Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Croatian

Ana je vječna {Čolaković, Enver} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Autoportret {Čolaković, Enver} (Önarckép) – Juhász Gyula
Čokonaj {Letić, Jovica} (Csokonai) – Petőfi Sándor
Crni glasovir {Čolaković, Enver} (A fekete zongora [video] has audio) – Ady Endre
Daleko... daleko... {Čolaković, Enver} (Messze, messze [video]) – Babits Mihály
Fortissimo {Čolaković, Enver} (Fortissimo*) – Babits Mihály
Franzu Listu {Čolaković, Enver} (Liszt Ferenchez ) – Vajda János
Gospodin lihvar {Čolaković, Enver} (Zsugori uram) – Csokonai Vitéz Mihály
Honeggerovu glazbu slušam {Čolaković, Enver} (Honegger zenéjét hallgatom ) – Kassák Lajos
Igra zvona {Čolaković, Enver} (Harangjáték) – Juhász Gyula
Iza onih modrih gorskih bila… {Letić, Jovica} ( Azokon a szép kék hegyeken túl…) – Petőfi Sándor
Jedna rečencia o tiraniji {Čolaković, Enver} (Egy mondat a zsarnokságról has audio) – Illyés Gyula
Kako da te nazovem {Letić, Jovica} (Minek nevezzelek?) – Petőfi Sándor
Kino {Čolaković, Enver} (Mozi) – Heltai Jenő
Krajem septembra {Letić, Jovica} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Ljubavna pjesma ždrebokožnoj čuturici {Čolaković, Enver} (Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz) – Csokonai Vitéz Mihály
Ljudevitu Gulacsiju {Čolaković, Enver} (Gulácsy Lajosnak ) – Juhász Gyula
Ljudi {Čolaković, Enver} (Az emberek [video]) – Vörösmarty Mihály
Luda {Letić, Jovica} (Az őrült) – Petőfi Sándor
Na izmaku godine {Letić, Jovica} (Az év végén) – Petőfi Sándor
Nakon dvadeset godina {Čolaković, Enver} (Húsz év múlva) – Vajda János
Neko se za mene molio {Fehér Illés} (Valaki értem imádkozott [video]) – Reményik Sándor
One su noći {Čolaković, Enver} (Azon az éjjel ) – Kosztolányi Dezső
Pesma kurjaka {Letić, Jovica} (A farkasok dala) – Petőfi Sándor
Pesma pasa {Letić, Jovica} (A kutyák dala) – Petőfi Sándor
Pjesma jedne glupe krave {Čolaković, Enver} (Egy buta tehén éneke ) – Kassák Lajos
Pljuštavo neprekidno pismo {Fehér Illés – Čolaković, Enver} (Záporos, folytonos levél) – Kaffka Margit
Pobjeda {Čolaković, Enver} (Diadal) – Heltai Jenő
Poput madrigala {Čolaković, Enver} (Madrigál-féle ) – Heltai Jenő
Posmrtni govor {Čolaković, Enver} (Halotti beszéd has audio) – Kosztolányi Dezső
Predgovor {Čolaković, Enver} (Előszó [video]) – Karinthy Frigyes
Pusta, zimi {Letić, Jovica} (A puszta, télen) – Petőfi Sándor
Razmišljanja u knjižnici {Čolaković, Enver} (Gondolatok a könyvtárban) – Vörösmarty Mihály
Samoći {Čolaković, Enver} (A magánossághoz) – Csokonai Vitéz Mihály
Sedma ekloga {Čolaković, Enver} (Hetedik ecloga [video]) – Radnóti Miklós
Simboli (Štanze) {Fehér Illés – Čolaković, Enver} (Szimbólumok (Stanzák) ) – Babits Mihály
Sporo je hodala žaba od kamena* {Fehér Illés} (A kő-béka lassan ment* [video]) – Weöres Sándor
Stari glumac {Čolaković, Enver} (Öreg színész ) – Juhász Gyula
Stihovi podsjećanja {Čolaković, Enver} (Emléksorok) – Vajda János
Sudbina {Čolaković, Enver} (A sorshoz ) – Babits Mihály
Svatovska {Čolaković, Enver} (Menyegző) – Nagy László
Tjeskoba {Čolaković, Enver} (Elfojtódás) – Kölcsey Ferenc
U Gutenbergov album {Čolaković, Enver} (A Guttenberg-albumba) – Vörösmarty Mihály
Udovica u tramvaju {Čolaković, Enver} (Özvegy a villamosban ) – Kosztolányi Dezső
Velški bardi {Čolaković, Enver} (A walesi bárdok has audio) – Arany János
Vječna Ana {Fehér Illés} (Anna örök [video]) – Juhász Gyula
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap