Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Romanian

(Cântec) {Bandi András} ((Ének) ) – Farkas Árpád
(Dragostea poetului e foc de paie…) {Bandi András} ((Költő szerelme szalmaláng…)) – József Attila
(Oracol) {Bandi András} ((Jóslat) ) – Farkas Árpád
A doua elegie din Bornholm {P. Tóth Irén} (Második bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
A treia {Bandi András} (A harmadik) – Pilinszky János
Abecedarul tălmăcirii și răstălmăcirii {P. Tóth Irén} (ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről) – Kosztolányi Dezső
Acum şi aici {Bandi András} (Itt és most) – Pilinszky János
Aer vreau! {Bandi András} (Levegőt! [video] has audio) – József Attila
Agonia christiana {P. Tóth Irén} (Agonia christiana) – Pilinszky János
aici stăteau ieri {P. Tóth Irén} (itt álltak tegnap) – Pintér Tibor
Ajunge {P. Tóth Irén} (Elég has audio) – Pilinszky János
Albastrul de seară {P. Tóth Irén} (Az esti kék) – Pintér Tibor
Am învăţat lecţia {Bandi András} (A leckét megtanultam) – Hervay Gizella
Amenințare {P. Tóth Irén} (Fenyegetés) – Sebestyén Péter
Amintire {Bandi András} (Emlék) – Radnóti Miklós
Amor {P. Tóth Irén} (Ámor) – Kondor Béla
Anexă {Bandi András} (Csatolmány) – Markó Béla
Aniversare {Bandi András} (Születésnapomra has audio) – József Attila
Anna pe veci {Bandi András} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Apelu {Alenxandru Jurcan} (Szózat) – Vörösmarty Mihály
Apocrif {P. Tóth Irén} (Apokrif [video] has audio) – Pilinszky János
Ascultă-mă {P. Tóth Irén} (Ide hallgass) – Dsida Jenő
Astfel am semnalat {P. Tóth Irén} (Ekképp jeleztem) – Petri György
Auschwitz {P. Tóth Irén} (Auschwitz) – Pilinszky János
Autoportret din 1944 {Bandi András} (Önarckép 1944-ből) – Pilinszky János
avionul de hârtie {P. Tóth Irén} (a papírrepülő búcsúja [video]) – Sebestyén Péter
Balonul {Bandi András} (A lufi) – Röhrig Géza
Barză {Bandi András} (Gólya) – Csoóri Sándor
Bătrânii {Bandi András} (A vének) – Farkas Árpád
Bătrânul Dumnezeu {Bandi András} (A megvénhedt Isten) – Petőcz András
Bogcele {Bandi András} (Batyuk) – Röhrig Géza
Buruieni {P. Tóth Irén} (Gizgaz) – Pilinszky János
Calul moare, păsările îşi iau zborul (fragment) {Volceanov, George} (A ló meghal a madarak kirepülnek (Nyitó részlet)) – Kassák Lajos
Camera cu vedere spre mare {Bandi András} (A tengerre néző szoba) – Petőcz András
Când bătrânii se spală {P. Tóth Irén} (Mikor az öregemberek mosakodnak has audio) – Farkas Árpád
Cantata profana {Bandi András} (Cantata profana has audio) – Bartók Béla
Cântec {P. Tóth Irén} (Virágének) – Tamkó Sirató Károly
Cântec naiv despre soţia {Bandi András} (Együgyű dal a feleségről) – Radnóti Miklós
Carte poștală de toamnă {P. Tóth Irén} (Őszi anzix) – Sebestyén Péter
Casă {P. Tóth Irén} (Bérház) – Kondor Béla
Câteva poezii {Bandi András} (Egy pár vers) – Tandori Dezső
Catren {P. Tóth Irén} (Négysoros has audio) – Pilinszky János
Ce mare de insule {P. Tóth Irén} (Micsoda szigettenger) – Simon Balázs
Ce poate face poetul? {P. Tóth Irén} (A költő mit tehet?) – Szilágyi Domokos
Cel care {Bandi András} (Mint aki) – Nemes Nagy Ágnes
Cine duce Dragostea {Bandi András} (Ki viszi át a Szerelmet [video] has audio) – Nagy László
Clarificarea situației {P. Tóth Irén} (A helyzet tisztázása) – Sebestyén Péter
Coeziune {P. Tóth Irén} (Kohézió) – Pintér Tibor
Coloane {P. Tóth Irén} (Oszlopok) – Kondor Béla
Comentariu la cuvinte {P. Tóth Irén} (Kommentár a szavakhoz ) – Sebestyén Péter
Conferință despre culori {P. Tóth Irén} (Értekezés a színekről [video]) – Kondor Béla
Cor {P. Tóth Irén} (Kórus [video] has audio) – Nagy László
Crăciun {Bandi András} (Karácsony) – Szilágyi Domokos
Crăciun (Clopot sună) {Bandi András} (Karácsony (Harang csendül)) – Ady Endre
Crater {P. Tóth Irén} (Kráter has audio) – Pilinszky János
Creangă {Bandi András} (Ág) – Hervay Gizella
Criticilor mei. De aniversare. Plagiat! {Bandi András} (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!) – Kovács András Ferenc
Criză {Bandi András} (Krízis) – Petri György
Csontváry {Bandi András} (Csontváry) – Petrőczi Éva
Cum începusem {P. Tóth Irén} (Amiként kezdtem has audio) – Pilinszky János
Cuvânt {Bandi András} (Szó) – Kiss Judit Ágnes
Cuvinte neînțelese unei servitoare liliachii {P. Tóth Irén} (Érthetetlen szóhalmaz violaszínű cselédnek) – Kondor Béla
Dansează femeia din deşert {Bandi András} (Táncol a sivatagi nő ) – Petőcz András
De ce {Bandi András} (Miért) – Károlyi Amy
Deșertul dragostei {P. Tóth Irén} (A szerelem sivataga has audio) – Pilinszky János
Despre filozofie {P. Tóth Irén} (A filozófiáról) – Petri György
Despre Nagy Imre {P. Tóth Irén} (Nagy Imréről) – Petri György
Din carnetul unui cadavru exhumat {P. Tóth Irén} (Egy exhumált tetem noteszéből) – Sebestyén Péter
Doar tu mă-nteresezi {Bandi András} (Te érdekelsz csak) – Faludy György
Dorinţă {Bandi András} (Kívánság) – Szilágyi Domokos
Dormi {P. Tóth Irén} (Aludj) – Radnóti Miklós
Două {Bandi András} (Kettő has audio) – Pilinszky János
Două formule {P. Tóth Irén} (Két képlet) – Kondor Béla
Două miniaturi {Bandi András} (Két miniatűr) – Hervay Gizella
Două păreri {P. Tóth Irén} (Két vélemény) – Birtalan Balázs
Două portrete {P. Tóth Irén} (Két arckép has audio) – Pilinszky János
Dumnezeu {Bandi András} (Isten) – Reményik Sándor
Dumnezeul cerşetor {Bandi András} (A kéregető Isten) – Petőcz András
Dumnezeul se plimbă {Bandi András} (Sétálgat az Isten) – Petőcz András
După cules {Bandi András} (Szüret után) – Utassy József
Durere {P. Tóth Irén} (Fáj) – Choli Daróczi, József
Durerea {Bandi András} (Fájdalom) – Hervay Gizella
E o ţară {Bandi András} (Van egy ország) – Erdős Virág
Ein Traum {P. Tóth Irén} (Ein Traum) – Sebestyén Péter
Epilog has audio {P. Tóth Irén} (Utószó [video]) – Pilinszky János
Epitaf {Bandi András} (Sírfelirat ) – Dsida Jenő
Eu cred {P. Tóth Irén} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Eu ochii îţi voi păzi {Bandi András} (Őrizem a szemed [video] has audio) – Ady Endre
Evrica {P. Tóth Irén} (Heuréka) – Birtalan Balázs
Exerciții libere {P. Tóth Irén} (Szabad gyakorlatok 1.) – Sebestyén Péter
Exerciții libere 2. {P. Tóth Irén} (Szabad gyakorlatok 2.) – Sebestyén Péter
Existenţă {Bandi András} (Existentia) – Weöres Sándor
Farfurii zburătoare {Bandi András} (Repülő csészealjak) – Faludy György
Fata de 15 ani {Bandi András} (A 15 éves lány) – Petőcz András
Fermecătoare {Bandi András} (Bájoló [video]) – Radnóti Miklós
Fiecare zi se sfârșește cu seară {P. Tóth Irén} (Minden nap esttel végződik) – Dsida Jenő
Freamăt de toamnă {Bandi András} (Az őszi lárma [video]) – Ady Endre
frescă {Bandi András} (freskó) – Kiss Judit Ágnes
Fum {Bandi András} (Füst) – Weöres Sándor
Gaura acului {Bandi András} (Tű Foka) – Páskándi Géza
Geografie {Bandi András} (Földrajz) – Tóth Imre
Grădinar fiind {Bandi András} (Kertész leszek has audio) – József Attila
Hai, bărbăție {P. Tóth Irén} (Férfikor, így jöjj! [video]) – Tőzsér Árpád
Iată, un minut {P. Tóth Irén} (Íme, egy perc) – Kondor Béla
Ikaros {P. Tóth Irén} (Ikarosz [video]) – Sebestyén Péter
Îmbrăţişarea Femeii Mici {Bandi András} (A Kicsi Asszony ölelése) – Petőcz András
În a treia zi {Bandi András} (Harmadnapra has audio) – Pilinszky János
În drum spre antipatie {Bandi András} (A népszerűtlenség felé) – Reményik Sándor
În faţa porţii {Bandi András} (A kapú előtt) – Dsida Jenő
În genunchi {Bandi András} (Térden) – Nemes Nagy Ágnes
În haină albă, uşoară {Bandi András} (Könnyű, fehér ruhában) – Petőcz András
În loc de ars poetica {Bandi András} (Ars poetica helyett) – Choli Daróczi, József
In memoriam J. A. {Bandi András} (In memoriam J. A.) – Gergely Ágnes
In memoriam Kondor Béla {P. Tóth Irén} (In memoriam Kondor Béla) – Sebestyén Péter
În mocirlă {P. Tóth Irén} (A lápon [video]) – Pintér Tibor
În ultima vreme Dumnezeul {Bandi András} (Mostanság az Isten) – Petőcz András
Îndrăgostiţii {Bandi András} (Szeretők) – Petri György
Înmormântare toamna {P. Tóth Irén} (Temetés ősszel ) – Pintér Tibor
Inscripție {P. Tóth Irén} (Felirat) – Petri György
Invidie {Bandi András} (Irigykedő) – Utassy József
Joia mare {P. Tóth Irén} (Nagycsütörtök) – Dsida Jenő
József Attila {Bandi András} (József Attila) – Szilágyi Domokos
Jurnal {P. Tóth Irén} (Napló) – Pintér Tibor
Jurnal {P. Tóth Irén} (Napló) – Pilinszky János
La jumat de drum al vieţii {Bandi András} (Az emberélet útjának felén ) – Markó Béla
La marginea Tisei {Goga, Octavian} (A Tisza-parton has audio) – Ady Endre
La masa vecină {Bandi András} (A szomszéd asztalnál) – Szilágyi Domokos
La mormântul lui E. P. {P. Tóth Irén} (E. P. sírjánál) – Pintér Tibor
La sfârşit de septembrie {Bandi András} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Lauda mării {Bandi András} (A tenger dicsérete) – Petőcz András
Linişte {Bandi András} (Csend) – Hervay Gizella
Litere, rânduri {P. Tóth Irén} (Betűk, sorok) – Pilinszky János
Loc și timp {P. Tóth Irén} (Hely és idő) – Sebestyén Péter
Lumini {P. Tóth Irén} (Fényjelek has audio) – Kassák Lajos
M-ai pus pe cârligul tău, Doamne {P. Tóth Irén} (Horgodra tűztél, uram) – Petri György
M-ai făcut copil {Bandi András} (Gyermekké tettél [video]) – József Attila
Mai încet, mai lent {P. Tóth Irén} (Halkabban, lassabban) – Kondor Béla
Mama {Bandi András} (Mama [video] has audio) – József Attila
Mamă {P. Tóth Irén} (Anyám) – Simon Balázs
Mama lui Mátyás {Bandi András} (Mátyás anyja) – Arany János
Mâna ta, mâna mea {P. Tóth Irén} (Kezed, kezem) – Pilinszky János
Mantră {Bandi András} (Mondogatnivaló) – Petri György
Marinar mort {Bandi András} (Halott hajós) – Choli Daróczi, József
Marș forțat {P. Tóth Irén} (Erőltetett menet [video]) – Radnóti Miklós
Mesaj albastru-turcoaz {Bandi András} (Türkiz-kék üzenet ) – Petőcz András
Mesaj către nimica {P. Tóth Irén} (Üzenet a semmibe has audio) – Kassák Lajos
Mică gramatică {Bandi András} (Kis nyelvtan) – Radnóti Miklós
Mireasa Mea {Goga, Octavian} (Az én menyasszonyom has audio) – Ady Endre
Mişcarea {Bandi András} (A mozdulat) – Nemes Nagy Ágnes
Motiv {Bandi András} (Motívum) – Utassy József
Muzică nocturnă {P. Tóth Irén} (Kis éjizene) – Pilinszky János
N-aveam dreptul {P. Tóth Irén} (Nem volt jogom) – Zelk Zoltán
Nemărginit {Bandi András} (Végtelenül) – Utassy József
Noapte {Bandi András} (Éjszaka [video] has audio) – Radnóti Miklós
Noaptea, când dormi {P. Tóth Irén} (Éjjel az alvó mellett) – Kosztolányi Dezső
Nostalgie {Bandi András} (Nosztalgia) – Hervay Gizella
Noţiune {Bandi András} (Fogalom) – Páskándi Géza
Nr. 27281 {Bandi András} (A 27281) – Röhrig Géza
Nu știu {P. Tóth Irén} (Nem tudom [video]) – Kondor Béla
Numai necaz {P. Tóth Irén} (Csupa baj) – Kondor Béla
Număr {Bandi András} (Házszám) – Páskándi Géza
O propoziţie despre dragoste {Bandi András} (Egy mondat a szeretetről ) – Markó Béla
Oare cine? {Bandi András} (De ki?) – Markó Béla
Pace, groază {P. Tóth Irén} (Béke, borzalom) – Radnóti Miklós
Păducel {Bandi András} (Galagonya [video] has audio) – Weöres Sándor
Patetica {Bandi András} (Pathetica) – Páskándi Géza
Patimă {Bandi András} (Passió) – Pilinszky János
Pe spate… {Bandi András} (Hanyatt...) – Páskándi Géza
Pe stea interzisă {P. Tóth Irén} (Tiltott csillagon) – Pilinszky János
Pe ultima fotografie a lui József Attila {Bandi András} (József Attila utolsó fényképére) – Weöres Sándor
Pe viață {P. Tóth Irén} (Életfogytiglan has audio) – Pilinszky János
Pe vremea noastră {P. Tóth Irén} (A mi időnkben) – Sebestyén Péter
Peisaj montan în Antarctica {P. Tóth Irén} (Antarktisz hegyvidéke) – Sebestyén Péter
pensumul petri {P. Tóth Irén} (petri penzum [video]) – Erdős Virág
Perspectivă {Bandi András} (Prespektíva) – Markó Béla
Pieirea tristeţii {Bandi András} (A szomorúság pusztulása) – Petőcz András
Plângând, plângând, plângând {Bandi András} (Sírni, sírni, sírni [video]) – Ady Endre
Plângere {P. Tóth Irén} (Panasz) – Pilinszky János
Pod de argint {Bandi András} (Ezüsthíd [video]) – Utassy József
Poem {P. Tóth Irén} (Költemény has audio) – Pilinszky János
Poet în secolul XX {P. Tóth Irén} (Költő a huszadik században) – Kosztolányi Dezső
Poezie barbară de toamnă (fragment) {Bandi András} (Barbár őszi vers (részlet)) – Csoóri Sándor
Poezie la întâi noiembrie {Bandi András} (Vers november elsején ) – Petőcz András
Poezie scufundată {Bandi András} (Elsüllyedt költemény) – Reményik Sándor
Portret {Bandi András} (Arckép) – Radnóti Miklós
poveștile avionului de hârtie 1. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 1.) – Sebestyén Péter
poveștile avionului de hârtie 2. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 2.) – Sebestyén Péter
poveștile avionului de hârtie 3. {P. Tóth Irén} (a papírrepülő meséi 3.) – Sebestyén Péter
Preschimbare {Bandi András} (Átváltozás) – Pilinszky János
Preschimbări {Bandi András} (Átváltozások) – Pilinszky János
Pribeagul {Bandi András} (A bujdosó) – Radnóti Miklós
Prima elegie din Bornholm {P. Tóth Irén} (Első bornholmi elégia [video]) – Sebestyén Péter
Printre ei trăiesc {P. Tóth Irén} (Közöttük élek) – Dsida Jenő
Protecție siciliană {P. Tóth Irén} (Szicílai védelem) – Sebestyén Péter
Rămas bun {Bandi András} (Búcsú [video]) – Juhász Gyula
Rămășițe {P. Tóth Irén} (Maradék) – Kondor Béla
Rândunică violetă {Bandi András} (Lila fecske has audio) – Nemes Nagy Ágnes
Răspuns {Bandi András} (Válasz) – Szabó Lőrinc
Razgledniţe (3-4) {Bandi András} (Razglednicák (3-4) [video] has audio) – Radnóti Miklós
Razgledniţe (1-2) {Bandi András} (Razglednicák (1-2) has audio) – Radnóti Miklós
Reconstrucţie {Bandi András} (Rekonstrukció) – Tóth Imre
Risipitorul {Bandi András} (A tékozló) – Tandori Dezső
Rondel {P. Tóth Irén} (Rondo) – Kondor Béla
Ruga lui Van Gogh {Bandi András} (Van Gogh imája) – Pilinszky János
Rugă pentru copii {Bandi András} (Ima a gyermekekért) – Szabó Lőrinc
Să mă joc {Bandi András} (Játszani) – Szabó Lőrinc
Să tai copcă e bine {P. Tóth Irén} (Léket vágni jó) – Tolnai Ottó
Să-mi dea Domnul {Bandi András} (Adjon az Isten has audio) – Nagy László
Sensul vieții {P. Tóth Irén} (Az élet értelme) – Örkény István
Septembrie {Bandi András} (Szeptember) – Pilinszky János
Septembrie {Bandi András} (Szeptember ) – Gárdonyi Géza
Serbarea adâncului {P. Tóth Irén} (A mélypont ünnepélye) – Pilinszky János
Sfârșit {P. Tóth Irén} (Végkifejlet) – Pilinszky János
Sfârșit de septembrie {Jebeleanu, Eugen} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Sfârșitul copilăriei {P. Tóth Irén} (A gyermekkor vége) – Sebestyén Péter
Singur {Bandi András} (Egyedül) – Szabó Lőrinc
Situaţie {Bandi András} (Helyzet) – Páskándi Géza
Strada noastră {Bandi András} (A mi utcánk) – Kányádi Sándor
Sub centură {Bandi András} (Övön alul) – Szilágyi Domokos
Sunt cu tine {P. Tóth Irén} (Veled vagyok) – Kassák Lajos
Szárszó {Bandi András} (Szárszó) – Utassy József
Sztavrogin îşi ia rămas bun {Bandi András} (Sztavrogin elköszön [video] has audio) – Pilinszky János
Sztavrogin se reântoarce {Bandi András} (Sztavrogin visszatér has audio) – Pilinszky János
Tăietorii de lemne {Bandi András} (Favágók) – Páskándi Géza
Tanti Mariei {Bandi András} (Mári néninek [video]) – Pilinszky János
Te iubesc {Bandi András} (Szeretlek) – Szabó Lőrinc
Tereza din Calcutta {Bandi András} (Kalkuttai Teréz) – Faludy György
Ție {P. Tóth Irén} (Neked) – Pintér Tibor
Ție, celui care citește {P. Tóth Irén} (Hozzád, ki olvasod) – Petri György
Toamna-i aici, din nou-i aici {Bandi András} (Itt van az ősz, itt van újra) – Petőfi Sándor
Tragedia omului {Octavian Goga} (Az ember tragédiája) – Madách Imre
Trece o rândunică... {P. Tóth Irén} (Egy fecske átsuhan...) – Dsida Jenő
Trecutul se reântoarce {Bandi András} (Visszatér a múlt) – Petőcz András
Triptichon est-european {Bandi András} (Kelet-európai triptichon) – Tóth Krisztina
Tristeţea fadă a verbului a fi {Bandi András} (A puszta létige szomorúsága) – Tandori Dezső
Tristeţea Femeii Mici {Bandi András} (A Kicsi Asszony szomorúsága) – Petőcz András
Tu, de-acolo... {P. Tóth Irén} (Hé, te ott...) – Nagy Horváth Ilona
Ultimul Tatăl nostru {Bandi András} (Az utolsó miatyánk) – Dsida Jenő
Un dumnezeu am dezgropat {Bandi András} (Egy istent kiástam) – Páskándi Géza
Un fragment de fericire {P. Tóth Irén} (Egy boldogságtöredék) – Kondor Béla
Unde umblă? {P. Tóth Irén} (Vajon hol jár?) – Dsida Jenő
Va fi iarnă {Bandi András} (Tél lesz) – Petri György
Valuri {P. Tóth Irén} (Hullámok) – Kondor Béla
Voal {Bandi András} (Fátyol) – Pilinszky János
Vrajă {Bandi András} (Varázs) – Petri György
Vreau să părăsesc {Bandi András} (El akarom hagyni) – Csoóri Sándor
Vrei să-mi fii tovarăș de joacă? {P. Tóth Irén} (Akarsz-e játszani) – Kosztolányi Dezső
Ziua de azi {P. Tóth Irén} (A mai nap) – Sebestyén Péter
Ziua închise {P. Tóth Irén} (Nappal behunyva) – Kondor Béla
Zori {Bandi András} (Hajnal) – Radnóti Miklós
Zori de februarie {Bandi András} (Februári hajnal) – Petri György
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap