartam] (Hungarian)
[Moguća varijanta] (Serbian) ⇐ Jász Attila :: [Lehetséges változat] (Hungarian)
[voli voli] (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: [szeresd szeresd] (Hungarian)
*** (Potamnjena obličja) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ***(Megbarnult alakzatok) (Hungarian)
*** (radost) (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: *** (öröm) (Hungarian)
1. septembar 2010. (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: 2010. szeptember 1. (Hungarian)
100 (Ispred kapije stojim…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 100 (Kapu előtt állok…) (Hungarian)
14 (Jakoška plače...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 14 (Jakoska sír…) (Hungarian)
15 (Zaklinjati se na umetnost…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 15 (Művészetre esküdni…) (Hungarian)
17 (Tad su sa neba…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 17 (Az ég akkor…) (Hungarian)
22. decembar 1970. (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian) [audio]
27 (Zubi žena) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 27 (Az asszonyok fogai) (Hungarian)
32 (Preko nas sunca i oslobođene zvezde……) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 32 (Napok és elszabadult csillagok…) (Hungarian)
52 (Između svetlosti i senke …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 52 (Fény és árnyék között…) (Hungarian)
54 (Rasplesti crvene glave svetiljaka...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 54 (Lámpák vörös fejét kibontani…) (Hungarian)
60 (Dižem te da te vide) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 60 (Fölemellek hogy lássanak) (Hungarian)
61 (Ko poznaje stranca…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 61 (Ki ismeri az idegent…) (Hungarian)
63 (Među zgradama predgrađa…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 63 (A külvárosok házai között…) (Hungarian)
64 (Na crnom trapezu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 64 (Fekete trapézon repülnek…) (Hungarian)
65 (Trube zore nas pozdravljaju…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 65 (A hajnal trombitái köszöntenek…) (Hungarian)
66 (Jedna ruka znakove crta...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 66 (Egy kéz jeleket ír…) (Hungarian)
67 (Neko je devojku u srce ubo…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 67 (Valaki szíven szúrta a lányt…) (Hungarian)
68 (Na zracima tvojih očiju...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 68 (Szemed sugarán…) (Hungarian)
69 (Krila sunca na dva dela dele naš život …) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 69 (A nap szárnyai ketté osztják életünket…) (Hungarian)
73 (Ne otvaram tajnu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 73 (Nem bontom ki a titkot…) (Hungarian)
74 (To je buđenje golobradih...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 74 (Ez a kamaszok ébredése…) (Hungarian)
76 (U vatru sam gvožđe stavio...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 76 (Vasat tettem a tűzbe…) (Hungarian)
77 (Istupio sam iz kuće…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 77 (Kiléptem a házból…) (Hungarian)
90 (Umrla je moja dragana…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 90 (Meghalt a kedvesem…) (Hungarian)
92 (Prelom je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 92 (Kenyértörés ez…) (Hungarian)
94 (Ko hoda u vrtu…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 94 (Ki jár a kertben…) (Hungarian)
95 (U vis sam kamen bacio…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 95 (Egy követ dobtam a magasba…) (Hungarian)
97 (Neka naše šume zazelene...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 97 (Zöldüljenek ki erdőink…) (Hungarian)
98 (Grad je to…) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 98 (A város ez…) (Hungarian)
99 (Taj život nije lak...) (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: 99 (Nem könnyű ez az élet…) (Hungarian)
À la recherche… (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: À la recherche… (Hungarian)
a. j.* (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: j. a. (Hungarian)
ABC (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: ABC (Hungarian)
Adađo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Adagio (Hungarian)
Agonia christiana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Agonia christiana (Hungarian)
Ako je istina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
Ako kažem ja (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Ha ént mondok (Hungarian)
Ako se na to budiš (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
Ako te ljubav napušta… (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Ha a szerelem elhagyott… (Hungarian)
Aksiom (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Alepo (Serbian) ⇐ Weiner Sennyey Tibor :: Aleppó (Hungarian)
Alfa i Omega (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Alfa és Omega (Hungarian)
Ali dotle (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: De addig (Hungarian)
Amor (Serbian) ⇐ Kondor Béla :: Ámor (Hungarian)
Antarktik: tamo i nazad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Antarktisz: oda-vissza (Hungarian)
Apokrif (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Apokrif (Hungarian) [video] [audio]
Arejon (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Arión (Hungarian)
Ars poetika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ars poetica (Hungarian)
Atila Jožef (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: József Attila (Hungarian)
Atila Jožef! (Serbian) ⇐ Nagy László :: József Attila! (Hungarian)
Aušvic (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Auschwitz (Hungarian)
Auto-da-fe 1. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 1. (Hungarian)
Auto-da-fe 10. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 10. (Hungarian)
Auto-da-fe 11. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 11. (Hungarian)
Auto-da-fe 12. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 12. (Hungarian)
Auto-da-fe 13. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 13. (Hungarian)
Auto-da-fe 14. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 14. (Hungarian)
Auto-da-fe 15. (Sloven) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 15. (Hungarian)
Auto-da-fe 16. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 16. (Hungarian)
Auto-da-fe 17. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 17. (Hungarian)
Auto-da-fe 18. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 18. (Hungarian)
Auto-da-fe 19. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 19. (Hungarian)
Auto-da-fe 2. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 2. (Hungarian)
Auto-da-fe 20. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 20. (Hungarian)
Auto-da-fe 21. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 21. (Hungarian)
Auto-da-fe 3. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 3. (Hungarian)
Auto-da-fe 4. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 4. (Hungarian)
Auto-da-fe 5. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 5. (Hungarian)
Auto-da-fe 6. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 6. (Hungarian)
Auto-da-fe 7. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 7. (Hungarian)
Auto-da-fe 8. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 8. (Hungarian)
Auto-da-fe 9. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Auto-da-fé 9. (Hungarian)
Autobiografija (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Önéletrajz (Hungarian)
Autoportret iz 2015. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Önarckép, 2015 - ből (Hungarian)
Balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ballada (Hungarian)
Balon (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: A lufi (Hungarian)
Baš sam zaželeo toplinu... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Éppen egy kis melegre vágytam... (Hungarian)
Bedast suncokret (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
Beseda u sumraku (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Oráció sötétedéskor (Hungarian)
Besmislen predosećaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
Bez moći Šamana (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Sámántalanodva (Hungarian)
Bez sjaja (Serbian) ⇐ Rába György :: Fénytelen (Hungarian)
Bez straha (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Félelem nélkül (Hungarian)
Bez uvijanja (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Csomagolás nélkül (Hungarian)
Bezimeni (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: A névtelen (Hungarian)
Biser što na površinama voda svetli (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A gyöngy ami a vizek szinén világít (Hungarian)
Blaženstvo (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Üdvösség (Hungarian)
Blažovanje (Molitva svetom Blažu) (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: Balázsolás (Hungarian)
Bleda sena pod kožom (Serbian) ⇐ József Attila :: A bőr alatt halovány árnyék (Hungarian) [video]
Bluza (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy blúzra (Hungarian)
Bol je to (Serbian) ⇐ József Attila :: Nagyon fáj (Hungarian) [video]
Boli (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Borba sa anđelom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Harc az angyallal (Hungarian)
Bošće (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: Batyuk (Hungarian)
Bosnia (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Bosznia (Hungarian)
Braćama i sestrama (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: A testvérekhez (Hungarian)
Brige starenja (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
Brodski-triptih (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Brodszkij-triptichon (Hungarian)
Budna slika sna sa Majom, detetom (Serbian) ⇐ Petri György :: Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (Hungarian)
C’est la vie (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: C’est la vie (Hungarian)
Cargo cult (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cargo Cult (Hungarian)
Čas žalosti (Serbian) ⇐ Rába György :: Szomorúság órája (Hungarian)
Čatrnja zore (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Hajnali kút (Hungarian)
Četrdesetjedna molitva (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Negyvenegy hiszekegy (Hungarian)
Četvrta elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Negyedik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Četvrtak, dan praznoverja: kad je najteže (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (Hungarian)
Ciganska jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Ciganska pasija (odlomak) (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Cigány passió (részlet)* (Hungarian)
Cigansko stanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
čika janko (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Čitav krug (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A teljes kör (Hungarian)
Čontvari (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csontváry (Hungarian)
čovek se cedi, prema vani (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
„Crna mađija” (Serbian) ⇐ Somlyó György :: „Fekete mágia” (Hungarian)
Crni maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fekete május (Hungarian) [video]
Crtež smrti (Serbian) ⇐ Petri György :: Halálrajz (Hungarian)
Crtež u pesku (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Homokrajz (Hungarian)
Crveni delfni me vuku (Serbian) ⇐ Kormos István :: Vonszolnak piros delfinek (Hungarian)
Cvrkut u snegu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Tücsökciripelés hóesésben (Hungarian)
Da do sunčane pruge stignem … (Serbian) ⇐ Petri György :: Hogy elérjek a napsütötte sávig… (Hungarian) [video]
Da li je moguće? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Lehető-e? (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: A mai nap (Hungarian)
Današnji dan (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
Darovi ljubavi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A szerelem ajándékai (Hungarian)
Definitivno otpisano (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végleg kihúzva (Hungarian)
Đerđu Raba (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Rába Györgynek (Hungarian)
Devojke s dinjama (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lányok dinnyével (Hungarian)
Dim (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Füst (Hungarian)
Dnevnik (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Napló (Hungarian)
Dnevniku nalik (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Naplószerűség (Hungarian)
Do kraja i nazad (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Végig és vissza (Hungarian)
Do neba rastući spomenaci (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek (Hungarian)
Do pet minuta (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Öt percig (Hungarian)
dok smo još tu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: amíg még itt vagyunk (Hungarian) [video]
Dokument (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Dokumentum (Hungarian)
Doma idem (Serbian) ⇐ Utassy József :: Hazamegyek (Hungarian)
Dosta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian) [audio]
Dotle živiš (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Ameddig élsz (Hungarian)
Dozivanje Lasla Nađa (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Nagy László megidézése (Hungarian)
Draga E. (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kedves É. (Hungarian)
Drevno pismo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Avítt levél (Hungarian)
Druga elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Druženje s detetom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Barátkozás a gyerekkel (Hungarian)
Družica (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
Dubina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mélység (Hungarian)
Duet iz Venecije (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Velencei duett (Hungarian)
Đula Juhas * (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Juhász Gyula (Hungarian)
Dušom nov jezik stvaram (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Új beszéden töröm a lelkem (Hungarian)
Dva (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian) [audio]
Dva mišljenja (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Dva portreta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian) [audio]
Dvostruki izbor (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kettős választás (Hungarian)
Egy emlék (Serbian) ⇐ Petri György :: Egy emlék (Hungarian)
Ej Šiparice (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Hej Lányok (Hungarian)
Eknaton u nebu (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Ekhnáton az égben (Hungarian)
Elegija (Serbian) ⇐ Szabó Magda :: Elégia (Hungarian)
Elegija lutalice (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A csavargó elégiája (Hungarian)
Elegija zelenog čadra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A zöld sátor elégiája (Hungarian)
Elektra (Serbian) ⇐ Petri György :: Élektra (Hungarian)
Enciklike (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Epilog (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian) [audio]
Epilog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Utóhang (Hungarian)
Epitaf rabina iz Sorije (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: A soriai rebe sírfelirata (Hungarian)
Etida bede (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nyomor etűd (Hungarian)
Etrurski sarkofag (Serbian) ⇐ Vas István :: Etruszk szarkofág (Hungarian)
Eureka (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Heuréka (Hungarian)
Euridika (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Eurydiké (Hungarian)
Exit (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Exit (Hungarian)
Februar u Gedecu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Güdüci február (Hungarian)
freska (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
Gagarin (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Gagarin (Hungarian)
Gde je… (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Hol van… (Hungarian)
Gde uzalud (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Ahol hiába (Hungarian)
Geografija (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Gilgames u pustinji (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames a sivatagban (Hungarian)
Ginseng (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Glas sa praga (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy hang a küszöbről (Hungarian)
Glas* (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Gledaj: (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Nézd: (Hungarian)
Gljivovina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Gombabor (Hungarian) [video]
Godine godine (Serbian) ⇐ Géher István :: Esztendők éve (Hungarian)
Golub skitač (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Kószagalamb (Hungarian)
Gondola smrti (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: A halálgondola (Hungarian) [video] [audio]
Gorski kraj Antarktisa (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)
Gospode moj, na tvojoj udici sam (Serbian) ⇐ Petri György :: Horgodra tűztél, uram (Hungarian)
Gosti planine (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A hegy vendégei (Hungarian)
Gotovo (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
Grad (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Grad je u pletenici kiše (Serbian) ⇐ Fodor András :: Eső cérnáiban a város (Hungarian)
Građanija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Polgária (Hungarian) [audio]
Granica (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Határ (Hungarian)
Granične linije (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Határvonalak (Hungarian)
Greh (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn (Hungarian)
Greh nevinosti (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Ártatlanság bűne (Hungarian)
Gresi vernosti (Serbian) ⇐ Fodor András :: A hűség bűnei (Hungarian)
Greška u emitovanju: prvi znak pauze (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Greške pri pranju (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Félremosásaim (Hungarian)
Grotlo (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian) [audio]
Grudi (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy mell (Hungarian)
Gutanje zlata (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Aranyevés (Hungarian)
Hans Bilov svog majstora, Franca Lista sluša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Harmonija (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Harmónia (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Hölderlin (Hungarian)
Helderlin (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian) [audio]
Heraldika (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Heraldika (Hungarian)
Hijacint… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Hyacinthos… (Hungarian)
Himna u svako doba (Serbian) ⇐ Nagy László :: Himnusz minden időben (Hungarian) [video]
Hodam (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Captatok (Hungarian)
Homo labilan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Homo labilis (Hungarian)
Hor (Serbian) ⇐ Nagy László :: Kórus (Hungarian) [video] [audio]
Hvala Ti, hvala, hvala (Serbian) ⇐ Ady Endre :: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (Hungarian) [video]
Hvalospev (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hálaének (Hungarian)
I ja dragi, i ti draga (Serbian) ⇐ Nagy László :: Én is drága, te is drága (Hungarian) [audio]
Igra sa patnjom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Játék a fájdalommal (Hungarian)
Igra zrnca prašine (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Porszemek játszadozása (Hungarian)
Ikar (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
Ikona (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Szentkép (Hungarian)
Ikra (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Ikra (Hungarian)
imperativi (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: imperatívuszok (Hungarian)
In memoriam Bele Kondora (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In memoriam P. T. (Serbian) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
Inkarnacija u srebru (Serbian) ⇐ Nagy László :: Inkarnáció ezüstben (Hungarian)
Intermeco (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Közjáték (Hungarian)
Introitus (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Introitusz (Hungarian) [audio]
Inventura (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
Inventura (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Leltár (Hungarian)
iskaz (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kimutatás (Hungarian)
Iskušenja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Ispitivanje Gilgamesa (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Gilgames faggatása (Hungarian)
Ispod suknje jedne meduze (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Ispod tratine (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Fű alatt (Hungarian)
Ispred jednog ormara (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Egy szekrény előtt (Hungarian)
Isterivanje iz Raja (Serbian) ⇐ Jékely Zoltán :: Kiűzetés a Paradicsomból (Hungarian)
Istupivši iz stvaranja (Serbian) ⇐ Podolszki József :: A teremtésből kilépve (Hungarian)
Iz beležnice jednog ekshumiranog leša (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
Iza (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Után (Hungarian)
Iza granice (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A határon túl (Hungarian)
Iza mene prošlost (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Mögöttem a múlt (Hungarian)
Iza prolaznika (Serbian) ⇐ Justus Pál :: A távozó után (Hungarian)
Iza prošlog (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: A múlt után (Hungarian)
Izložba: Remek-dela Sotone (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Tárlat: a Sátán Műremekei (Hungarian)
Između (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Között (Hungarian)
Iznad mreže (Serbian) ⇐ Várady Szabolcs :: Háló fölött (Hungarian)
Iznova (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Újfent (Hungarian)
Izvan tebe živim (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kívüled élek (Hungarian)
Ja, Ladislav Listi (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Én, Liszti László (Hungarian)
Jadrasnka elegija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adriai elégia (Hungarian)
Jastrebov pir na šušnju (Serbian) ⇐ Ady Endre :: Héja-nász az avaron (Hungarian) [video] [audio]
Jedan – dva – tri... (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Egy – kettő – három... (Hungarian)
Jedan jedini pad (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egyetlen zuhanás (Hungarian)
Jedan život jedna smrt (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Egy élet egy halál (Hungarian)
Jedna još neoblikovana pesma (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Egy még ki nem művelt zene (Hungarian)
Jedno promašeno veče – ili kasni pogovor Lile (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Egy elhibázott este - avagy Lilla kései utószava (Hungarian)
Jednog lepog dana (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
Jeretici (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Eretnekek (Hungarian)
Jesenji anziks (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Jesenski madrigal (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Őszi madrigál (Hungarian)
Jin i Jang 18. i 19. deo (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang 18. és 19. rész (Hungarian)
Jin i Jang: Citat (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Jin és Jang: Idézet (Hungarian)
Još bi (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Jubilej (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Jubileum (Hungarian)
juče su tu stajali (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Julijin grob (Serbian) ⇐ Lászlóffy Aladár :: Júlia sírja (Hungarian)
Jutarnja pesma (Serbian) ⇐ Hell István :: Hajnali ének (Hungarian) [audio]
Kad je mladi mesec kriknuo (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Mikor az újhold sikoltott (Hungarian)
Kad saznaš kako je (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Kad zima dođe (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ha jön a tél (Hungarian)
Kafa, čaj, čitanje (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Kávé, tea, olvasgatás (Hungarian)
Kako (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Milyen (Hungarian)
Kako sam te čekala? (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Hogyan vártalak? (Hungarian)
Kakva je bila (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Milyen volt… (Hungarian) [video]
Kakvo more ostrva (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Micsoda szigettenger (Hungarian)
Kaleidoskop (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Kaleidoszkóp (Hungarian)
Kamene ploče (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Kőtáblák (Hungarian)
Kameno vreme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Kőidő (Hungarian)
Kao (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Mint (Hungarian)
Kao na nekom ostrvu (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Mintha egy szigeten (Hungarian)
Karta srca (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szívtérkép (Hungarian)
Kasna jesen (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
Kiborg (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Cyborg (Hungarian)
Knez Potemkin (Serbian) ⇐ Kiss József :: A knyáz Potemkin (Hungarian)
Ko će ljubav preneti (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian) [video] [audio]
Koan (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Koan (Hungarian)
Kocke indiga (Serbian) ⇐ Tolnai Ottó :: Indigókockák (Hungarian)
Kod groba E. P. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: E. P. sírjánál (Hungarian)
Koga voliš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
Kohezija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kohézió (Hungarian)
Kolibri (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A kolibri (Hungarian)
Kolodvor (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Pályaudvar (Hungarian)
Konj umire ptice izleću (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Hungarian)
Korak po korak (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Fokról-fokra (Hungarian)
Koren (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Gyökér (Hungarian)
Korov (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Kraj dečjeg doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A gyermekkor vége (Hungarian)
Kralj Kupina (Serbian) ⇐ Nagy László :: Szederkirály (Hungarian)
Kraljicu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Királynőt (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Töredék (Hungarian)
Krhotina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Törmelék (Hungarian)
Krik (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Sikoly (Hungarian)
Kruna od papira (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Papírkorona (Hungarian)
Krvna slika (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Vérkép (Hungarian)
Kugle (Serbian) ⇐ Gulyás Pál :: Gömbök (Hungarian)
Kuli (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Kuli (Hungarian) [audio]
Kvart želuca (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Gyomornegyed (Hungarian)
Labudova pesma Folksvagena (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Volkswagenhattyúdal (Hungarian)
Laurin valcer (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Laura keringő (Hungarian)
Lebdeći kraj (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Lebegő táj (Hungarian)
Lege artis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Lege artis (Hungarian)
Legni mila (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Feküdj le kedves (Hungarian)
Lekcija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Lecke (Hungarian)
Lep je bio svet (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Szép volt a világ (Hungarian)
Letnji crtež (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Nyári rajz (Hungarian) [video] [audio]
Leto (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Levita (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Lévita (Hungarian)
Lila lasta (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Lila fecske (Hungarian) [audio]
Litanija (Na ulici u jesen…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az őszi utcán…) (Hungarian)
Litanija (U moje doba…) (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Litánia (Az én koromban…) (Hungarian) [video]
Ljubav (Serbian) ⇐ Tellér Gyula :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Szerelem (Hungarian)
Ljubav, ljubav (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Szerelem, szerelem (Hungarian)
Ljubavna pesma (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Szerelmes vers (Hungarian)
Ljubavni ciklus iz 1927-28. (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Szerelmi ciklus 1927-28-ból (Hungarian)
Ljubavnici (Serbian) ⇐ Petri György :: Szeretők (Hungarian)
Lov na vukove (Serbian) ⇐ Kormos István :: Farkasvadászat (Hungarian)
Ludi su (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Bolondok (Hungarian)
Luk zbori (Serbian) ⇐ Petri György :: A hagyma szól (Hungarian)
Mađarski rekviem (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar rekviem (Hungarian)
Majski ples (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Májusi tánc (Hungarian)
Majsko bestežinsko stanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Májusi súlytalanság (Hungarian)
Mala čuda (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Kis csodák (Hungarian)
Manjak (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Mašinske pesme (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Gépversek (Hungarian)
Maslačak (Serbian) ⇐ Karinthy Frigyes :: Pitypang (Hungarian)
Meditacija (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Među kakvim polovičnim osećajima (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Medveđi psalm (Serbian) ⇐ Nagy László :: Medvezsoltár (Hungarian)
Mefistovski naglavačke (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mefisztótágas (Hungarian)
Mesto i vreme (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Metafora (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metafore (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Metaforák (Hungarian)
Milost za vas! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Irgalmat magatoknak! (Hungarian)
Moguće je (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lehet (Hungarian)
Moj epitaf (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Sírfeliratom (Hungarian)
Moj priviđenjima blagoslovljen život (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Látomásokkal áldott életem (Hungarian)
moja ruka (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: kezem (Hungarian)
Moje drugo rođenje (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Második születésem (Hungarian)
Moje stvaralaštvo (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költészetem (Hungarian)
Moji zamršeni strahovi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kusza félelmeim (Hungarian)
Mojsije i Aron (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Mózes és Áron (Hungarian)
Molba (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Molitva Indijanca za mesečevom tišinom (Serbian) ⇐ Tornai József :: Indián a hold-csöndességét kéri (Hungarian)
Molitva za decu (Serbian) ⇐ Szabó Lőrinc :: Ima a gyermekekért (Hungarian)
Mom sinu Robertu (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Fiamnak Róbertnek (Hungarian)
Monolog (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Monológ (Hungarian)
Monolog oveštale žene sahibije cirkusa (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: A vén cirkuszosné monológja (Hungarian)
Most (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Híd (Hungarian)
Moto (Ako umrem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ha meghalok…)* (Hungarian)
Moto (Moju knjigu posvećujem siromašnima….)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Könyvemet a szegényeknek ajánlom…)* (Hungarian)
Moto (Oj živote, na leđima...)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Ó élet, ki hátamon…)* (Hungarian)
Moto (Podelio sam sebe…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Szétosztottam magam…)* (Hungarian)
Moto (Šta da ti donesem…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mit hozzak néked…)* (Hungarian)
Moto (Svakome sam…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Mindenki ismerőse…)* (Hungarian)
Moto (Žarom tvog pogleda…)* (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mottó (Pillantásod tüzével…)* (Hungarian)
Mrtav lađar (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Halott hajós (Hungarian)
Muza (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Múzsa (Hungarian)
Muze se opraštaju (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Búcsúznak a múzsák (Hungarian)
Na crvenom snegu (Serbian) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
Na hridinama stvarnosti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A valóság gránitszirtjein (Hungarian)
Na istom ležaju (Serbian) ⇐ Ratkó József :: Egy ágyon, egy kenyéren (Hungarian)
Na kraju sveta (Serbian) ⇐ Bella István :: A világ végén (Hungarian)
Na kratko rezan film* (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Na marginu jedne tajne (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian) [audio]
Na nju su se zvezde slepile (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Ráragadtak a csillagok (Hungarian)
Na presvlaci neba (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Az égbolt kárpitján (Hungarian)
Na prstima (Serbian) ⇐ Beney Zsuzsa :: Lábujjhegyen (Hungarian)
Na sušnom polju mog duha (Serbian) ⇐ Babits Mihály :: [Lelkem kiszikkadt mezején...] (Hungarian)
Na sve strane razišlim prstima (Serbian) ⇐ Bella István :: Szanaszét széledt ujjaimmal (Hungarian)
Na tresetištu (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Na zidove prokopa napisano (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Az aknavájatok falára írva (Hungarian)
Nade uvek ima (Serbian) ⇐ Örkény István :: Mindig van remény (Hungarian)
Nadgrobna pesma (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Sírvers (Hungarian)
Naglavačke (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Tótágas (Hungarian)
[Naposletku ipak bi…] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Végre mégis csak jó…] (Hungarian)
Naprava (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Napušteni (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
Naučila sam lekciju (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: A leckét megtanultam (Hungarian)
Nauka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: A tudomány (Hungarian)
Ne bojte se od kera (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Ne féljetek a kutyától (Hungarian)
Ne mogu zahtevati (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Nem kérhetem (Hungarian)
Ne treba se prestrašiti (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Nem kell megrémülni (Hungarian)
Nebo i zemlja (Serbian) ⇐ Nagy László :: Ég és föld (Hungarian)
Nečeg nigde nema (Serbian) ⇐ Váci Mihály :: Valami nincs sehol (Hungarian) [video]
Nek te ne smrt osveži (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Ne a halál frissítsen fel (Hungarian)
Neka ispričajmo (Serbian) ⇐ Tornai József :: Hadd mondjuk el (Hungarian)
Neka nema uspomena (Serbian) ⇐ Földes Sándor :: Ne legyen emlék (Hungarian)
Neki drugi zakon (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egy másik törvény (Hungarian)
Nekim mrziteljima (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Egynémely gyűlölködőkhöz (Hungarian)
Neko se za mene molio (Croatian) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
Nemoj s njim ni pričati! (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szóba se állj vele! (Hungarian)
Nemoj se sablazniti! (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Ne botránkozz! (Hungarian)
Nemušt (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Anyanyelvtelen (Hungarian)
Nepomično (Serbian) ⇐ Toldalagi Pál :: Egyhelyben (Hungarian)
Nerazumljiva slika (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Érthetetlen kép (Hungarian)
Nestašluci (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Csínytevések (Hungarian)
Ni potomak, ni sretan predak (Serbian) ⇐ Ady Endre :: Sem utódja, sem boldog őse (Hungarian) [audio]
Ni to nije (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Ez sem (Hungarian)
Ni-znaci (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Sem-jelek (Hungarian)
Noćna pesma mučenika (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mártír éji dala (Hungarian)
Noću jesenje ravnodnevnice (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Az őszi napéjegyenlőség éjszakáján (Hungarian)
Nomadi (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Barangoló törzsek (Hungarian)
Nostalgija (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Nosztalgia (Hungarian)
Nov maj (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Új május (Hungarian)
Nova era (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Új korszak (Hungarian)
Nož za kalemljenje (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Kacorkés (Hungarian)
O filozofiji (Serbian) ⇐ Petri György :: A filozófiáról (Hungarian)
O grožđu i ostalim slastima (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A szőlőről és más örömökről (Hungarian)
O mojoj bubamari (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
O, što tako kasno... (Serbian) ⇐ Kiss József :: Ó, mért oly későn... (Hungarian)
Obeležen (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A megbélyegzett (Hungarian)
Obešen(o) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: (F)elkötve (Hungarian)
Obično ujutro dolaziš (Serbian) ⇐ Petri György :: Reggel szoktál jönni (Hungarian)
Oboje ljudski (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Mindkettő emberül (Hungarian)
Obožavanje vrućeg vetra (Serbian) ⇐ Nagy László :: A forró szél imádata (Hungarian)
Obris (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Körvonal (Hungarian)
Obrtnici (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mesteremberek (Hungarian)
Oči u oči (Serbian) ⇐ Fodor András :: Szemtől-szembe (Hungarian)
Očima zarobljenika (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
Oda (Serbian) ⇐ József Attila :: Óda (Hungarian) [video]
Oda nedoumice (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Tétova óda (Hungarian) [video]
Odgovor (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A válasz (Hungarian)
Odvažni su (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Elszánt emberek (Hungarian)
Ograđivanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Elhatárolódás (Hungarian)
Ohrabrenje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Bíztatás (Hungarian)
Okamenjenost (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Megkövülés (Hungarian)
Okrilje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Okrugli žig (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Körpecsét (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Októberi vers (Hungarian)
Oktobarska pesma (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Októberi ének (Hungarian)
Omaž (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Hommage (Hungarian)
Ona prava (Serbian) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
Ona sa 15 godina (Serbian) ⇐ Petőcz András :: A 15 éves lány (Hungarian)
onog (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: azon (Hungarian)
Opaske uz reči (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kommentár a szavakhoz (Hungarian)
Opčinjavanje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ráolvasás (Hungarian)
Oplakivanje Bika (Serbian) ⇐ Devecseri Gábor :: Bikasirató (Hungarian)
Oporuka (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Végrendelet (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Búcsú (Hungarian)
Oproštaj (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Búcsú (Hungarian) [video]
oproštaj letelice od papira (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő búcsúja (Hungarian) [video]
Orfej i Euridika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Orpheusz és Eurüdiké (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nyolc sor (Hungarian)
Osam redova (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Nyolc sor (Hungarian)
Osećaj nedostatka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Hiányérzet (Hungarian)
Osma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Nyolcadik ecloga (Hungarian)
Ostaju svi... (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Mindenki marad... (Hungarian)
Ostalo je samilost (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
Ostani sa mnom (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Hagyaték (Hungarian)
Ostavština (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Otelovi se (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Testet ölt (Hungarian)
Ovo jutro (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Ez a reggel (Hungarian)
pa kome pričam (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: hát kinek beszélek (Hungarian)
Pantomime (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Pantomimek (Hungarian)
Paralele (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Párhuzamosok (Hungarian)
Patnja u Ravensbriku (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Ravensbrücki passió (Hungarian) [audio]
Penelopa (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Pénelopé (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Költemény (Hungarian)
Pesma (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Ének (Hungarian)
Pesma knjiga iz Pataka (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A pataki könyvek éneke (Hungarian)
Pesma lutalice (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Csavargóének (Hungarian)
Pesma mojih pesama (Serbian) ⇐ Nagy László :: Verseim verse (Hungarian)
Pesma o raznolikosti puteva (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Pesma o zakonima (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Vers a törvényekről (Hungarian)
Pesma po drevnom ugledu (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Vers ódon mintára (Hungarian)
Pesma u zagradi Op. 12. (Serbian) ⇐ Petőcz András :: Zárójel vers Op. 12. (Hungarian)
Pesma uz vino (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Bordal (Hungarian)
Pesnikova čaša (Serbian) ⇐ Nagy László :: A költő pohara (Hungarian)
Pet Geret uvežbava svoj poziv (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Pat Garrett hivatását gyakorolja (Hungarian)
petrijev penzum (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: petri penzum (Hungarian) [video]
Pigmalion (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pygmalion (Hungarian)
Pisamce na krila gara (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Levélféle pernyeszárnyakra (Hungarian)
Pisanje (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Az írás (Hungarian)
Pismo voljenoj (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Levél a hitveshez (Hungarian) [video]
Pitoma noga ili "kad već ekshumiramo" (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Kezes láb avagy "ha már exhumálunk" (Hungarian)
Plačna-šerna Marija (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Síró-kacsintó Mária (Hungarian)
Plamen sveća reče (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A gyertyaláng szól (Hungarian)
Ples leptira (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Lepketánc (Hungarian)
Ples ljubavi (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Szerelmek tánca (Hungarian)
Pljuštavo neprekidno pismo (Croatian) ⇐ Kaffka Margit :: Záporos, folytonos levél (Hungarian)
Podsećanje na moj životopis (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Pályám emlékezete (Hungarian)
Pogodba (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Alku (Hungarian)
Pohvala (Serbian) ⇐ Fodor András :: Dicséret (Hungarian)
Ponovo lavirint (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Újra a labirintus (Hungarian)
Ponuđeno primirje (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Felajánlott béke (Hungarian)
Popovi nakaradnih religija (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Torz vallások papjai (Hungarian)
Pored susednog stola (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
Poruka bake Meri iza svoje smrti (Serbian) ⇐ Kemenczky Judit :: Märy nagymama üzenete halála után (Hungarian)
Posle kiše (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: Eső után (Hungarian)
Poslednja žalopojka (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
Poslednje pitanje (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Utolsó kérdés (Hungarian)
Poslednje veče (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az utolsó este (Hungarian)
Poslednji letopis (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Post-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Post-existentia (Hungarian)
Postoji država (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: Van egy ország (Hungarian)
Postrojavanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Sorakozó (Hungarian)
Potonula zemlja (Serbian) ⇐ Hervay Gizella :: Elsüllyedt föld (Hungarian)
Potpaljivači (Serbian) ⇐ Fodor András :: Gyújtogatók (Hungarian)
Potpuna konfuzija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Poverenje (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Povezanost (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Kötés (Hungarian)
Povod za razvod (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
Povodom jedne pojave (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
Pozan struk cveta na grob Ilone Legeze (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
Pozdrav iz daljine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Távoli üdvözlet (Hungarian)
Pradedova čaša (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ükapám pohara (Hungarian)
Praznik (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Ünnep (Hungarian)
Pre-egzistencija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Prae-existentia (Hungarian)
Predomišljanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Morfondírozás (Hungarian)
Prekoračila prag vrta (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Belépett a kerti ajtón (Hungarian)
Prelazak (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az átkelés (Hungarian)
Preobražaj (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Pretnja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Pretnje (Serbian) ⇐ Nagy László :: Fenyegetések (Hungarian)
Prevera (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Tagadó (Hungarian)
Priča (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian) [audio]
Priča kuvanog vina (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A forralt bor meséje (Hungarian)
Priče letelice od papira 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 1. (Hungarian)
priče letelice od papira 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 2. (Hungarian)
priče letelice od papira 3. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 3. (Hungarian)
priče letelice od papira 4. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 4. (Hungarian)
priče letelice od papira 5. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: a papírrepülő meséi 5. (Hungarian)
Prijateljici (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Barátnőmnek (Hungarian)
Primer i preklinjanje (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Példa és könyörgés (Hungarian)
Prisećanje trubadura na jednog kralja (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A dalnok egy királyra emlékezik (Hungarian)
Privlačenje (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Pročitao dve knjige o teoriji muzike (Serbian) ⇐ Csehy Zoltán :: Elolvasott két zeneelméleti könyvet (Hungarian)
Procvetala ruka (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A kivirágzott kéz (Hungarian)
Prolog (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Prológus (Hungarian)
Prolog – jednoj praizvedbi (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Prológus - egy ősbemutatóhoz (Hungarian)
Prosjak ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem koldusa (Hungarian)
Prospero domišlja (Serbian) ⇐ Géher István :: Prospero tűnődik (Hungarian)
Protu-elegija, mojoj rodnoj kući (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Ellen-elégia, szülőházamnak (Hungarian)
Prozori (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Ablakok (Hungarian)
Prskalica (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Csillagszóró (Hungarian)
Prva elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Első bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Prvi bioskop (Serbian) ⇐ Bella István :: Az első mozi (Hungarian)
Prvi čovek (Serbian) ⇐ Pinczési Judit :: Az első ember (Hungarian)
Prvo jutro (Serbian) ⇐ Spiró György :: Az első reggel (Hungarian)
Prvo napastovanje Bonfido Gatija (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Bonfido Gatti első megkísértése (Hungarian)
Psalmus Eroticus (Serbian) ⇐ Somlyó György :: Psalmus Eroticus (Hungarian)
Ptice (Serbian) ⇐ Jobbágy Károly :: Madarak (Hungarian)
Pun mesec (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Pustinja ljubavi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A szerelem sivataga (Hungarian) [audio]
Putovanje tokom Božićnih praznika (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Adventi utazás (Hungarian)
Rađanje galame (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: A lárma születése (Hungarian)
Radosti (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Örömök (Hungarian)
Ragnarek (Serbian) ⇐ Tóth Imre :: Ragnarök (Hungarian)
Rasna vila (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Fajtündér (Hungarian)
Rastanak (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Az elválók (Hungarian)
Razbistravanje (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Razglednice (1 - 2) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (1-2) (Hungarian) [audio]
Razglednice (3 - 4) (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Razglednicák (3-4) (Hungarian) [video] [audio]
Razgovor cvetova (Serbian) ⇐ Sárközi György :: Virágok beszélgetése (Hungarian)
Razgovor sa vetrom (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Beszélgetés a széllel (Hungarian)
Reč oproštaja (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Búcsúszó (Hungarian)
Recept harmoničnog života (Serbian) ⇐ Eörsi István :: A harmonikus élet receptje (Hungarian)
Reči na ploči škriljca (Serbian) ⇐ Bella István :: Szavak a palatáblán (Hungarian)
Recitator (Serbian) ⇐ Nagy László :: A versmondó (Hungarian)
Rekao sam jednoj devojci: (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mondtam egy lánynak: (Hungarian)
Rekvijem za jednom ženom (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Requiem egy asszonyért (Hungarian)
Relativan grad (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: A relatív város (Hungarian)
Replika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Replika (Hungarian)
Rezbar ružinog drveta (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Aki rózsafát farag (Hungarian)
Ribe u mreži (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Halak a hálóban (Hungarian)
Riđobradi (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: A Rőtszakállú (Hungarian)
Robovi (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Rabszolgák (Hungarian)
Roda (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Gólya (Hungarian)
Rođenje (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Születés (Hungarian)
Romansa (Serbian) ⇐ Forbáth Imre :: Románc (Hungarian)
Rukopis Baha (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Bach kézírása (Hungarian)
Ruku daj (Serbian) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian) [audio]
[S krvlju i crnim rešetkama] (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: [Vérrel és fekete ráccsal] (Hungarian)
S tobom sam (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
Sahrana u jesen (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Samo janje (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak a bárány (Hungarian) [video]
Samo mala Tit*… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Csak kis Tit… (Hungarian)
Samo mi… (Serbian) ⇐ Fodor András :: Csak mi… (Hungarian)
Samo osoba (Serbian) ⇐ Petri György :: Csak egy személy (Hungarian)
Samohod (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian) [audio]
San (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
San a Ciganskom gradu (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: Álom a Cigányvárosról (Hungarian)
Saslušanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kihallgatás (Hungarian)
Savez (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Szövetség (Hungarian)
Sebi odgovori (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Magadnak felelj (Hungarian)
Sećajte se ga! (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Emlékezzetek rá! (Hungarian)
Sećaš li se još? (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emlékszel- még? (Hungarian)
Sedma ecloga (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Hetedik ecloga (Hungarian) [video]
Senka smrti 1. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 1. (Hungarian) [video]
Senka smrti 2. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 2. (Hungarian) [video]
Senka smrti 3. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 3. (Hungarian) [video]
Senka smrti 4. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 4. (Hungarian) [video]
Senka smrti 5. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 5. (Hungarian) [video]
Senka smrti 6. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 6. (Hungarian) [video]
Senka smrti 7. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 7. (Hungarian) [video]
Senka smrti 8. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 8. (Hungarian) [video]
Senka smrti 9. (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Halál árnyéka 9. (Hungarian) [video]
Šetnja na ledu (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Jégséta (Hungarian)
Šezdesetšest stepenica Omara Khajama (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka (Hungarian)
Sicilajska odbrana (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szicílai védelem (Hungarian)
Simboli (Štanze) (Croatian) ⇐ Babits Mihály :: Szimbólumok (Stanzák) (Hungarian)
Sininen hetkinen (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Sininen hetkinen (Hungarian)
Sinkopa ničega (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A semmi szinkópája (Hungarian)
Siromah Jorik (Serbian) ⇐ Kormos István :: Szegény Yorick (Hungarian)
Sjaji, Margita (Serbian) ⇐ Szabédi László :: Csillogj, Margitka (Hungarian)
Sklapajuća opscena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Záródó délibáb (Hungarian)
Skromna romansa (Serbian) ⇐ Vozári Dezső :: Szerény románc (Hungarian)
Skut (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Fátyol (Hungarian)
Slava mrtve tačke (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: A mélypont ünnepélye (Hungarian)
Slepa trka (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Vakvágta (Hungarian)
Slika života (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Létkép (Hungarian)
Slobodne vežbe 1. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 1. (Hungarian)
Slobodne vežbe 2. (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Szabad gyakorlatok 2. (Hungarian)
Smanjivanje (Serbian) ⇐ Déri Balázs :: Fogyatkozás (Hungarian)
Smešno malo mesto (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Nevetségesen kicsi hely (Hungarian)
Smotak (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Tekercs (Hungarian)
Smrću kažnjavaju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Halállal büntetnek (Hungarian)
Sneži (Serbian) ⇐ Benjámin László :: A hóesésben (Hungarian)
Soba do neba rastućih spomenaka (Serbian) ⇐ Jancsó Noémi :: Az égig érő nefelejcsek szobája (Hungarian)
Sobu tegli (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Egy szobát hordoz (Hungarian)
Sodavoda (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Szikvíz (Hungarian)
Spev gavrana (Serbian) ⇐ Áprily Lajos :: Holló-ének (Hungarian) [video]
Sporo je hodala žaba od kamena* (Croatian) ⇐ Weöres Sándor :: A kő-béka lassan ment* (Hungarian) [video]
Srebrni most (Serbian) ⇐ Utassy József :: Ezüsthíd (Hungarian) [video]
Sredstvo za stišavanje boli (Serbian) ⇐ Fellinger Károly :: Fájdalomcsillapító (Hungarian)
Sretna je ta šibica (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Boldog a gyufa (Hungarian)
St.-ova poslednja malina (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: St. utolsó málnája (Hungarian)
Stado Boga Marsa (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Marsisten nyája (Hungarian)
Stairway to heaven (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Stairway to heaven (Hungarian)
Stare, izbledele monete (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Régi, megfakult érmék (Hungarian)
Starost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Öregség (Hungarian)
Stavrogin se oprašta (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian) [video] [audio]
Stavrogin se vraća (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian) [audio]
Stepenice ni gore, ni dole (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Lépcsők se föl, se le (Hungarian)
Stigme (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Stopama mađarskih školaraca (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Magyar deákok nyomában (Hungarian)
Strah (Serbian) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
Stratište zimi (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian) [audio]
Stvarnost praznine (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A semmi valósága (Hungarian)
Sud (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
Suknja od bisera (Serbian) ⇐ Nagy László :: Gyöngyszoknya (Hungarian)
Sumnjičav kos (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: A kételkedő rigó (Hungarian)
Suprugo moja... (Serbian) ⇐ Kosztolányi Dezső :: Én feleségem... (Hungarian)
Susreti (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Sutra je pomerena (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Svaka pahuljica snega (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Minden hópehely (Hungarian)
Svaki sat je stao (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Minden óra megállt (Hungarian)
Svakodnevnice sa nešto začina (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Hétköznapok némi fűszerrel (Hungarian)
Svet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
Svet igara (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Játékvilág (Hungarian)
Svima (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Mindenkihez (Hungarian)
Svisni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Szakadj bele (Hungarian)
Ta mala luč (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
Tajanstveno (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Titokzatos (Hungarian)
tanane raspukline stabilitet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: hajszálrepedések stabilitás* (Hungarian) [video]
tapkanje u mestu (Serbian) ⇐ Gyukics Gábor :: helybenjárás (Hungarian)
Tas vage (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A mérleg serpenyője (Hungarian)
Tebe više nigde nema (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: Te már sehol se vagy (Hungarian)
Tebi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
Tek drška stolice (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csak a szék (Hungarian)
Tek ona svetlost (Serbian) ⇐ Bella István :: Csak az a fény (Hungarian)
Teoretski pejzaž kao alegorija (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Elméleti tájkép mint allegória (Hungarian)
Ti, ko noću pevaš (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Te, ki az éjben énekelsz (Hungarian)
Tih očaj (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Csöndes kétségbeesés (Hungarian)
Tiha mala balada (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Halk kis ballada (Hungarian)
Time Generator (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Time Generator (Hungarian)
Tiranin (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A diktátor (Hungarian)
Tišina (Serbian) ⇐ Bella István :: Csönd (Hungarian)
tišina prostora (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: terek csendje (Hungarian)
Tišina trajnosti krika (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kiáltásnyi csönd (Hungarian)
to (Serbian) ⇐ Erdős Virág :: ez (Hungarian) [video]
Tokom jednog života (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Egy életen keresztűl (Hungarian)
Toliko pljušti (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: Annyira zuhog (Hungarian)
Trebalo bi krenuti (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: El kéne indulni (Hungarian)
Treća elegija iz Bornholma (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Harmadik bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Treća simfonija (Serbian) ⇐ Weöres Sándor :: Harmadik szimfónia (Hungarian) [audio]
Treća zadnja reč Isusa (Serbian) ⇐ Simon Balázs :: Jézus harmadik utolsó szava (Hungarian)
Treće računanje vremena (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: A harmadik időszámítás (Hungarian)
Trećeg dana počeo je padati sneg (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: A harmadik nap esni kezdett a hó (Hungarian)
Tričarija (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Csecse-becse (Hungarian)
Triolet (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Triolett (Hungarian)
Trščar (Serbian) ⇐ Fekete István :: Nádas (Hungarian) [video]
Trubadur se oprašta od svoje Kraljice (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A trubadúr elköszön Királynőjétől (Hungarian)
Tu i sad (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Itt és most (Hungarian)
Tu i tamo/ Četrdeset mojih cigara (Serbian) ⇐ Tandori Dezső :: Itt, ott / Negyven cigarettám (Hungarian)
Tvoje oči su me najduže volele (Serbian) ⇐ Nadányi Zoltán :: A két szemed szeretett legtovább (Hungarian)
U dva reda (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
U gvozdenocrnoj srpskoj noći (Serbian) ⇐ Justus Pál :: Vasfekete szerb éjszakában (Hungarian)
U istrajnom hodu (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Kitartó menetelésben (Hungarian)
U jednom smeru (Serbian) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
U kući sa bardakom (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A bokályos házban (Hungarian)
U martu na doku (Serbian) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
U naše doba (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
U početku (Varijanta A) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kezdetben (A változat) (Hungarian)
U početku (Varijanta B) (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Kedetben (B változat) (Hungarian)
U početku je (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Kezdetben van (Hungarian)
U predjesenskoj tišini (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Őszülő csendben (Hungarian)
U sablje obučen tulipan (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Kardokba öltözött tulipán (Hungarian)
U spomen Bleza Paskala (Serbian) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
U spomen F. M. Dostojevskog (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian) [audio]
U tom polumraku (Serbian) ⇐ Bella István :: Ebben a félhomályban (Hungarian)
U zadnje vreme (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Újabban (Hungarian)
U zemlji plovi (Serbian) ⇐ Balla Zsófia :: Úszik a földben (Hungarian)
Učenje o ljubavi (Serbian) ⇐ Baranyi Ferenc :: Tanítás a szerelemről (Hungarian)
Udar (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Uljem uprljana noć (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Az éjszaka olajszennyeződése (Hungarian)
Uloge (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Szerepek (Hungarian)
Umesto ars poetike (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: Ars poetica helyett (Hungarian)
Unesi (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Upozorenje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Intelem (Hungarian)
Upozorenje I. II. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Usiljeni marš (Serbian) ⇐ Radnóti Miklós :: Erőltetett menet (Hungarian) [video]
Uvažen gost (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Illusztris vendég (Hungarian)
Uzdah slepca (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: A vak sóhaja (Hungarian)
Uzvik u proleće (Serbian) ⇐ Kassák Lajos :: Kiáltás a tavaszban (Hungarian)
Varijacija (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: Variáció (Hungarian)
Varijacije na jednu temu. (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Változatok egy témára (Hungarian)
Varijacije na nema (Serbian) ⇐ Bágyoni Szabó István :: Variációk a nincsre (Hungarian)
Varijacije na otrcanu frazu (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Változatok egy közhelyre (Hungarian)
Varvarska molitva (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár imádság (Hungarian)
Već me ne voliš (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Már nem szeretsz (Hungarian)
Veče furundžije (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A kályhacsináló estéje (Hungarian)
Večernji odbrambeni govor neženje (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Večernji razgovor (Serbian) ⇐ Szenes Anikó :: Esti beszélgetés (Hungarian)
Večna Ana (Serbian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Vedro (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Derűs (Hungarian)
Velik dan (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nagynap (Hungarian)
Veliki petak (Serbian) ⇐ Demény Ottó :: Nagypéntek (Hungarian)
Venac (Serbian) ⇐ Illyés Gyula :: Koszorú (Hungarian) [audio]
Venac od reči na grob Otilije Šolti (Serbian) ⇐ Petri György :: Szókoszorú Solt Ottilia sírjára (Hungarian)
Vernost (Serbian) ⇐ Tóth Judit (Judit Guillaume) :: Hűség (Hungarian)
Verovao sam, stićićeš (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Azt hittem, megérkezel (Hungarian)
Verujem (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
Verujem u iskupitelju (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a megváltóban (Hungarian)
Verujem u vasioni (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Hiszek a világmindenségben (Hungarian)
Vidim plavu lampu u gibanju (Serbian) ⇐ Csoóri Sándor :: Látok kék lámpát lengeni (Hungarian)
Vijanje (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Kergetőzés (Hungarian)
Vječna Ana (Croatian) ⇐ Juhász Gyula :: Anna örök (Hungarian) [video]
Vodeno čudo** (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
Vodozemna neman (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Kétéltű szörny (Hungarian)
Voleo bih da ostavim (Serbian) ⇐ Petőfi Sándor :: Szeretném itthagyni (Hungarian)
Volim maglu (Serbian) ⇐ Fekete István :: Szeretem a ködöt (Hungarian)
Vreme izbačen iz koloseka (Serbian) ⇐ Fekete Vince :: Kizökkent idő (Hungarian)
Vreme svetla (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Fényidő (Hungarian)
Vrteška, No. II. (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A körhinta, No. II. (Hungarian)
Vrtlar biću (Serbian) ⇐ József Attila :: Kertész leszek (Hungarian) [audio]
Za čitaoca (Serbian) ⇐ Szabó T. Anna :: Au lecteur (Hungarian)
Za jednom izgubljenog (Serbian) ⇐ Hárs Ernő :: Ki egyszer elveszett (Hungarian)
Za moj rođendan (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: Születésnapomra (Hungarian)
Za ponavljanje (Serbian) ⇐ Petri György :: Mondogatnivaló (Hungarian)
za rastanak (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: válásra (Hungarian)
Za tobom lutam (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Utánad kószálok (Hungarian)
Za zagovornika (Serbian) ⇐ Györe Balázs :: A szólamvezetőre (Hungarian)
Žablje oko (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Békaszem (Hungarian)
Začarani dvorac (Serbian) ⇐ Nagy László :: Elvarázsolt kastély (Hungarian)
Zadatak (Serbian) ⇐ Székely János :: Feladat (Hungarian)
Zadovoljština (Serbian) ⇐ Eörsi István :: Elégtétel (Hungarian)
Zadržavanje (Serbian) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
Zamislimo (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Képzeljük el (Hungarian)
Zanos (Serbian) ⇐ Juhász Ferenc :: Mámor (Hungarian)
Zar verujete (Serbian) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Zasenjeno (Serbian) ⇐ Podolszki József :: Leárnyékolt (Hungarian)
Zaspala si u vozu (Serbian) ⇐ Acsai Roland :: Elaludtál a vonaton (Hungarian)
Zavet (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Fogadalom (Hungarian)
Zdenac dubine prošlosti (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Múltmélyi kút (Hungarian)
Železne kopče (Serbian) ⇐ Rab Zsuzsa :: Vaspántok (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kívánság (Hungarian)
Želja (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Zemlja bajki (Serbian) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video] [audio]
zemlja nebo cesta voda (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: a föld az ég az út a víz (Hungarian)
Žena u zelenom ruhu (Serbian) ⇐ Choli Daróczi, József :: A zöldruhás asszony (Hungarian)
Ženka (Serbian) ⇐ Lennert Móger Tímea :: Nőstény (Hungarian)
Žensku, ako joj je šezdesetpet… (Serbian) ⇐ Petrőczi Éva :: A nőcit, hogyha hatvanöt… (Hungarian)
Zima (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Tél (Hungarian) [video]
Zimski (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Životopis (Serbian) ⇐ Cseke Gábor :: Életrajz (Hungarian)
Životopis ljubavi (Serbian) ⇐ Pethes Mária :: A szerelem életrajza (Hungarian)
Zlatna kiša (Serbian) ⇐ Ferencz Győző :: Aranyeső (Hungarian)
Zločin i ispaštanje (Serbian) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian) [audio]
Zmaj i njegov križar (Serbian) ⇐ Szécsi Margit :: A sárkány és lovagja (Hungarian)
Žmureći (Serbian) ⇐ Fodor András :: Félszemmel (Hungarian)
Znaci (Serbian) ⇐ Jász Attila :: Jelek (Hungarian)
Znaj, tamo sam ostala (Serbian) ⇐ Hajnal Anna :: Tudd, mindig ott maradtam (Hungarian)
Znaš da oprosta nema (Serbian) [video]József Attila :: Tudod, hogy nincs bocsánat (Hungarian) [video]
žoci (Serbian) ⇐ Röhrig Géza :: zsoci (Hungarian)
Zora (Serbian) ⇐ Szilágyi Domokos :: Hajnal (Hungarian)
Zveckaj (Serbian) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Zver (Serbian) ⇐ Rákos Sándor :: Vadállat (Hungarian)
Zvezda je iznad tebe (Serbian) ⇐ Garai Gábor :: Fölötted egy csillag (Hungarian)
Zvonara (Serbian) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap