The page of Arany János, Hungarian Works

Image of Arany János
Arany János
(1817–1882)

Works

A dalnok búja (Slovak)
A fülemile (Italian)
A gyermek és szivárvány (Slovak)
A kép-mutogató (Estonian)
A költő hazája [video] (Slovak)
A lejtőn (French)
A méh románca (Slovak)
A rab gólya (Slovak)
A rablelkek (German)
A régi panasz (German)
A szegény jobbágy (Slovak)
A tudós macskája (Slovak)
A varró leányok (Slovak)
A világ (German)
Ágnes asszony (Estonian, Slovak)
Árva fiú (Slovak)
A tölgyek alatt [audio] (German)
A walesi bárdok [audio] (German, English, Estonian, Croatian, Portuguese)
Az egri leány (Estonian)
Barátomhoz (German)
Bor vitéz (Estonian)
Cilinder (English, French)
Civilizáció (German, English)
Családi kör (German, English, Slovak)
Cynismus (German)
Dante (Slovak)
Emlények [audio] (German)
En philosophe (German)
Enyhülés (English, Slovak)
Epilogus (German, Polish)
Évek, ti még jövendő évek [video] (Slovak)
Évnapra (German)
Ez az élet... (German)
Fiamnak (English, Slovak)
Hajnali kürt (Slovak)
Harminc év mulva (German)
Híd-avatás [audio] (Czech, German, Estonian, Polish)
Itthon (Slovak)
Kosmopolita költészet (Czech, English)
Letészem a lantot [video] (German, English, Slovak)
Levél Jókaihoz (German)
Magányban (German)
Mátyás anyja (Czech, Estonian, Romanian, Slovak)
Meddő-órán (German)
Mindvégig (German)
Mit csinálunk? (German)
Népdal [audio] (Estonian)
Oh! Ne nézz rám… (Slovak)
Ősszel [video] (German, English, Slovak)
Reg és est (Slovak)
Rege a csodaszarvasról [video] [audio] (English)
Reményem (Slovak)
Rozgonyiné (Estonian, Slovak)
Szibinyáni Jank (Estonian)
Szőke Panni (Estonian, Slovak)
Szondi két apródja [audio] (German, English, Estonian, Slovak)
Tamburás öreg úr (German)
Temetőben (German)
Tengeri-hántás (Estonian)
Tetemre hívás (Estonian, Slovak)
Török Bálint (Estonian)
V. László (Czech, Estonian, Slovak)
Válasz Petőfinek (German, English)
Vásárban (German)
Visszatekintés (German, English)
Vojtina ars poétikája (részlet) (English)
Vörös Rébék [video] (Estonian)
Zách Klára (German, Estonian, Slovak)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap