The page of Zagajewski, Adam, Works translated to Czech

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Works

1969 {Novotná, Jarmila} (1969 [video])
Jet do Lvova {Lehárová, Daniela } (Jechać do Lwowa)
Majestát snu {Novotná, Jarmila} (Majestat snu)
Město ve kterém bych chtěl bydlet {Novotná, Jarmila} (Miasto w którym chciałabym zamieszkac)
Mystika pro začátečníky {Novotná, Jarmila} (Mystyka dla początkujących)
Pokoj {Novotná, Jarmila} (Pokój)
Psát polsky {Zatloukal, Jiří} (Pisać po polsku)
Staršímu bratrovi {Novotná, Jarmila} (Starszemu bratu)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap