Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Esperanto

Al vin {Sipos Ferenc Norbert} (Neked) – Pintér Tibor
Aperaĵo {Sipos Ferenc Norbert} (Jelenség) – Örkény István
Dum drinko {Kalocsay, Kálmán} (Ivás közben) – Petőfi Sándor
Fine {Szögedi Antal} (Végül) – József Attila
Fino de septembro {Kalocsay, Kálmán} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Fred la malpura, la kapitano {Balázs, László} (Piszkos Fred, a kapitány (részlet)) – Rejtő Jenő
Heredaĵo {Sipos Ferenc Norbert} (Hagyaték) – Pintér Tibor
In memoriam dr. K.H.G. {Tárkony Lajos} (In memoriam Dr. K. H. G.) – Örkény István
Johano la Brava {Kalocsay, Kálmán} (János vitéz (részlet)) – Petőfi Sándor
Kiom bone estus ne rebati {Szabó Imre} (Milyen jó lenne nem ütni vissza) – József Attila
Kion mi kisas {Sipos Ferenc Norbert} (Akit én csókolok) – Ady Endre
La alveno de Dio {Sipos Ferenc Norbert} (Az Úr érkezése) – Ady Endre
La amo kaj liber'... {Kalocsay, Kálmán} (Szabadság, szerelem) – Petőfi Sándor
La gaja Dio {Sipos Ferenc Norbert} (A vidám Isten) – Ady Endre
La lasta rideto {Sipos Ferenc Norbert} (Az utolsó mosoly has audio) – Ady Endre
La mia du knabinoj {Sipos Ferenc Norbert} (Az én két asszonyom) – Ady Endre
La mondo {Sipos Ferenc Norbert} (A világ) – Pintér Tibor
La nigra piano {Sipos Ferenc Norbert} (A fekete zongora [video] has audio) – Ady Endre
La poetoj de la XIX. centjaro {Kalocsay, Kálmán} (A XIX. század költői) – Petőfi Sándor
La sovaĝfloro de la naturo {Kalocsay, Kálmán} (A természet vadvirága) – Petőfi Sándor
La tristo — granda ocean'... {Kalocsay, Kálmán} (A bánat? Egy nagy oceán) – Petőfi Sándor
Ledo sur la ŝipo {Sipos Ferenc Norbert} (Léda a hajón) – Ady Endre
Letero al Johano Arany {Kalocsay, Kálmán} (Levél Arany Jánoshoz) – Petőfi Sándor
Malespere {Szögedi Antal} (Reménytelenül [video]) – József Attila
Mi estas filo de Gogo kaj Magogo {Sipos Ferenc Norbert} (Góg és Magóg fia vagyok én has audio) – Ady Endre
Mia Patro {Sipos Ferenc Norbert} (Apám) – Móra Ferenc
Nacia kanto {Kalocsay, Kálmán} (Nemzeti dal) – Petőfi Sándor
Ne ekvidu min {Sipos Ferenc Norbert} (Ne lássatok meg) – Ady Endre
Paŭlo Prokrasty {Kalocsay, Kálmán} (Pató Pál úr) – Petőfi Sándor
Plori, plori, plori {Kalocsay, Kálmán} (Sírni, sírni, sírni [video]) – Ady Endre
Por Laĉjo Arany {Kalocsay, Kálmán} (Arany Lacinak) – Petőfi Sándor
Prodigemulo {Sipos Ferenc Norbert} (A tékozló) – Tandori Dezső
Sur la bordo de Tiso {Sipos Ferenc Norbert} (A Tisza-parton has audio) – Ady Endre
Sur la hungara Ugaro {Sipos Ferenc Norbert} (A magyar Ugaron) – Ady Endre
Sur la lago {Sipos Ferenc Norbert} (A tavon) – Kányádi Sándor
Trajnoj portas en morton {Sipos Ferenc Norbert} (Halálba vivő vonatok) – Ady Endre
Tri kolĉikaj larmgutaj {Sipos Ferenc Norbert} (Három őszi könnycsepp [video]) – Ady Endre
Vaniĝinta plano {Kalocsay, Kálmán} (Füstbement terv) – Petőfi Sándor
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap